Soveltavan liikunnan infotilaisuus verkossa

Kuva: Pexels

Tyyppi: Uusi soveltavan liikunnan tuote.

Kuvaus: Teamsin kautta pidetty soveltavan liikunnan info vammaispalvelun asiakkaille, omaisille sekä henkilökunnalle. Info toteutettu yhteistyössä Paralympiakomitean yhteyshenkilön kanssa. Infossa esitellään kaupungin liikuntapalveluiden ja Paralympiakomitean toimintaa kohderyhmän osalta. 

Käyttötarkoitus: Pilotoitu info oli kohdennettu kehitysvammaisten päivätoimintayksiköiden ja asumispalveluyksiköiden työntekijöille, omaisille sekä asiakkaille. Jatkossa infot voivat sisältää eri kohderyhmiä huomioiden erilaista sisältöä. Teamsin avulla liikunnanohjaaja saa helposti kerättyä asianomaiset kuulolle etäkokoukseen. Asiakkaat, omaiset ja henkilökunta saavat tietoa kaupungin liikuntapalveluiden järjestämästä soveltavasta liikunnasta ja Paralympiakomitean toiminnasta Oulun alueella. Infon avulla voidaan tuoda tietoa myös paikallisista urheiluseuroista ja heidän järjestämästään soveltavasta liikunnastaan.

Toimijat tai vastuuhenkilö: Erityisliikunnanohjaaja on tuottanut yhteistyössä Paralympiakomitean alueyhteishenkilön kanssa esityksen kaupungin liikuntapalveluiden sekä Paralympiakomitean soveltavan liikunnan tarjonnasta. Erityisliikunnanohjaaja on koonnut yhteystiedot Oulussa toimivista kehitysvammaisten päivätoimintayksiköistä, niin yksityisistä sekä kaupungin asumispalveluyksiköistä, joille on lähetetty kutsu tilaisuuteen. Teams-kutsua voi myös vapaasti jakaa muille asiasta kiinnostuneille. Infon voi tarvittaessa myös tallentaa ja jakaa asiakkaille myöhemmin kuultavaksi. 

Prosessi ja tulokset: Ennen tilaisuuden aloitusta kuulijoille on hyvä kertoa tilaisuuden sisällöstä ja kommentointikäytännöistä (peukku ja chatti). Kuulijoilla on hyvä olla mikki ja kamera pois päältä. Infon pitäjällä tulee olla kamera päällä ja hänen tulee puhua selkeästi. Järjestetyssä tilaisuudessa osallistujia oli mukana kolmesta eri yksilöstä. Yksiköt olivat kehitysvammaisten päivätoimintayksikköjä Oulun alueella ja yksityinen palveluasumisyksikkö. Info aloitettiin Tussitaitureiden videolla, sitten kerrottiin liikuntapalveluiden soveltavan liikunnan tarjonnasta esityksen ja nettisivujen avulla. Lopuksi vielä Paralympiakomitean yhteyshenkilö kertoi heidän toiminnastaan. Osallistujista kerättiin tietoa, kuten missä yksikössä he työskentelevät ja palautetta verkkoinfosta. Info on hyvä toteuttaa niin, että toinen työntekijä on toisella tietokoneella ja seuraa sieltä infon kulkua. Infoa varten on hyvä hakeutua rauhalliseen tilaan. Kysymyksiä varten toimii chatti, jossa toinen työntekijöistä on toisella tietokoneella vastaamassa chatin kysymyksiin. Infon jälkeen on hyvä jättää aika kysymyksille ja kommenteille.  

Arviointi: Osallistujat kertoivat, että saivat uutta tietoa soveltavan liikunnan palveluista. Yhdestä yksiköstä voi olla mahdollisuuksien mukaan useampi paikalla kuulemassa. Infon voi myös tallentaa ja lisätä esim. kunnan YouTube-kanavalle. Tallennuksessa tulee muistaa kertoa kuulijoille (tietosuoja) ja julkaisua vaiheessa miettiä myös saavutettavuus (tekstitetty).  

Teams-infon avulla on helppo jakaa tietoa soveltavan liikunnan palveluista kuulijoille ja tutustuttaa heidät liikuntapalveluihin. Infossa on hyvä kertoa selkeästi vain ne asiat, jotka koskettavat osallistujia. Sopivan tiedonmäärän rajaaminen infoa varten on tärkeää. Esitykseen on hyvä kirjata pääkohdat ja yhteystiedot, joista kysyä lisätietoa asiasta jälkikäteen. Esitys on hyvä jakaa myös osallistujille jälkikäteen. Näin aiheeseen voi palata myöhemmin infojen jälkeen tai sen voi helposti jakaa muille asiasta kiinnostuneille omassa työyhteisössä. Tallennettua infoa voidaan jakaa uudelleen esim. kaupungin viestintäkanavissa. 

Infosta on hyvä kysyä osallistujilta palautetta, jonka avulla on helppo kehittää infoja jatkossa. Helppokäyttöisen verkkopohjaisen kyselylomakkeen voi jakaa tilaisuuden lopussa osallistujille. 

Lisätiedot: Miia Ranta-Korpela, Kiimingin ja Ylikiimingin alueen erityisliikunnanohjaaja, Oulun kaupunki

Lisätietoja Oulun kaupungin soveltavan liikunnan verkkosivuilta.