Liikuntatieteellinen Seura

Asenteet, arkiset tapahtumat ja kokemukset vahvistavat vanhuuteen liittyviä mielikuvia ja odotuksia. Ikään liittyviä psyykkisiä ja toiminnallisia muutoksia pidetään usein...
Miten sinä tiivistäisit eri liikuntatahojen yhteistyötä hyvän hallintotavan hengessä? Tule keskustelemaan hyvästä hallintotavasta Valo-talolle Helsingin Pasilaan tiistaina 31.5....
Teemoina ovat sote-uudistus liikunnan näkökulmasta sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo liikunnassa.
Kansanterveysjärjestöjen liikuntatyö kärsii sekavasta avustuspolitiikasta
Arkielämän terveystiedon lukutaito on tärkeä valmius. Se edistää nuorten terveellisiä elintapoja sosioekonomisesta asemasta riippumatta, kirjoittaa yliopistonlehtori Noora...
Hyvän hallintotavan vaalimisella on positiivisia seurauksia liikuntakentän toiminnalle. Hyvä hallintotapa lisää yhteisten menettelytapojen myötä niin toimijoiden sitoutumista...
Aktiivinen iäkäs elää pitempään. Kun ihminen sairastuu sydän- ja verenkiertoelimistön sairauteen hänen fyysinen aktiivisuutensa voi laskea ja liikunnan harrastaminen loppua....