Blogi

Kirjoittaja:

Erityisliikunnan ohjaaja Jenni Lehti

Julkaistu:

19.11.2020

Jaa:

Lottovoitto lähteä mukaan kehittämään soveltavaa liikuntaa

Lottovoitto lähteä mukaan kehittämään soveltavaa liikuntaa
Kuva: Lappeenrannan liikuntatoimi

Lappeenranta osallistuu Erityisliikunnanohjaaja – kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta -hankkeeseen. Erityisliikunnanohjaajalle tilanne on innostava. Miltä Lappeenrannan lähtötilanne näyttää ja mitkä ovat tavoitteet? Miten yhteistyö on lähtenyt liikkeelle kehityskumppanien kanssa?

Oli lottovoitto, että Lappeenranta liittyi Liikuntatieteellisen Seuran hankkeeseen. Olen erityisliikunnanohjaajana päässyt hankkeen kautta tutustumaan uusiin ihmisiin, jotka ovat eri puolilla maata työskennelleet soveltavan liikunnan parissa minua kauemmin. Saan luotua tärkeitä verkostoja ja uskon, että oma työnkuvanikin selkeytyy ja päivittyy hankkeen edetessä. Jo hankkeen ensimmäisestä tapaamisesta heräsi monia ideoita, joita voisimme kokeilla myös Lappeenrannassa. 

Toive: lisää soveltavan liikunnan vaihtoehtoja

Mikä on Lappeenrannan lähtötilanne? Vuonna 2019 Lappeenrannassa toimi 21 kunnan järjestämää soveltavan liikunnan ryhmää viikossa, joissa liikkui 227 henkilöä. Ryhmien ohjaamisesta vastaa erityisliikunnanohjaajan lisäksi vertais- ja tuntiohjaajia. 

Lapsille on vaihtoehtoina sirkus, liikuntakerho ja uinti. Nuorille ja aikuisille on enemmän vaihtoehtoja. Kuntosali- ja vesijumpparyhmiä on erilaisille kohderyhmille (liikuntarajoitteiset, kehitysvammaiset ja mielenterveyskuntoutujat), lisäksi on sählyä, jääkiekkoa, keilailua, kehonhuoltoa, istumalentopalloa, pyörätuolitanssia ja sulkapalloa.

Kunnan järjestämien liikuntaryhmien lisäksi Lappeenrannassa on kuusi seurojen järjestämää soveltavan liikunnan ryhmää. Liikuntaa järjestävät myös vammais- ja eläkeläisjärjestöt. Lappeenranta tukee soveltavaa liikuntaa järjestäviä seuroja ja järjestöjä vuosittain haettavalla erityisliikunta-avustuksella. 

Omatoimiseen liikuntaan kannustamme erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortilla. Lisäksi Lappeenrannassa on panostettu viime aikoina paljon lähiliikuntapaikkoihin. Ulkokuntosaleja on useita. Niistä viimeisimpien joukossa avattiin katettu ja esteetön ulkokuntosali Urheilutalolle. Lisäksi Louhenpuistoon valmistui uusi lähiliikuntapaikka, joka soveltuu erinomaisesti ikäihmisille, toimintarajoitteisille sekä lapsiperheille.

Lähtötilanteen tarkastelua helpotti keväällä 2020 toteutettu erityisliikuntakysely. Kyselyn perusteella Lappeenrantaan kaivataan lisää soveltavan liikunnan vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Erityisesti toivottiin enemmän seurojen järjestämää tekemistä lapsille. Lisäksi kaivattiin parempaa tiedottamista toiminnasta. Uskon, että tässä hankkeessa solmittujen kehityskumppanuuksien avulla saamme vastattua yhdessä näihin asiakkaiden toiveisiin.

Kehityskumppanuuksien luomista

Etsimme kehityskumppaneita mukaan kehittämään soveltavaa liikuntaa Lappeenrannalla yhteistyötahojemme kautta. Tiedotimme hankkeesta Facebook- ja verkkosivuillamme. Seuroja lähestyimme liikunnan aluejärjestö EKLU:n avulla ja vammais- ja eläkeläisjärjestöjä omien yhteystietolistojemme kautta. Kehityskumppanien tavoittaminen osoittautui yllättävän hankalaksi, vaikka muutama innokas yhteistyötaho ilmoittautui heti mukaan.

Uskon tähän vaikuttavan useamman asian. Saatoimme törmätä tiedotusongelmaamme, emme ehkä tavoittaneet tarpeeksi tehokkaasti oikeita henkilöitä. Toinen vaikuttava asia saattoi olla korona. Keväällä kaikki toiminta keskeytyi yllättäen ja syksyllä oli epävarmuutta siitä, millaista harrastustoimintaa voidaan toteuttaa. Ymmärrän hyvin, että tällaisessa tilanteessa uuden toiminnan suunnitteluun ei välttämättä ole resursseja. Onneksi hanke on kolmivuotinen ja mukaan voi ilmoittautua vielä myöhemminkin!

Tapasin kehityskumppanit lokakuun alussa. Kehityskumppaneina on kaksi urheiluseuraa, yksityinen joogaopettaja ja yksityinen fysioterapeutti. Tapaamisessa keskustelimme hankkeesta ja sen tavoitteista, Lappeenrannan lähtötilanteesta ja jokaisen omista ajatuksista ja tavoitteista soveltavan liikunnan kehittämiselle. Keskustelusta teki hyvin antoisan se, että jokaisella oli omanlainen näkökulma asiaan, mutta kaikkien kiinnostus oli yhtä suuri soveltavan liikunnan kehittämistä kohtaan. Jokainen jakoi rohkeasti ideoita ja visioita toiminnan kehittämiseen ja saimme aikaiseksi pitkän listan asioista, joita voimme lähteä työstämään ja kokeilemaan.

Tässä muutamia keskustelussa heränneitä ideoita:

  • Kelan kuntoutussuunnitelmaan on kirjattu kaksi liikuntakokeilua vuodessa, voisiko näitä hyödyntää seurojen (ja kunnan) järjestämään soveltavaan liikuntaan? Asiakas voisi saada uuden harrastuksen ja seura uuden liikkujan. Uuden liikuntalajin kautta asiakkaalle voisi tulla uusia tavoitteita kuntoutumiseen ja fysioterapeutti saada uusia ideoita. Kaikki voittavat!
  • Soveltavan liikunnan näkyvyyden kehittäminen paikallisten esikuvien kautta, esim. vammaisurheilijat.
  • Erityisryhmien näkyminen mainoksissa ja kaupungin verkkosivuilla, mainosvideo Lappeenrannan soveltavan liikunnan mahdollisuuksista.
  • Seuran järjestämä soveltavan liikunnan kerho osana iltapäiväkerhoa.

Yhteistyössä on todellakin voimaa! Olimme varanneet tapaamiseen aikaa noin puolitoista tuntia, mutta keskusteltavaa riitti kolmeksi tunniksi. Onneksi kenelläkään ei ollut kiireitä ja pystyimme keskustelemaan rauhassa. 

Lisää tarjontaa, liikkujia ja yhteistyötä 

Yhteisenä tavoitteena on soveltavan liikunnan tarjonnan lisääminen, uusien liikkujien tavoittaminen ja yhteistyön kehittäminen. Jokaisella kehityskumppanilla on ideoita siitä, miten nämä tavoitteet voisivat näkyä heidän toiminnassaan. Uskon, että tulemme vuoden sisällä Lappeenrannassa näkemään uusia seurojen järjestämiä soveltavan liikunnan ryhmiä ja erilaisia yhteistyössä toteutettuja lajikokeiluja tai kursseja. Ylipäätään yhteistyö soveltavan liikunnan järjestämisessä ja tiedottamisessa tulee lisääntymään varmasti paljon.

Olemme sopineet, että työstän hankkeen kehittämissuunnitelmaa ja kehityskumppanit miettivät omia tavoitteitaan hankkeelle. Tapaan jokaisen kehityskumppanin vielä yksittäin ja kirjaamme ylös konkreettiset tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Samalla keskustelemme, millaista tukea tavoitteiden saavuttaminen vaatii ja miten voimme yhteistyöllä auttaa toisiamme. Myöhemmin tapaamme jälleen koko porukalla ja tarkastelemme, miten olemme edenneet. 

Meillä on erittäin hieno porukka hankkeessa mukana. En malta odottaa, mitä kaikkea voimme yhdessä saada aikaan!

Jenni Lehti
Erityisliikunnanohjaaja
Lappeenrannan kaupunki

Lisätietoja Lappeenrannan soveltavasta liikunnasta löydät tämän linkin kautta.