Soveltavan liikunnan koulukiertue

Kuva: Antero Aaltonen

Tyyppi: Kyseessä on uusi soveltavan liikunnan tuote Naantalissa


Kuvaus: Kunnan soveltavan liikunnan ohjaaja seurojen ohjaajat apunaan vieraili Naantalin alakouluissa (kohderyhmänä 3-4lk. ja pienryhmät) kertomassa soveltavasta liikunnasta sekä liikuttamassa oppilaita kahdessa lajissa (istumalentopallo ja maalipallo). Liikuntatunnin aluksi keskusteltiin hieman erilaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta osallistamalla oppilaita kysymyksillä ja sen jälkeen pelattiin oppilaiden kanssa pienpelit (2x15 min). Oppilaiden tavoittamisen kannalta koimme tarpeelliseksi lähteä itse oppilaiden luokse ja siksi päätimme toteuttaa käynnit.


Käyttötarkoitus: Käynnit kohdistuivat kaikkiin 3.-4.lk oppilaisiin, ei pelkästään erityistä tukea tarvitseville. Käyntien idea oli tutustuttaa oppilaita soveltavaan liikuntaan ja kertoa jokaisen oikeudesta ja mahdollisuudesta liikkua. Tärkeä osa käyntejä oli liikunnan lisäksi kasvatuksellinen osa, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta puhuminen. Pienryhmien tukea tarvitseville oppilaille tärkein osa oli ehkä liikuntaosuus, jotta he pääsivät kokeilemaan sovellettuja lajeja. Pienryhmästä riippuen osan kanssa käytiin myös keskusteluja. Vierailua varten on hyvä resurssoida muutama ohjaaja sekä lajikokeiluiden välineet, joita ei kouluista löydy valmiiksi. Yhteistyö koulujen kanssa on välttämätöntä käyntien järjestämiseksi.


Prosessi: Käyntien sisältöjen suunnittelu sekä aikataulutus koulujen kanssa tapahtui soveltavan liikunnan ohjaajan toimesta. Käynteihin osallistuvien seurojen ohjaajien kanssa sisältöihin perehdyttiin yhdessä, jotta toiminnat sujuivat liikuntatunnilla hyvin.
Toimijat tai vastuuhenkilö: Soveltavan liikunnan ohjaajan lisäksi mukana oli aina yksi ohjaaja seurasta. Lisäksi liikuntapalveluiden kaksi liikuntaharjoittelijaa osallistuivat koulukäynteihin. Käynnit oli kuitenkin alun perin suunniteltu kahden ohjaajan ohjaamiksi.


Tulokset ja arviointi: Kouluissa oltiin reilut 20 tuntia kahden viikon aikana. Opettajilta ja oppilailta saatu palaute oli erittäin positiivista. Luokkakohtainen aika  ja kohderyhmä oli iän puolesta juuri sopiva. Opettajat kiittivät erityisesti keskustelusta, joihin oppilaat osallistuivat odotettuakin aktiivisemmin. Peleistä pidettiin, erityisesti maalipallo oli kaikkien mielestä uutta, mieluista ja erilaista. Koulut olisivat toivoneet käyntejä muidenkin luokka-asteiden osalta, mutta resurssien rajallisuus vaikutti kohderyhmän rajaukseen. Liikuntapalvelut lahjoitti käyntien jälkeen jokaiseen kouluun oman maalipallon, jotta koulut voivat itsenäisesti pelata halutessaan muidenkin luokkien ja oppilaiden kanssa. Koulut toivoivat käytännölle jatkuvuutta. Seurojen kanssa pohdittiin mahdollisuutta toteuttaa kiertue samalle ikäryhmälle joka toinen vuosi.

Lisätiedot: Marika Lineri, soveltavan liikunnan ohjaaja, hyvinvointikoordinaattori, Naantalin kaupunki