Kielikäytännöt ja niiden seuraukset eri liikuntaympäristöissä

Toteutamme hankkeen, joka lisää ymmärrystä monikielisyydestä ja siihen liittyvistä kielikäytännöistä liikunnan eri toimintaympäristöissä, kuten huippu-urheilussa, seuratoiminnassa, julkisissa palveluissa ja harrasteporukoissa.

Ihmisen kokemus osallisuudesta on yhteydessä kieleen ja kielikäytäntöihin. Kielitaito toimii portinvartijana: se voi joko mahdollistaa tai estää yhteiskunnallisen jäsenyyden ja osallistumisen liikuntayhteisöön. Liikunnan ja urheilun kentillä monikielisyyttä ja kielen rooleja on tähän mennessä kuitenkin tarkasteltu vain vähän.

Tuotamme Kielikäytännöt ja niiden seuraukset eri liikuntaympäristöissä -hankkeessa selvityksen monikielisyyden tilasta liikuntayhteisöissä. Lisäksi tarkastelemme, millaisia kielikäytäntöjä liikuntakentän eri toimintaympäristöissä on. Selvitämme, miten kielikäytännöt luovat hyviä ja huonoja osallisuuden kokemuksia, kenen ehdoilla kielikäytäntöjä määritellään sekä millaisia sosiaalisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia valinnoilla on.

Selvityksen oheen kokoamme asiantuntijapaneelin avulla suositukset osallisuutta tukevista käytännöistä monikielisissä liikuntaryhmissä ja joukkueissa. Julkaisemme selvityksen ja suositukset syksyllä 2024.

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Vastaa kyselyyn monikielisyydestä liikuntatoiminnassa

Selvitämme kyselyllä liikuntayhteisöjen kielellistä moninaisuutta ja siihen liittyviä käytäntöjä. Liikuntayhteisö tarkoittaa mitä tahansa joukkuetta, ryhmää tai kaveriporukkaa, jossa harrastetaan liikuntaa tai urheilua. Kyselyllä haluamme saada selville kuinka monikielistä suomalainen liikuntatoiminta on, mitä kielellisestä moninaisuudesta ajatellaan liikuntakentillä sekä missä ja miten monikielisyys ilmenee liikuntatoiminnassa.

Kysely on tarkoitettu kaikille liikkujille ja liikuntakentän toimijoille. Kyselyn vastausaika on päättynyt.

Kerro kokemuksistasi monikielisyydestä

Minkälaisia kokemuksia sinulla on monikielisyydestä liikunnan ja urheilun ympäristöissä? Keräämme havaintoja, esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä kirjoituspyynnöllä toukokuun 2024 loppuun saakka. Hyödynnämme vastauksia hankkeen selvitystyössä.

Kerro kokemuksistasi tai lähetä yhteydenottopyyntö sähköpostiviestillä hankkeen tutkija Eva Rönkölle: eva.ronkko(at)lts.fi.

Lisätietoja

Eva Rönkkö
tutkija
eva.ronkko(at)lts.fi
p. 040 501 3599

Julkaisut