Soveltavat liikkumisen suositukset

UKK-instituutti on julkaissut viikoittaiset soveltavat liikkumisen suositukset. Suositukset ovat tarkoitettu aikuisille, joiden toimintakyky on alentunut sairauden tai vamman vuoksi tai jotka käyttävät liikkumisessa apuvälineitä, kuten kävelykeppiä, rollaattoria tai pyörätuolia.

Soveltavia liikkumisen suosituksia on yhteensä kolme:

Soveltavat liikkumisen suositukset kertovat terveyden kannalta riittävän viikoittaisen liikkumisen määrän ja antavat esimerkkejä liikkeen lisäämiseen arjessa oma toimintakyky huomioiden.Soveltavat liikkumisen suositukset
Soveltaen liikkumalla hyvinvointia

Soveltavat viikoittaiset liikkumisen suositukset on tarkoitettu aikuisille, joiden toimintakyky on alentunut sairauden tai vamman vuoksi tai jotka käyttävät liikkumisessa apuvälineitä, kuten kävelykeppiä, rollaattoria tai pyörätuolia.

Soveltavia liikkumisen suosituksia on yhteensä kolme: aikuisille, joiden liikkuminen on jonkin verran vaikeutunut; aikuisille, jotka kävelevät apuvälinettä käyttäen ja aikuisille, jotka liikkuvat pyörätuolilla.

Suositukset korvaavat aiemman sovelletun liikuntapiirakan. Soveltavat liikkumisen suositukset kertovat terveyden kannalta riittävän viikoittaisen liikkumisen määrän ja antavat esimerkkejä liikkeen lisäämiseen arjessa oma toimintakyky huomioiden. Uutta päivitetyissä soveltavan liikkumisen suosituksessa on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioiminen. Liikkumisen rinnalla suosituksissa on huomioitu myös lepo ja unen merkitys. Lisäksi suosituksissa huomioidaan paikallaoloon tauottaminen ja kevyt liikuskelu. Kaikki pienikin liike on suositeltavaa ja lisää hyvinvointia.

Soveltavat liikkumisen suositukset on suunniteltu käytettäväksi terveydenhuollon ammattilaisille. Suositukset auttavat esimerkiksi liikuntaneuvonnassa ammattilaista ottamaan huomioon kunkin asiakkaan yksilölliset toimintakyvyn rajoitukset.

Suositusten tausta-aineistoina on käytetty Yhdysvaltain terveysviraston laatimaa liikkumisen suositusta sekä Yhdysvaltojen Health and Human Services osaston fyysisen aktiivisuuden ohjeistuksia (Physical Activity Guidelines Advisory Committee Scientific Report. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, 2018.)

Lue lisää sovelletuista liikunnan suosituksista ja tutustu esitteisiin UKK-instituutin sivuilla.