Milloin

02.03.2021-02.03.2021

Missä

Webinaari

Liikuttaako? -raportin julkistamiswebinaari

Kuva: Suomen Paralympiakomitea

Suomen Paralympiakomitea järjesti yhteistyössä Liikuntatieteellisen Seuran kanssa Liikuttaako? -raportin julkistamiswebinaarin tiistaina 2.3.2021 klo 12.00–13.00.

Liikuttaako? -raportti kokoaa kahden soveltavan liikunnan tilaa syksyllä 2020 kartoittaneen kyselyn tulokset. Liikkujakysely oli osoitettu toimintarajoitteisille henkilöille ja siihen vastasi 1213 henkilöä. Urheiluseuroille ja muille liikuntaa järjestäville yhdistyksille suunnattuun Seurakyselyyn saatiin 334 vastausta.

Liikkujakyselyn tulokset webinaarissa esittelee LTS:n tutkija Timo Ala-Vähälä. Seurakyselyn tulokset ja raportin yhteenvedon esitteli webinaarissa Paralympiakomitean tutkimuspäällikkö Aija Saari. Omat puheenvuoronsa webinaarissa pitivät myös Paralympiakomitean Avoimet ovet -hankkeen koordinaattori Nina Peltonen ja LTS:n SLKK-hankkeen koordinaattori Riikka Roitto.

Lisätietoa kyselystä

Liikkujakyselyn vastaajien runsaasta määrästä voi päätellä, että liikunnan harrastamisen mahdollisuudet ja niiden edistäminen kiinnostavat toimintarajoitteisia henkilöitä. Noin puolet vastaajista ilmoitti osallistuneensa edellisen vuoden aikana jonkin liikuntaa järjestävän yhdistyksen toimintaan. Raportissa käydään läpi muun muassa, mitkä ovat merkittävimmät esteet harrastamisen tiellä ja miten toimintarajoitteiset henkilöt suhtautuvat inkluusioon urheiluseuroissa.

Seurakyselyn vastaajista kaksi kolmannesta järjestää soveltavaa liikuntaa tai vammaisurheilua tai niiden toiminnassa on mukana toimintarajoitteisia harrastajia. Raportista selviää, millaisissa asioissa seurat ja yhdistykset kokevat kaipaavansa eniten tukea, jotta ne voivat järjestää kaikille avointa toimintaa.

Kyselyt kytkeytyvät Paralympiakomitean Avoimet ovet -hankkeeseen, jossa tavoitteena on lisätä kaikille avoimen seura- ja liikuntatoiminnan tarjontaa sekä Liikuntatieteellisen Seuran Erityisliikunnanohjaaja – kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta -hankkeeseen (SLKK), jossa kehitetään kuntien erityisliikunnanohjaajien työnkuvaa.

 

Tutustu Liikuttaako? -raporttiin

 

Lisätietoja hankkeista