Vi också logo

 

 

 

Vi också -hankkeessa edistetään ruotsin kielisiä soveltavan liikunnan palveluita.

Liikuntatieteellisen Seura on mukana Finlands Svenska Idrottin (FSI) luotsaamassa Vi också -hankkeessa. Hanke on lähtenyt liikkeelle, koska FSI:n toiminnassa ei ole juurikaan ollut soveltavaa liikuntaa tai jäseniä, jotka kuuluisivat soveltavan liikunnan kohderyhmiin. Samanaikaisesti Suomen paralympiakomitean toiminnassa on hyvin vähän ruotsinkielisiä osallistujia. Tämä osoittaa, että tarjontaa tai informaatiota soveltavasta liikunnasta ruotsiksi ei ole riittävästi.

Projektin tavoitteena on edistää ruotsinkielisten soveltavan liikunnan kohderyhmien liikkumismahdollisuuksia. Hankkeessa pyritään lisäämään tietoa sovelletusta liikunnasta ja paraiurheilusta, avaamaan kohderyhmien mahdollisuuksia osallistua yhdistystoimintaan ja tukea kuntien ja yhdistysten yhteistyötä.

Projekti toteutetaan yhteistyössä Suomen Paralympiakomitean ja Liikuntatieteellisen Seuran kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään FDUV:in ja muiden ruotsinkielisten vammaisten etujärjestöjen sekä ammattiliittojen kanssa.

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja se kestää toukokuusta 2021 huhtikuuhun 2024.
 

Lue lisää hankkeesta FSI:n sivuilla