Sovellettu perhekiipeily on tavoittanut uusia liikkujia

Kuva: Juha Laitalainen

Tyyppi: Sovellettu perhekiipeily on uusi soveltavan liikunnan tuote


Kuvaus: Perhekiipeilyssä peruskouluikäinen erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori pääsee kiipeilemään yhdessä perheen kanssa. Kiipeilyhalli on rauhoitettu tapahtumaa varten vain näiden perheiden käyttöön. Perhekiipeilyjä on järjestetty kerran kuukaudessa. Tapahtumissa kannustetaan perheitä liikkumaan yhdessä ja rohkaistaan erilaisia perheitä ja tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria lähtemään kokeilemaan uutta lajia yhdessä. 


Käyttötarkoitus: Ajatus perhekiipeilyistä lähti siitä, että Lappeenrannassa monet lapset ja nuoret kävivät kokeilemassa kiipeilyä ja pitivät siitä. Halusimme luoda ajankohdan jolloin perheiden olisi helppo kokeilla yhdessä kiipeilyä ja jatkaa harrastamista. Samalla halusimme kannustaa perheitä liikkumaan yhdessä. Olemme myös huomanneet, että toisinaan ”yleisille vuoroille” osallistuminen voi olla perheille jännittävää tai jopa haastavaa, jos lapsella on esim. sosiaalisissa tilanteissa haasteita, kehitysvammaa tms. Tällaisella vuorolla, jossa on vain perheitä, joissa on lapsella erityisen tuen tarvetta, madalletaan kynnystä lähteä kokeilemaan kiipeilyä. Samalla vuorolla on vähemmän ihmisiä paikalla ja enemmän ymmärrystä erilaisuutta kohtaan.


Prosessi: Meillä on perhekiipeilyjä kerran kuukaudessa, sunnuntaiaamupäivänä ennen kuin kiipeilysali aukeaa muille liikkujille. Perheiden tulee ilmoittautua ennakkoon tapahtumaan verkossa liikuntatoimelle ja samalla he saavat lipun tapahtumaan. Tapahtumassa kiipeilykeskuksen henkilökunta tarkastaa osallistujat ja ohjeistaa kiipeilyssä sekä valvoo tilaa. Liikuntatoimelta ei ole ketään henkilöä paikalla tapahtumissa. Liikuntatoimi on vuokrannut tilan ja henkilökunnan tapahtumien ajaksi käyttöön. Tapahtumia mainostaa sekä liikuntatoimi että kiipeilykeskus.
Ennen tapahtumien aloitusta pidimme kiipeilykeskuksella koulutuksen henkilökunnalle (ja samalla paikallisen ammattikoulun oppilaille) erilaisten ihmisten ohjaamisesta. Koulutusta oli pitämässä kunnan erityisliikunnanohjaaja ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön (KVPS) hanketyöntekijä. Erityisliikunnanohjaaja oli myös mukana ensimmäisellä kiipeilykokeilulla seuraamassa toiminnan käynnistymistä. 


Toimijat tai vastuuhenkilö: Yhteistyötä tehdään kiipeilykeskuksen kanssa, joka mainostaa tilaisuuksia ja vastaa tilasta ja henkilökunnasta. Koulutusta oli järjestämässä yhteistyössä KVPS. Liikuntatoimi vastaa lippujen myynnistä, mainostamisesta, lisätietojen antamisesta ja tilojen sekä henkilökunnan kuluista.


Tulokset ja arviointi: Alun perin sovimme perhekiipeilyt vain kevään 2022 ajaksi, mutta ne olivat kuitenkin pidettyjä ja tavoitimme hyvin perheitä mukaan, joten niitä jatketaan myös syksyllä 2022. Toiminta on tavoittanut uusia perheitä liikuntatoimen palveluiden piiriin. 

Lisätiedot: Jenni Lehti, erityisliikunnanohjaaja, Lappeenrannan kaupunki

Syksyn 2022 sovelletun perhekiipeilyn ajankohdat ja muu soveltava liikunta Lappeenrannassa