Liikuntatieteellinen Seura

Liikuntasuhde on muuttumassa yhä enemmän numeerisia mittareita ja lukuarvoja korostavaksi, minkä seurauksena liikkujan kyky tunnistaa oman kehonsa viestejä ja aistimuksia on...
Asiakaspalvelumme on kesätauolla ajalla 27.6. - 29.7.2016.  Hyvää kesää!
Tänä vuonna Liikuntalääketieteen päivät järjestetään 9.-10.11.2016 BEST WESTERN PLUS Hotel Haagassa, Helsingissä. Päivien teemana on "Liikunta ja aivot", johon...
Symposion materiaalisalkku on avattu.
Kouluiässä hankitut liikehallintataidot säilyvät aikuisuuteen ja antavat mahdollisuudet monimuotoiseen liikkumiseen. On mielenkiintoista nähdä, millaista on tämän päivän...
Kun liikunnan eri sektorien toimijat kokoontuivat yhteen, syntyi välillä värikästä keskustelua siitä, mitä on hyvä hallintotapa liikunta-alalla. Vuoropuhelua käytiin sujuvasti...
Asenteet, arkiset tapahtumat ja kokemukset vahvistavat vanhuuteen liittyviä mielikuvia ja odotuksia. Ikään liittyviä psyykkisiä ja toiminnallisia muutoksia pidetään usein...
Kansanterveysjärjestöjen liikuntatyö kärsii sekavasta avustuspolitiikasta
Arkielämän terveystiedon lukutaito on tärkeä valmius. Se edistää nuorten terveellisiä elintapoja sosioekonomisesta asemasta riippumatta, kirjoittaa yliopistonlehtori Noora...
Hyvän hallintotavan vaalimisella on positiivisia seurauksia liikuntakentän toiminnalle. Hyvä hallintotapa lisää yhteisten menettelytapojen myötä niin toimijoiden sitoutumista...
Aktiivinen iäkäs elää pitempään. Kun ihminen sairastuu sydän- ja verenkiertoelimistön sairauteen hänen fyysinen aktiivisuutensa voi laskea ja liikunnan harrastaminen loppua....