Julkaisu

Ulkoilu ja luontoliikunta – monen ministeriön tontilla

Selvityksessä avataan eri julkishallinnon toimijoiden rooleja, tavoitteita, resursseja, toimenpiteitä ja yhteistyötä ulkoilun ja luontoliikunnan edistämisessä. Se sisältää myös suosituksia ulkoilun ja luontoliikunnan aseman parantamiseksi sekä selkeyttämiseksi julkishallinnossa. Selvityksen on toteuttanut Liikuntatieteellinen Seura yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, Metsähallituksen ja Suomen Ladun kanssa. Jouko Kokkonen (toim.): Ulkoilu ja luontoliikunta – monen ministeriön tontilla. Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä nro 15, 2019 (pdf).

Tutustu julkaisuun (pdf).