Liikuntatieteellinen Seura

Ilo on jäänyt velvoiteliikunnan ja vilppiurheilun varjoon. Tunteet, kokemukset ja tarinat on aika palauttaa liikuntapuheen kärkeen.
Kahdeksannet Erityisliikunnan päivät järjestettiin Jyväskylässä 26.‒27.8.2014 ja päiville osallistui n. 250 alan asiantuntijaa. Erityisliikunnan valtakunnallisten päivien...
Harva ruumiillisen työn tekijä pääsee eläkkeelle terveenä ja toimintakykyisenä. Mikä tässä mättää, kysyy emeritusprofessori Juhani Ilmarinen Liikunta & Tiede –lehdessä....
Kari Kaurasen kirjoittama ”Lihas” on ajantasainen alan suomenkielinen perusteos.
Peruskysymys liikunnan tasa-arvosta puhuvalle henkilölle on, pitäisikö liikuntajärjestöjen hallituksiin olla kiintiöt, jotta naisten osuus nousisi? Johtajien sukupuolijakauma, sen...
Tarvitsetko tutkimustietoa, mieluiten suomenkielistä tutkimusraporttia tai artikkelia kun valmistaudut alustamaan vanhempainillassa liikkuvan nuoren ravinnosta? Päätät pyrkiä...
Liikuntaväki on halunnut olla mieluummin arvostettu renki kuin unohdettu isäntä.
Erityisliikunnan päivien blogissa Tuomas Törrönen Paralympiakomiteasta patistaa aikuisia kuuntelemaan ja osallistamaan nuoria, niin että nuoret oikeasti saisivat tehdä heidän...
Julkilausuma Liiku terveemmäksi -päivänä 10.5.2014 Liiku terveemmäksi -neuvottelukunta pitää erittäin tärkeänä, että fyysinen inaktiivisuus otetaan nykyistä paremmin huomioon...
Hankkeiden loppuraportit ovat tilattavissa LTS:n julkaisut-osiosta tai luettavissa/tulostettavissa linkkien kautta.  
Keskustelutilaisuus Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa -tutkimuskat­sauksesta 9.5.2014 Jyväskylässä, Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa klo 12.30 - 15, salissa...
Tiedeviestinnän arvo ei ole siinä, miten hyvin se toteuttaa eri tahojen intressit. Tiedeviestinnän ydin on vuorovaikutuksessa.
Liikuntatiede saattaa sanoa ensimmäisen sanan, mutta ei koskaan viimeistä, sillä liikuntatiedosta ei ole isännäksi, rengiksi kyllä, väitetään LTS:n uudessa Impulssissa.