Monilajikerho yhteistyössä seurojen kanssa

Tyyppi: Muutaman vuoden kokeilussa ollut soveltavan liikunnan ryhmätoiminta. Hyppää ja hymyile -lajikokeilut lapsille ja nuorille. 

Kuvaus: Lajikokeilut toteutetaan yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Joka kuukausi on eri seura vastuussa ryhmän ohjaamisesta. Kauden 2021‒2022 lajit olivat salibandy, cheer-tanssi, koripallo, hiihto, laskettelu, sulkapallo, taekwondo ja frisbeegolf. Lajit vaihtelevat vuosittain ja jotkut lajit (eli samat seurat) ovat olleet useampana vuonna. Mukaan pyritään saamaan sellaisia lajeja, että lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus jatkaa harrastusta urheiluseurassa kokeilun jälkeen. Liikkuja voi ilmoittautua lajikokeiluun syksyllä joko koko kaudeksi mukaan tai valita lajeista mieluiset ja ilmoittautua vain niihin.

Käyttötarkoitus: Lajikokeilujen tavoite on saada erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille uusia harrastusmahdollisuuksia tai kokemuksia urheilulajeista seuroissa. Lajikokeilun järjestäminen vaatii seurayhteistyötä. Jokaisen eri seuran kanssa sovitaan ohjauksesta ja sen sisällöstä. Lisäksi pysyvyyttä ryhmiin tuo se, että liikuntapalveluiden erityisliikunnanohjaaja on paikalla ryhmätapaamisissa. Liikuntapalvelut varaa tilat kokeilulle, ellei seuralla itsellään ole omia tiloja missä kokeilu voidaan järjestää. 

Prosessi: Edellisenä keväänä sovitaan tulevan toimintakauden lajit. Liikuntapalveluiden vastaava ohjaaja kartoittaa seuroja, joiden kanssa voitaisiin sopia yhteistyöstä. Seuran kanssa sovitaan kokeilun ajankohta toimintakaudelle sekä sovitaan viikonpäivä ja kellonaika. Haasteena on se, että lajikokeilu tulisi järjestää sellaisena iltana, että se sopii erityisliikunnanohjaajan lukujärjestykseen. Aina tätä ei saada onnistumaan ja silloin joudutaan tekemään ohjaajan työjärjestykseen muutoksia. Lisäksi haasteita tuo tilavaraukset, sillä Jyväskylässä on suuri pula koulujen saleista ilta-aikaan. Seurojen kanssa tehdään ostopalvelusopimukset, jotka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Seuroille maksetaan lajikokeilun järjestämisestä 35 €/h ja kuukaudessa on keskimäärin 4 kokoontumista. Seura saa lajikokeilun järjestämisestä keskimäärin 140 € ohjauspalkkioihin. 

Toimijat tai vastuuhenkilö: Vastuu toiminnan järjestämisestä on liikuntapalveluilla ja vastaavalla liikunnanohjaajalla. Liikunnanohjaaja neuvottelee seurojen kanssa kokeilun järjestämisestä joko sähköpostin tai puhelinsoittojen välityksellä. Salivaraukset tulee hakea huhtikuun aikana, joten ryhmien aikataulujen suunnittelu tulee aloittaa keväällä hyvissä ajoin. Tilavarauksista neuvotellaan varausyksikön kanssa ja tilavaraushakemus jätetään huhtikuun loppuun mennessä. 

Lisäksi näihin ryhmiin ohjataan opiskelijoita avustajaksi. Vastaava liikunnanohjaaja sopii koulujen kanssa opiskelijayhteistyön ja koordinoi, mihin ryhmiin opiskelijat ohjataan avustamaan/tutustumaan. Yhteistyötä tehdään Jyväskylän kristillisen opiston koulunkäynnin opiskelijoiden, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian lähihoitaja opiskelijoiden, Jyväskylän yliopiston soveltavan liikunnankurssin opiskelijoiden, sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijoiden kanssa. Opiskelijoita on mukana myös muissa soveltavan liikunnanryhmissä kauden aikana tutustumassa liikuntapalveluiden ohjattuihin ryhmiin.

Tulokset ja arviointi: Vuosien aikana Hyppää ja hymyile -lajikokeiluissa on ollut monia jyväskyläisiä seuroja mukana. Osasta kokeiluista on lähtenyt elämään seurassa oma soveltavan liikunnan harrasteryhmänään, esimerkkilajeina jalkapallo, salibandy, yleisurheilu, voimistelu, tanssi, paini cheer-tanssi ja cheerleading. Liikuntapalvelut jatkaa näiden seurojen kanssa yhteistyötä ja markkinoiden ja tiedottaen seurojen ryhmistä omilla nettisivuillaan ja esitteissään. Jatkossa olisi tarkoitus saada lisää seuroja järjestämään soveltavan liikunnan harrasteryhmiä. Lisäksi uusimpana kokeiluna vastaavaa toimintamallia on yritetty kasvattaa koskemaan aikuisten soveltavan liikunnan lajikokeiluja. 

Lisätiedot: Heli Sohkanen, vastaava liikunnanohjaaja (soveltava liikunta), Jyväskylän kaupunki

Tutustu Jyväskylän kaupungin Hyppää ja hymyile -lajikokeiluihin.

Lisätietoja Jyväskylän kaupungin soveltavan liikunnan verkkosivuilta.