Liikuntatieteellinen Seura

Säännöllinen liikunta, hyvä kestävyyskunto ja hyvät motoriset taidot ovat tärkeitä tekijöitä koulumenestyksen kannalta. Liikunnan tehokas hyödyntäminen elinikäisen oppimisen...
Muun muassa tätä pyrimme LTS:ssa selvittämään keväällä 2017 julkaistavassa yhteenvedossa liikunnan tutkijoista ja muista asiantuntijoista. Yhteenvedossa asiantuntijuutta...
Käveltävyys syntyy kävelijän ja ympäristön vuorovaikutuksen tuloksena. Se, millaiseksi rakennamme kaupungit, arkemme käyttöliittymän, määrittää merkittävästi arjen liikkumista,...
Mikä on soveltavan liikunnan tutkimuksen nykytila? Mitä alan tutkimushankkeita on käynnissä? Mitä alan asiantuntijat haluavat viestiä liikuntatutkimuksen linjausten uudistajille?...
Tämänhetkiset aikuisten liikuntasuositukset antavat harmillisen väärän kuvan siitä, millaista terveyttä ylläpitävä ja edistävä liikunta voi olla. Onkin aika remontoida myös...
Fyysisellä aktiivisuudella on myönteinen vaikutus aivojen terveyteen ja lasten tiedolliseen toimintaan, kuten muistiin, tarkkaavaisuuteen sekä yleisiin tiedonkäsittely- ja...
Jaana Suni ja hänen tutkimusryhmänsä voittivat ensimmäisen palkinnon Liikuntatieteellisen Seuran ja Liikuntalääketieteen keskusten järjestämässä Vuoden 2016...
Kongressissa hiihto ymmärretään käsitteenä laaja-alaisesti lumiliikuntana ja ulkoiluna, jolloin tarkastelun alla ovat kaikki talviseen hiihtoperinteeseen kuuluvat lajit ja tavat...
Mitä saa yli tuhannella liikuntahankkeella ja 20 miljoonalla eurolla? Sitä ei tiedä kukaan, mutta ehkä pitäisi.
Keille valtion liikuntahallinnon hankeavustukset menevät ja keiden liikuntaa niillä kehitetään? Näitä kysymyksiä on selvitetty nyt ensimmäisen kerran.