Milloin

18.08.2022-18.08.2022

Missä

Webinaari

Urheiluseurat ammattimaistumisen ristiaallokossa -raportin julkistamiswebinaari

Urheiluseurat ammattimaistumisen ristiaallokossa -raportti julkaistiin 18.8.2022 kaikille avoimessa ja maksuttomassa Teams-webinaarissa. Tilaisuuden järjesti Liikuntatieteellinen Seura yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Huippu-urheilun instituutti KIHUn Ammattimaistuva Urheilu -tutkimushankkeen kanssa.

Ammattimaistuminen vaikuttaa urheiluun monin eri tavoin. Ammattilaisuuden ja amatörismin välinen ideologinen kamppailu väritti 1900-luvun urheilua. 2000-luvulla ammattimaistuminen on entistä enemmän koskettanut myös erilaisia urheiluorganisaatioita ja tarkoittanut muun muassa henkilöiden palkkaamista, yhdistyspohjaisten organisaatioiden muutosta kohti yritysmäistä toimintaa sekä koko urheilun kentän reagointia joko kentän sisältä tai ulkopuolelta asetettuihin kilpailu- ja laatuvaatimuksiin. Jyväskylän yliopiston ja Huippu-urheilun instituutin KIHUn tutkimushankkeessa analysoidaan suomalaisten urheiluorganisaatioiden ammattimaistumisen ulottuvuuksia, tilaa ja seurauksia Suomessa.   

Urheiluseurat ammattimaistumisen ristiaallokossa -raportissa tarkastellaan viiden joukkuelajin (jalkapallo, jääkiekko, koripallo, pesäpallo ja salibandy) liigaseuroille sekä lisenssimääriltään suurimmille seuroille kohdennetun kyselyn tuloksia. Kyselyyn vastasi 91 seuraa. Teemoina kyselyssä olivat seuran ihmiset ja työvoima, johtaminen ja talous, ulkoiset suhteet sekä urheilutoiminta ja liigaurheilu. Raportiti syventää ymmärrystä ammattimaistumisen ulottuvuuksista suomalaisessa seurakentässä.

 

Tutustu tutkimusraporttiin

 

Tutustu tutkimushankkeeseen