Tutkittua tietoa

Tarjoamme tuoretta tutkimustietoa ja nostamme esiin uusia tutkimuksia ja selvityksiä liikunta- ja terveystieteiden aihepiireistä. Kokosimme tälle sivulle liikuntatietoa teemoittain. Kauttamme voit saada myös tukea tiedeviestinnän tekemiseen käytännössä. Tutustut myös helposti alan tuoreimpiin väitöskirjoihin ja löydät liikunta- ja terveystieteiden tutkijoita tai asiantuntijoita.

Tuotamme liikuntatieteellisiä julkaisuja ja toimitamme Liikunta & Tiede -lehteä. Tutustu julkaisuihimme niiden omissa osioissa.

Tutustu liikuntatieteellisiin teemoihin