Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Eero Haapala

Julkaistu:

27.09.2022

Jaa:

Liikkuminen tukee kognitiivisia toimintoja myös dementiassa

Liikkuminen tukee kognitiivisia toimintoja myös dementiassa
Kuva: Antero Aaltonen.

Erilaiset dementiat vaikuttavat maailmanlaajuisesti yli 50 miljoonaan ihmiseen ja määrän on arvioitu kolminkertaistuvan tulevien kolmen vuosikymmenen aikana. Dementiat vaikuttavat monin tavoin hyvinvointiin, elämänlaatuun ja toimintakykyyn.

Erilaisten dementioiden ehkäisystrategioiden löytäminen on tärkeää, mutta lisäksi tarvitaan myös keinoja tiedollisten toimintojen tukemiseen dementiasta jo kärsiville. Liikunta voi olla yksi lääkkeetön keino tukea kognitiota. Tuoreen meta-analyysin mukaan liikunnalla näyttäisikin olevan pieni positiivinen vaikutus kognitiivisiin toimintoihin dementiaan sairastuneilla henkilöillä.

Balbimin ja kumppanien meta-analyysiin valikoitui 28 vuosina 1990–2021 julkaistua satunnaistettua ja kontrolloitua interventiotutkimusta. Interventiot kestivät näissä tutkimuksissa 9–65 viikkoa. Meta-analyysin tulosten mukaan liikunnalla oli pieni myönteinen vaikutus tiedollisiin toimintoihin.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös interventioiden tehoon vaikuttavia tekijöitä. Aikaisemmin on havaittu, että esimerkiksi liikunnan tyyppi ja intervention kesto vaikuttavat interventioiden tehoon. Balbimin ja kumppanien analyysin mukaan näillä tekijöillä ei ollut vaikutusta. Merkittävää kuitenkin oli se, että suurempi sitoutuminen interventioon lisäsi sen tehokkuutta.

Kiinnostus aivojen terveyden edistämiseen koko elämänkaaren aikana on kasvanut vuosina suuresti. Liikunta näyttäisi olevan yksi potentiaalinen keino edistää aivojen terveyttä myös henkilöillä, joiden kognitiiviset toiminnot ovat dementian seurauksena jo heikentyneet. On kuitenkin hyvä huomioida, että liikunnan myönteiset vaikutukset tiedollisiin toimintoihin arvioitiin pieniksi.

Liikunta yksinään ei ole ihmelääke, mutta se auttaa omalta osaltaan tukemaan aivojen terveyttä. Balbimin ja työtovereiden tutkimus tuo lisänäyttöä liikunnan myönteisistä vaikutuksista, mutta antaa myös selkeän kansanterveydellisen viestin – vain toteutunut liikunta vaikuttaa.

Eero Haapala
eero.a.haapala(at)jyu.fi

LÄHDE

Balbim GM, Falck RS, Barha CK, Starkey SY, Bullock A, Davis JC & Liu-Ambrose T. 2022. Effects of exercise training on the cognitive function of older adults with different types of dementia: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med 2022;56:933–940.

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 4/2022.