Erityisuimakortin päivitys uimahallin kassalta

Kuva: Sari Helminen

Tyyppi:  Työntekoon liittyvä käytäntö: Erityisuimakortin hankintajärjestelmän muuttaminen ja erityisuimakortin myöntäminen myös ulkopaikkakuntalaisille.


Kuvaus: Erityisuimakortti on tarkoitettu eri tavoin vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille edistämään omaehtoista liikunnan harrastamista. Erityisuimakortin saa joko nimetyllä Kelakortin tunnuksella tai lääketieteelliseen lausuntoon perustuvalla todistuksella merkittävästä haitasta. Kortti voidaan myöntää myös terveydenhuollon ammattilaisen lausunnolla asiakkaan kuntoutustarpeeseen esim. tekonivelleikkauksen jälkeen. Erityisuimakortti lunastetaan liikuntapalvelujen asiakaspalvelusta ja se oikeuttaa sisäänpääsyyn Tampereen kaupungin uimahalleihin niiden aukioloaikoina. Hankintajärjestelmän muutoksessa kortin uudelleen lataus on mahdollista tehdä suoraan uimahallilta. Aikaisemmin lataus onnistui ainoastaan käymällä liikuntapalvelujen asiakaspalveluissa. 


Prosessi: Asiakkaalla on kelakortissa tunnus pitkäaikaissairaudesta tai vaihtoehtoisesti terveydenhuollon ammattilaisen kirjoittama lausunto, jossa asiakkaalle suositellaan vesiliikuntaa kuntouttavana liikuntamuotona. Erityisuimakorttia haettaessa asiakas tulee käymään liikuntapalvelujen asiakaspalvelussa, mukana henkilötodistus sekä kelakortti tai lausunto. Puolen vuoden kortti maksaa 65€ ja vuoden kortti 130€. Erityisuimakortti oikeuttaa sisäänpääsyyn Tampereen kaupungin uimahalleissa uimahallin aukioloaikoina. Asiakas saa erityisuimakortin heti käyttöönsä sekä tiedon mahdollisuudesta päivittää kortti suoraan uimahallilla. 


Uudelleen päivitys uimahalleilla on mahdollista vain asiakkaille, joilla on Kelakortissa erityisuimakorttiin oikeuttava tunnus. Heidän kortteihin ”upotetaan” ensimmäisen latauksen yhteydessä koodi 100, joka tarkoittaa, että asiakkaalla on oikeus ladata korttia uudelleen uimahallissa. Koodilla ei ole muuta tarkoitusta. Tunnus on kaikilla sama, joten diagnoosit eivät tule kassahenkilökunnan tietoon.
Lääketieteellisellä lausunnolla erityisuimakortin saa puoleksi vuodeksi ja kortin päivittämistä varten tarvitaan uusi lausunto. Heidän kortit päivitetään edelleen liikuntapalvelujen asiakaspalveluissa, koska kuntoutuksen tarve saattaa muuttua.


Toimijat tai vastuuhenkilö: Erityisuimakortin hankintajärjestelmän muuttamisesta on tullut paljon asiakaspalautetta. Myös asiakaspalvelun henkilökunta on toivonut asiaan muutosta. Liikunnanohjaaja kutsui palaverin, jossa oli edustettuna liikuntapalvelujen asiakaspalvelu sekä esihenkilöt. Palaverissa ehdotettiin uutta toimintatapaa ja asia eteni nopeasti käytäntöön. 


Tulokset ja arviointi: Toimintamallin muutos palvelee asiakkaita, heitä ei enää juoksuteta liikuntapalvelujen asiakaspalvelupisteellä. Muutos vähentää myös asiakaspalvelun ruuhkaa. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä muutokseen. Tampereella työskentelee ja opiskelee paljon ulkopaikkakuntalaisia. Hankintajärjestelmän muutoksen yhteydessä myös ulkopaikkakuntalaisille ja alaikäisille tuli mahdollisuus lunastaa erityisuimakortti Tampereen uimahalleihin. Asiakkaat ovat olleet muutokseen tyytyväisiä.

Lisätiedot: Sari Helminen, liikunnanohjaaja, Tampereen kaupunki 

Erityisuimakortin tarkemmat myöntökriteerit on esitelty Tampereen kaupungin verkkosivuilla.