Julkaisu

Ulkoilu ja luontoliikunta – monen ministeriön tontilla

Selvityksessä avataan eri julkishallinnon toimijoiden rooleja, tavoitteita, resursseja, toimenpiteitä ja yhteistyötä ulkoilun ja luontoliikunnan edistämisessä. Se sisältää myös suosituksia ulkoilun ja luontoliikunnan aseman parantamiseksi sekä selkeyttämiseksi julkishallinnossa. Selvityksen on toteuttanut Liikuntatieteellinen Seura yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, Metsähallituksen ja Suomen Ladun kanssa. Jouko Kokkonen (toim.): Ulkoilu ja luontoliikunta – monen ministeriön tontilla. Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä nro 15, 2019 (pdf).

Tutustu julkaisuun (pdf).

Tutkittua

Eriarvoisuuden kasvot suomalaisessa liikunnassa -kirjoittajakutsu

Liikuntatieteellinen Seura ja Liikuntafysio haluavat lisätä ymmärrystä eriarvoisuuden ilmiö(i)stä erityisesti liikuntakentällä, ja kutsuvat tutkijat ja asiantuntijat kirjoittamaan vertaisarvioitavaan artikkelikokoelmaan aiheesta työotsikolla ”Eriarvoisuuden kasvot suomalaisessa liikunnassa”. Artikkelikokoelma julkaistaan osana Liikuntatieteellisen Seuran Tutkimuksia ja selvityksiä -sarjaa. Julkaisuun tarjottavat artikkelit käyvät läpi Liikuntatieteellisen Seuran vertaisarviointiprosessin. Tutustu kirjoituskutsuun, aikatauluihin ja ohjeisiin sekä osallistu mukaan!

Lue lisää kirjoittajakutsusta.