Liikuntatieteellinen Seura

Erityis- ja terveysliikunnan koplaaminen on yleistynyt nopeasti. Onko aika ajamassa erityisliikunnan ohi?
Liikkumattomuus ei ole ilmiönä uusi, mutta nyt se on ensimmäistä kertaa mahdollista suurille ihmisjoukoille, toteaa tutkija Maria Rantala Liikunta & Tiede -lehdessä....
Tuija Brax on kutsuttu Liiku terveemmäksi -neuvottelukunnan uudeksi puheenjohtajaksi ensi vuoden alusta alkaen. Brax seuraa tehtävässä Pekka Puskaa, joka on johtanut...
Tehdyssä kyselyssä selvitettiin erityisliikuntapalvelujen tilannetta niissä reilussa 200 Manner-Suomen kunnassa, joissa ei ole erityisliikunnanohjaajaa.
Kahdeksannet Erityisliikunnan päivät järjestettiin Jyväskylässä 26.‒27.8.2014 ja päiville osallistui n. 250 alan asiantuntijaa. Erityisliikunnan valtakunnallisten päivien...
Kari Kaurasen kirjoittama ”Lihas” on ajantasainen alan suomenkielinen perusteos.
Tarvitsetko tutkimustietoa, mieluiten suomenkielistä tutkimusraporttia tai artikkelia kun valmistaudut alustamaan vanhempainillassa liikkuvan nuoren ravinnosta? Päätät pyrkiä...
Liikuntaväki on halunnut olla mieluummin arvostettu renki kuin unohdettu isäntä.
Julkilausuma Liiku terveemmäksi -päivänä 10.5.2014 Liiku terveemmäksi -neuvottelukunta pitää erittäin tärkeänä, että fyysinen inaktiivisuus otetaan nykyistä paremmin huomioon...
Keskustelutilaisuus Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa -tutkimuskat­sauksesta 9.5.2014 Jyväskylässä, Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa klo 12.30 - 15, salissa...
Tiedeviestinnän arvo ei ole siinä, miten hyvin se toteuttaa eri tahojen intressit. Tiedeviestinnän ydin on vuorovaikutuksessa.
Liikuntatiede saattaa sanoa ensimmäisen sanan, mutta ei koskaan viimeistä, sillä liikuntatiedosta ei ole isännäksi, rengiksi kyllä, väitetään LTS:n uudessa Impulssissa.