Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Hanna-Mari Toivonen

Julkaistu:

27.09.2022

Jaa:

Matkapuhelimet aiheuttavat ongelmia urheilijoille

Matkapuhelimet aiheuttavat ongelmia urheilijoille
Kuva: Prayad Kosasaeng, Pixabay

Maailmassa on yli viisi miljardia matkapuhelinta, jotka ovat osa arkipäivää. Älytoimintojen myötä puhelimien käyttö on entisestään monipuolistunut. Samalla myös ongelmat lisääntyneet.

Matkapuhelimen käyttö on aiheuttanut ongelmia jo 40 prosentille nuorista singaporelaisurheilijoista. Puhelin aiheuttaa ongelmia, jos henkilö ei pysty hallitsemaan tai säätelemään sen käyttöä, jolloin väline vaikuttaa kielteisesti hänen arkielämäänsä.

Ong tutkimusryhmineen pyrki tunnistamaan matkapuhelinten ongelmakäyttöön liittyviä tekijöitä ja niiden vaikutusta nuoriin urheilijoihin. Tutkimukseen osallistui 369 nuorta singaporelaisurheilijaa, jotka täyttivät sähköisen kyselyn.

Tutkittavat käyttivät matkapuhelimiaan usein, kun heillä oli tylsää tai jos he tunsivat olonsa epämukavaksi. Esimerkiksi koulupaineista ja -vaatimuksista selviytymiseksi turvauduttiin puhelimiin, jotka koettiin mukavaksi ajanvietteeksi ja hyviksi kommunikointivälineiksi. Puhelinten käyttäminen oli monille tapa ja jopa pakkomielle. Nuoret urheilijat pelkäsivät jäävänsä jostain paitsi, jos he eivät avanneet puhelintaan myös urheillessaan. Helppokäyttöisen matkapuhelimen voi napata nopeasti käteen, mikä osaltaan lisää ongelmakäyttöä. Monet tutkittavista kokivatkin, etteivät he hallitse matkapuhelimensa käyttöä.

Urheilijat tunsivat puhelinkäytön aiheuttavan useita ongelmia. He pitivät jatkuvaa räpläämistä ajantuhlauksena: aika ei aina riittänyt kouluun ja urheiluun panostamiseen. Puhelinten ongelmakäyttö aiheutti myös väsymystä ja riippuvuutta. Urheilun näkökulmasta nuoret arvioivat puhelimen käytön heikentävän muun muassa keskittymistä ja harjoittelun laatua.

Tutkijoiden mukaan valmentajien ja vanhempien tulisi kiinnittää huomiota nuorten matkapuhelinten käyttöön ja tunnistaa ongelmiin johtavia tekijöitä. Aikuiset voivat auttaa nuoria hallitsemaan matkapuhelimensa käyttöä. Tarpeen ovat myös nuorille suunnatut ohjelmat, joissa heitä autetaan ymmärtämään ongelmakäytön seurauksia ja tuetaan myönteisiä matkapuhelinten käyttötapoja.

Hanna-Mari Toivonen
hanna-mari.h-m.toivonen(at)jyu.fi

LÄHDE:

Ong, N. C. H., Keea , Y. H., Pillaib , J. S., Limc , H. B. T. & Chuac, J. H. E. 2022. Problematic mobile phone use among youth athletes: A topic modelling approach. International Journal of Sport and Exercise Psychology. https://doi.org/10.1080/1612197X.2022.2078856

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 4/2022.