Liikuntatieteellinen Seura

Kuntotestauspäivät 2017 järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa, SGGF-messujen yhteydessä, 15.-16.3.2017 yhteistyössä Tampereen messujen (SGGF) ja SLA ry:n kanssa....
Tervetuloa Soveltavan liikunnan kouluttajatapaamiseen 18.5.2017 Liikuntakeskus Pajulahteen.
Mikseivät ulkoilu- ja virkistysalueet ole erityisessä suojeluksessa, kysyy Teijo Pyykkönen blogissaan.
Siirtymiä-julkaisussa Hannu Itkonen ja Seppo Knuuttila tunnistavat mediatekstien pohjalta 13 erilaista polkua urheilukentiltä elämänkentille.
Liikuntatieteen päivät 2017 järjestetään Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Jyväskylässä 30.8.–1.9.2017.  Kutsumme päiville kaikki liikuntatieteen tekijät...
Soveltavan liikunnan tutkimus on edelleen vähäistä, mutta monipuolista. Tiiviimpi yhteistyö niin kansallisen kuin kansainvälisen tutkijayhteisön ja lähialojen, kuten kuntoutuksen...
Varhaiskasvatuksen ja koululiikunnan suunnittelussa tulisi lajien, taitojen ja liikuntamuotojen rinnalla miettiä sitä, millaisen liikunnallisen kokemusmaailman se oppilaille...
Kongressissa hiihto ymmärretään käsitteenä laaja-alaisesti lumiliikuntana ja ulkoiluna, jolloin tarkastelun alla ovat kaikki talviseen hiihtoperinteeseen kuuluvat lajit ja tavat...
Säännöllinen liikunta, hyvä kestävyyskunto ja hyvät motoriset taidot ovat tärkeitä tekijöitä koulumenestyksen kannalta. Liikunnan tehokas hyödyntäminen elinikäisen oppimisen...
Muun muassa tätä pyrimme LTS:ssa selvittämään keväällä 2017 julkaistavassa yhteenvedossa liikunnan tutkijoista ja muista asiantuntijoista. Yhteenvedossa asiantuntijuutta...
Valtion liikuntahallinto sijoitti 20 miljoonaa euroa liikunnan kehittämishankkeisiin vuonna 2016. Keille hankeavustukset menevät ja keiden liikuntaa niillä kehitetään?