Soveltavan liikunnan ja paraurheilun sanasto

Soveltavan liikunnan ja paraurheilun sanasto esittelee soveltavaan liikuntaan ja paraurheiluun liittyvien keskeisten käsitteiden sisällöt ja antaa tarvittavat suositukset suomenkielisestä termistöstä sekä antaa vastineet suomen termeille ruotsiksi ja englanniksi.

Sanasto on tarkoitettu työvälineeksi soveltavan liikunnan ja paraurheilun parissa työskenteleville. Siitä on hyötyä myös kaikille näitä aiheita koskevia termejä ja määritelmiä tarvitsevalle. Sanasto on julkaistu kaikille avoimena, maksuttomana ja saavutettavana pdf-tiedostona, painettuna versiona sekä Sanastokeskuksen ylläpitämässä TEPA-termipankissa. Voit tilata maksullisen, painetun version sanastosta Tiedekirjan verkkosivuilta.

Tutustu sanastoon pdf-muodossa

Sanaston tausta

Soveltavan liikunnan termistö on ollut kovassa muutoksessa 1980-luvulta lähtien, kun perinteisestä biolääketieteellisestä ajatusmallista on vähitellen siirrytty vammaisuuden sosiaaliseen ajatusmalliin. Viimeisen 10 vuoden aikana soveltava liikunta on käsitteenä vakiintunut alan ammattilaisten käyttöön ja korvannut näin erityisliikunta -käsitteen. Nykyisin käytetään yhä tyypillisemmin myös käsitettä “kaikille avoin liikunta”. Uudet termit eivät kuitenkaan vakiinnu yhtä nopeasti arkikieleen. Vanhoihin termeihin törmää vielä usein.

Soveltavan liikunnan kohderyhmät käyttävät usein monien eri tahojen palveluja. Toimintarajoitteisuuteen ja soveltavaan liikuntaan liittyvät käsitteet vaihtelevat riippuen toimintaympäristöstä ja kontekstista. Termien kirjo vaikeuttaa dialogia ja kehittämistä, kun eri tahoilla ei ole yhteistä kieltä. Yhteisen käsitteistön puuttuminen tuottaa ongelmia myös tutkijoille ja kansainväliselle yhteistyölle.

Julkaisimme Liikunta & Tiede -lehdessä 5/2022 liikuntatieteiden erityisasiantuntija Vilja Prinkeyn (os. Sipilä) artikkelin soveltavan liikunnan sanaston päivittämistyöstä. Lue artikkeli täällä.