Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Eero Haapala

Julkaistu:

27.09.2022

Jaa:

Reipas liikkuminen nuoruudessa ehkäisee ylipainoa

Reipas liikkuminen nuoruudessa ehkäisee ylipainoa
Kuva: Antero Aaltonen.

Lasten ja nuorten lihavuus ovat keskeinen maailmanlaajuinen kansanterveydellinen ja- taloudellinen ongelma.

Lapsuudesta ja nuoruudesta asti jatkunut lihavuus kohottaa sydämen ja verenkiertoelimistön sairauksien sekä tyypin 2 diabeteksen vaaraa myöhemmin elämässä. Vaikka ylipainon ja lihavuuden syyt ovat moninaiset, tuore tutkimus painottaa erityisesti runsaan reippaan ja rasittavan liikkumisen merkitystä liiallisen rasvamassan kertymisen ehkäisyssä nuoruuden aikana.

McConnel-Nzunga ja kumppanit tutkivat liikemittareilla mitatun liikkumisen ja paikoillaanolon sekä energiansaannin yhteyksiä rasvamassan muutoksiin neljän vuoden seurannan aikana 9–21-vuotiailla kanadalaisilla. Pojilla rasvamassan kertyminen tasaantui kasvupyrähdyksen tienoilla, kun tytöillä rasvamassa lisääntyi vielä kasvupyrähdyksen jälkeenkin. Runsaampi reipas ja rasittava liikkuminen ennustivat vähäisempää rasvamassan kertymistä sekä tytöillä että pojilla. Lisäksi pojilla vähäisempi paikoillaanolo ennusti pienempää rasvamassaa, mutta tämä yhteys ei ollut riippumaton liikunnasta.

Lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden syyt ovat monitahoisia, eikä yksi tekijä selitä yksilötasolla normaalipainoisena pysymistä ja painon kertymistä. Siksi tarvitaan tietoa tehokkaimmista keinoista ehkäistä ja vähentää nuoren polven ylipainoa ja lihavuutta. Vaikka McConnel-Nzungan ryhmä ei tutkimuksessaan pystynyt huomioimaan kaikkia mahdollisia tekijöitä, niin reippaan ja rasittavan liikkumisen edistäminen lapsuudessa ja nuoruudessa osoittautui toimivaksi myös ylipainon ja lihavuuden ehkäisyssä.

Eero Haapala
eero.a.haapala(at)jyu.fi

LÄHDE

McConnel-Nzunga J, Leigh G, Macdonald HM, Rhodes RE, Hofer SM, Naylor PJ & McKay HA. 2022. A 4-year Mixed Longitudinal Study of Health Behaviors and Fat Mass Accrual during Adolescence and Early Adulthood. Med Sci Sports Exerc 2022 (e-pub ahead of print).

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 4/2022.