Liikuntaneuvontaa pienryhmissä

Kuva: Pixabay

Tyyppi: Uusi soveltavan liikunnan tuote. Pienryhmäliikuntaneuvonta yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. 

Kuvaus: Pienryhmäliikuntaneuvonta toteutettiin yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluiden aikuisten keskuksen kanssa, johon on koottu aikuisten psykososiaaliset palvelut. Aikuisten keskuksen henkilökunta keräsi asiakkaistaan liikuntaneuvonnan ryhmän ja tiedotti osallistujia pienryhmäliikuntaneuvonnasta. Jokaisella tapaamisella oli mukana ohjaaja liikuntatoimelta sekä aikuisten keskukselta. Tapaaminen koostui teoriaosuudesta, jossa käytiin yhdessä läpi liikunnan, ravinnon, unen ja levon merkitystä hyvinvoinnille, sekä liikuntaosuudesta, jossa kokeiltiin jotakin matalan kynnyksen liikuntaa. Osallistujat asettivat itselleen tavoitteet neuvonnan ajaksi ja liikuntaneuvontakokonaisuuteen kuului lisäksi omatoimijakso, jonka aikana oli mahdollisuus käydä yhteiskävelyillä aikuisten keskuksen ohjaajan kanssa. Pienryhmäliikuntaneuvonta kesti syksyn ajan ja tapaamisia oli yhteensä 6. 

Käyttötarkoitus: Tavoitteena oli kehittää pienryhmäliikuntaneuvontaa ja tavoittaa sellaisia sote-palvelujen asiakkaita, joita emme yleensä tavoita liikunnan pariin. Toimintaa varten tarvitaan yhteistyötä sote-palvelujen kanssa. Sote-palveluiden kautta saatiin ryhmään osallistujat ja heiltä on aina ohjaaja paikalla tapaamisissa. Liikuntatoimen puolelta tarvitaan ohjaaja sekä tilat teoriaosuudelle ja liikuntakokeiluille sekä tarvittavat liikuntavälineet liikuntakokeiluihin.

Prosessi: Meillä oli yhteistyötä jo olemassaan aikuisten keskuksen kanssa ja olimme toteuttaneet aiemmin pienryhmäliikuntaneuvontaa omana toimintanamme. Pienryhmäliikuntaneuvonnan kokonaisuutta suunniteltiin yhdessä aikuisten keskuksen kanssa. Aikuisten keskus markkinoi toimintaa ja hankkivat osallistujat ryhmään. He myös tiedottivat osallistujia aikatauluista. Liikuntatoimi varasi tilat, suunnitteli teoriaosuuden sisällön ja toteutuksen sekä varasi liikuntakokeiluihin tarvittavat tilat ja välineet. Tapaamisissa oli ohjaaja sekä liikuntatoimen, että aikuisten keskuksen puolelta. 

Toimijat tai vastuuhenkilö: Meillä liikuntatoimesta pienryhmäliikuntaneuvonnan kokonaisuudesta vastasi liikunnanohjaaja, joka tekee muutenkin paljon yhteistyötä sosiaalipalvelujen kanssa. Toisena toimijana oli aikuisten keskuksen ohjaajat.

Tulokset ja arviointi: Pienryhmäliikuntaneuvontaan osallistuneet henkilöt olivat tyytyväisiä kokonaisuuteen. Samoin aikuisten keskuksella oltiin tyytyväisiä yhteistyöhön. Samanlainen pienryhmäliikuntaneuvonta on tarkoitus toteuttaa keväällä 2022. Tulevaisuudessa pienryhmäliikuntaneuvontoja harkitaan kokeiltavan yhteistyössä myös esim. vammaisjärjestöjen ja kehitysvammaisten asumisyksiköiden kanssa. 

Lisätiedot: Jenni Lehti, erityisliikunnanohjaaja, Lappeenrannan kaupunki

Lisätietoja Lappeenrannan kaupungin soveltavan liikunnan verkkosivuilta.