Liikuntakaverin kanssa harrastuksen pariin

Kuva: Tuija Kemppainen

Tyyppi: Uusi soveltavan liikunnan tuote


Kuvaus: Liikuntakaveritoiminnan tarkoitus on löytää harrastus ennestään vähän liikkuville tai liikuntaa harrastamattomille toimintarajoitteisille lapsille ja nuorille sekä kaiken ikäisille mielenterveyskuntoutujille. Liikunnanohjaajat toimivat liikuntakavereina asiakkaille. Liikuntakaveritoiminnassa pääpaino on lajeihin tutustumisessa ja kokeiluissa maksuttomasti. 


Käyttötarkoitus: Harrastus voi löytyä esim. urheiluseurasta tai vaikka liikuntapalveluiden omasta nuorten Action -toiminnasta, joka on ohjattua ja maksutonta toimintaa eri puolilla kaupunkia. Liikunnanohjaaja tuntee alueen seuratoimijat ja osaa hakeutua ammattitaitoisten ohjaajien ryhmiin kokeilujen ajaksi. Liikuntakaverina liikunnanohjaaja pystyy antamaan asiakkaalle voimakkaan tuen harrastamisen aloittamiseksi. Oulun kaupunki maksaa liikuntakaveritoiminnan lajikokeilujen kustannukset.


Liikuntakaveritoiminnassa täytyy muistaa, ettei se korvaa kuntoutusta eikä ole fysio- tai toimintaterapiaa. Avustajan läsnäolo toimintarajoitteiselle liikkujalle on toivottavaa, jotta asiakas voi jatkaa itsenäisesti mieluisan harrastuksen löydyttyä. Liikuntakaveria ei haeta asiakkaan avustajaksi, mutta liikunnanohjaaja neuvoo liikuntaharrastuksessa avustamisessa. Esimerkiksi liikuntakaverin kanssa voidaan käydä kokeilemassa laskettelua ja tällöin opetellaan myös avustamista, jotta harrastus voi jatkua itsenäisesti. Liikuntakaveritoiminta on osallistujille maksutonta. Liikuntapalveluilla on erilaisia liikuntavälineitä, joita toimintarajoitteiset liikkujat saavat lainata harrastuskäyttöön esim. kaupungin laskettelukelkat ovat Ruskotunturilla valmiina. 


Prosessi ja tulokset: Liikuntakaveri-toiminnan pilotti järjestettiin keväällä 2022. Oulun kaupungin liikuntapalvelut halusivat tarjota terveyden kannalta liian vähän liikkuville kuntalaisille enemmän mahdollisuuksia päästä kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja, ja sitä kautta auttamaan mahdollisesti löytämään uuden harrastuksen. Pilotti suunnattiin mielenterveyskuntoutujille sekä 10–19-vuotiaille toimintarajoitteisille liikkujille. Kokeilusta tiedotettiin kaupungin sivuille sekä liikuntapalveluiden somessa. Hakuaika pidettiin lyhyenä, jotta toiminta saatiin mahdollisimman nopeasti alkuun. Ensimmäiseen kokeiluun ilmoittautui 7 asiakasta, joiden kanssa pilotti aloitettiin.


Liikuntakaveritoiminta on todettu hyväksi ja tarpeelliseksi toiminnaksi. Liikuntakaveritoiminta on yksilöllistä ja intensiivistä tukea. Asiakkaan matka hakuprosessista harrastuskokeiluihin pyritään tekemään helpoksi, jolloin se työllistää toistaiseksi vielä hetkittäin montaa ihmistä, joten kehitämme jatkuvasti toimintaa tehokkaammaksi. Tarkoitus on jossain vaiheessa saada liikuntakaveritoimintaan jatkuva haku, niin että liikuntakaveritoiminta olisi osa erityisliikunnanohjaajien työnkuvaan siten, että kuntalaisen yhteydenoton yhteydessä voitaisiin heti haastatella asiakasta ja miettiä kuka olisi juuri hänelle soveltuva liikuntakaveri. Mietinnässä on ollut myös erillinen koordinoivassa roolissa oleva työntekijä. Työntekijä voisi olla esim. urheiluseurasta tai oppilaitoksesta, tärkeintä olisi kehittävä työote ja paikallistuntemus liikuntamahdollisuuksien näkökulmasta. Mitään päätöstä ei olla vielä asian suhteen tehty.   


Toinen hakukierros toteutettiin syksyllä 2022. Hakukriteerejä muutettiin hieman ja jätettiin liikuntakaverikokeilusta mielenterveysasiakkaat poissa, koska liikuntapalveluilla on kaksi työntekijää, joiden vastuulla ovat mielenterveyskuntoutujat. Heille Oulussa on jo tarjolla niin liikuntaneuvontaa kuin liikuntaryhmiä. Kokeilussa haluttiin panostaa toimintarajoitteisiin lapsiin ja nuoriin. Toisella kerralla hakemuksia tuli 17, joista osa karsittiin poissa mm. sen takia, että heillä oli jo löytynyt harrastus ennen liikuntakaveritoiminnan aloittamista.


Arviointi: Liikuntakaverikokeilusta on tullut perheiltä hyvää palautetta. Perheet ovat olleet onnellisia, kun oma lapsi/nuori pääsee kokeilemaan uusia ja erilaisia liikuntaharrastuksia. Toiminnassa mukana olleiden perheiden ei ole itse tarvinnut etsiä harrastuspaikkoja /- ryhmiä. Toiminnan helppous perheille on ollut antoisaa. Monille on myös löytynyt harrastus, mikä on jatkunut liikuntakaveritoiminnan jälkeen. Harrastuksia löytyi mm. ratsastus, aikido, laskettelu, kiipeily, padel ja pingis. 


Lisätiedot: Virpi Markuksela, liikunnanohjaaja, Oulun kaupunki

Lisätietoja liikuntakaveritoiminnasta Oulun kaupungin verkkosivuilta

Uutinen liikuntakaveritoiminnan alkamisesta Oulussa