ISAPA International symposium of Adapted Physcal Activity

 

Kansainvälinen soveltavan liikunnan kongressi ISAPA järjestettiin virtuaalisesti 15.-18.6.2021. Tapahtumasta vastuussa oli Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta. Tutustu tapahtuman monipuoliseen ohjelmaan kongressin verkkosivuilta. Linkki sivuille.

Osana ISAPA:n ohjelmaa järjestettiin kaksi Nordic Panel –keskustelutuokiota, joissa tuotiin esiin pohjoismaista soveltavan liikunnan osaamista. Ensimmäisen keskustelun aiheena oli ”Assistive devices for physical activity in the Nordic countries” eli soveltavan liikunnan apuvälineet pohjoismaissa. Toisessa keskustelussa esiteltiin, miten soveltavan liikunnan inkluusiota on edistetty eri maiden kansallisissa liikuntaorganisaatioissa.

Nordic Panel -keskustelujen videotallenteet löydät keskustelujen tarkempien kuvauksien alta.

Apuvälineet liikuntaan Pohjoismaissa

Soveltavan liikunnan apuvälineiden hankinta, yksilölllinen muokkaaminen ja käyttö on erilaista Pohjoismaissa. Paneelissa kuvataan järjestelmän toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Eri maiden esittelyjä seuraa paneelikeskustelu. Keskustelun pääpaino on eri maiden hyvissä käytänöissä ja esimerkeissä siitä, miten Pohjoismaat voisivat tehdä parempaa yhteistyötä liikunnan apuvälineiden alalla. Paneelikeskustelua juontaa fysioterapeutti Berit Gjessing, Norja.

Panelistit:

Katso tallenne
 

Miten kansalliset urheilujärjestöt pyrkivät sisällyttämään enemmän vammaisia urheiluun? Pohdintoja Pohjoismaista.

Jokaisella pohjoismaalla on oma ainutlaatuinen polku kohti inkluusiota. Tästä syystä vammais- tai paraurheilu on järjestetty eri tavoin Norjan täydellisestä inkluusion mallista muiden maiden enemmän tai vähemmän inklusiivisiin järjestelmiinä. Tässä paneelissa Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin edustajat pohtivat paraurheilun inkluusio -prosessin menestystä ja haasteita. Paneelin järjestänä toimii Suomen Paralympiakomitea yhteistyössä ISAPA-järjestäjien kanssa. Keskustelun puheenjohtajana toimii Suomen Paralympiakomitean pääsihteeri Riikka Juntunen.

Panelistit:

Katso tallenne