Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Kasper Salin

Julkaistu:

26.09.2022

Jaa:

Työyhteisöön sosiaalistuminen usein hankalaa aloittelevalle opettajalle

Työyhteisöön sosiaalistuminen usein hankalaa aloittelevalle opettajalle
Kuva: Antero Aaltonen.

Opettajalle ensimmäiset työvuodet ovat usein kriittisiä koko työuran kannalta. Tässä induktiovaiheessa noviisiopettajat kokevat lukuisia vaikeuksia sosiaalistuessaan työyhteisöön. Monien uusien vastuualueiden hoitaminen voi aiheuttaa tunnetta siitä, ettei ole vielä valmis koulutuksen jälkeenkään.

Runa Westerlund ja Inger Eliasson (2022) halusivat selvittää, miten uran alkuvaiheessa ruotsalaiset liikunnanopettajat käsittelevät induktiovaihetta, ja minkälaisia hankaluuksia he kohtaavat. Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä kahdeksan induktiovaiheessa olevaa opettajaa. Uran alkuvaiheessa opettajat kokivat lukuisia vaikeuksia, joita olivat muun muassa todellisuusshokki, väheksyntä ja eristäytyminen. Todellisuusshokki iskee, kun opettaja ymmärtää, mistä kaikesta hänen pitäisi kantaa vastuuta. Nuoret opettajat joutuvat myös huomaamaan, että työhön kuuluu paljon asioita, mihin koulutus ei ole heitä valmistanut.

Nuoret opettajat tarttuivat kohtaamiinsa ongelmiin ja koettivat ratkoa niitä eri keinoin, joista kolme nousi keskeisiksi: 1) sosiaalistuminen vahvasti työyhteisöön, 2) liikunnanopettajan roolin korostamista terveyden edistäjänä ja 3) kriittisen opetusperspektiivin ylläpitäminen. Opettajien sosiaalistuminen työyhteisöön nojaa vahvasti yksilön kykyyn luoda suhteita ja vuorovaikutustilanteita muiden kanssa. Induktiovaihe kaipaa selkeää organisaatiotason tukea, jotta yksilö kokee kiinnittyvänsä työyhteisöön ja olevansa osa porukkaa.

Mentorointi voisi olla nuorelle opettajalle väylä paitsi sosiaalistua työyhteisöön, mutta myös tuoda esille työssä koettuja hankaluuksia ja sanoittaa niitä muiden kollegoiden kesken. Mentorointi saattaisi myös vähentää liikunnanopettajien kokemaa eristäytymistä, jota voimistavat usein muualla kuin koulurakennuksessa sijaitsevat toimintaympäristöt. Työuran alkuvaiheiden tutkimusta tarvitaan lisää, jotta opettajan työstä luopumista voitaisiin vähentää ja säilyttää koulutetut ammattilaiset alalla.

Kasper Salin
kasper.salin(at)jyu.fi

LÄHDE

Westerlund, R. & Eliasson I. 2022. ‘I am finding my path’: A case study of Swedish novice physical education teachers’ experiences when managing the realities and challenges of their first years in the profession. European Physical Education Review 28(2), 303–321.

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 4/2022.