Soveltavan liikunnan määrittelevä sanastotyö hanke käynnistyi syksyllä 2021


Liikuntatieteellinen Seura on aloittanut Soveltavan liikunnan määrittelevän sanastotyö -hankkeen yhteistyössä Sanastokeskuksen ja soveltavan liikunnan asiantuntijoiden kanssa. Hankkeessa luodaan ensimmäinen kattava suomen- ja ruotsinkielinen soveltavan liikunnan sanasto.

Soveltavan liikunnan termistö on ollut kovassa muutoksessa aina 1980-luvulta lähtien, kun perinteisestä biolääketieteellisestä ajatusmallista on vähitellen siirrytty vammaisuuden sosiaaliseen ajatusmalliin. Viimeisen 10 vuoden aikana soveltava liikunta on käsitteenä vakiintunut alan ammattilaisten käyttöön ja korvannut näin erityisliikunta -käsitteen. Nykyisin käytetään yhä tyypillisemmin myös käsitettä “kaikille avoin liikunta”. Uudet termit eivät kuitenkaan vakiinnu yhtä nopeasti arkikieleen. Vanhoihin termeihin törmää vielä usein.

Soveltavan liikunnan kohderyhmät käyttävät usein monien eri tahojen palveluja. Toimintarajoitteisuuteen ja soveltavaan liikuntaan liittyvät käsitteet vaihtelevat riippuen toimintaympäristöstä ja kontekstista. Termien kirjo vaikeuttaa dialogia ja kehittämistä, kun eri tahoilla ei ole yhteistä kieltä. Yhteisen käsitteistön puuttuminen tuottaa ongelmia myös tutkijoille ja kansainväliselle yhteistyölle.

Hankkeen tavoitteena on luoda sanasto, jota voi hyödyntää niin soveltavan liikunnan ammattilaiset kuin kaikki aiheesta kiinnostuneet. Lisäksi sanaston tarkoituksena on laajentaa ymmärrystä ja edistää dialogia toimintarajoitteisuudesta ja soveltavasta liikunnasta eri tahojen välillä. Hanke on käynnistynyt loppuvuodesta 2021. Sanaston arvioitu valmistumisaika on syksy 2022.