Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Liikuntatieteelliselle Seuralle avustuksen valtakunnalliseen liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeeseen "Erityisliikunnanohjaaja - Kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta".

Avustus myönnettiin hankkeen ensimmäiselle vuodelle 1.6.2020-31.5.2021. Tavoitteena on käynnistää hanke loppukesästä 2020.

Lyhyt kuvaus hankkeesta Erityisliikunnanohjaaja - Kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta:

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tiivistää kuntien erityisliikunnan ohjaajien ja paikallisten liikuntaa ja urheilua tarjoavien toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeessa kehitetään uusia yhteistyömuotoja, joiden avulla kunnat voivat paremmin tukea paikallisia toimijoita kaikille avoimen liikunnan järjestämisessä. Hankkeessa kehitetään eri sektoreiden yhteistyötä ja luoda kunnille ohjeet kaikille avoimen liikunnan tukemiseksi. Yhteistyön avulla pyritään lisäämään liikettä eri väestöryhmissä.

Erityisliikunnanohjaajan työnkuvaa muokataan pääasiallisesta liikunnanohjaajasta kaikille avoimen liikunnan koordinaattoriksi, kehityskumppaniksi ja eri tahojen solmukohdaksi. Jatkossa erityisliikunnanohjaajat tukevat paikallisia seuroja, yhdistyksiä ja järjestöjä inkluusion edistämisessä ja kaikille avoimen liikunnan toteuttamisessa. Hankkeen aikana kehitetään kunnille yhteiset ohjeet kaikille avoimen liikunnan tukemiseksi.

Voit käydä tutustumassa kaikkiin liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisiin ja alueellisiin kehittämishankkeisiin, joille on myönnetty avustusta vuodelle 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.