Liikuntatieteellinen Seura

Tervetuloa 8. Erityisliikunnan päiville! Ilmoittautuminen on nyt käynnissä ja  tapahtuu oheisella lomakkeella. Sivun alalaidasta näet koko päivien esitteen, jossa löytyy...
Harva ruumiillisen työn tekijä pääsee eläkkeelle terveenä ja toimintakykyisenä. Mikä tässä mättää, kysyy emeritusprofessori Juhani Ilmarinen Liikunta & Tiede –lehdessä....
Kari Kaurasen kirjoittama ”Lihas” on ajantasainen alan suomenkielinen perusteos.
Peruskysymys liikunnan tasa-arvosta puhuvalle henkilölle on, pitäisikö liikuntajärjestöjen hallituksiin olla kiintiöt, jotta naisten osuus nousisi? Johtajien sukupuolijakauma, sen...
Tarvitsetko tutkimustietoa, mieluiten suomenkielistä tutkimusraporttia tai artikkelia kun valmistaudut alustamaan vanhempainillassa liikkuvan nuoren ravinnosta? Päätät pyrkiä...
Liikuntaväki on halunnut olla mieluummin arvostettu renki kuin unohdettu isäntä.
Erityisliikunnan päivien blogissa Tuomas Törrönen Paralympiakomiteasta patistaa aikuisia kuuntelemaan ja osallistamaan nuoria, niin että nuoret oikeasti saisivat tehdä heidän...
Liikuntavaikuttajien kärki löytyy lähempää kuin arvaammekaan. Vaikuttajista harva toimii liikuntasektorilla. Koko väestön liikuttaminen onnistuu vain, jos hyvien...
Julkilausuma Liiku terveemmäksi -päivänä 10.5.2014 Liiku terveemmäksi -neuvottelukunta pitää erittäin tärkeänä, että fyysinen inaktiivisuus otetaan nykyistä paremmin huomioon...
Liikunnan ja terveyden edistämisessä tulisi pohtia keinoja, joilla poliittisiin päätöksiin voidaan vaikuttaa, kirjoittaa THL:n pääjohtajan tehtävästä vuoden alussa eläkkeelle...
Hankkeiden loppuraportit ovat tilattavissa LTS:n julkaisut-osiosta tai luettavissa/tulostettavissa linkkien kautta.  
Keskustelutilaisuus Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa -tutkimuskat­sauksesta 9.5.2014 Jyväskylässä, Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa klo 12.30 - 15, salissa...
Tiedeviestinnän arvo ei ole siinä, miten hyvin se toteuttaa eri tahojen intressit. Tiedeviestinnän ydin on vuorovaikutuksessa.
Valtion liikuntaneuvosto kaipaa liikuntapolitiikan päivitystä.
Liikuntatiede saattaa sanoa ensimmäisen sanan, mutta ei koskaan viimeistä, sillä liikuntatiedosta ei ole isännäksi, rengiksi kyllä, väitetään LTS:n uudessa Impulssissa.