Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Kasper Salin

Julkaistu:

27.09.2022

Jaa:

Koulussa saatu lisäharjoittelu parantaa kuntoa ja oppimistuloksia

Koulussa saatu lisäharjoittelu parantaa kuntoa ja oppimistuloksia
Kuva: Juha Laitalainen

Merkittävä osa lapsista ja nuorista ei saavuta fyysisen aktiivisuuden suosituksia. Liikunnan lisäämisellä on myös huomattu voivan olla positiivisia vaikutuksia lasten fyysiseen kuntoon, terveyteen ja suoriutumiseen koulussa.

Seger kollegoineen (2022) halusi selvittää, miten ylimääräinen aerobinen harjoittelu koulupäivän aikana aerobiseen kuntoon, lihasvoimaan, kouluarvosanoihin ja terveyteen. Kaksivuotiseen projektiin rekrytoitiin 122 13–14-vuotiasta oppilasta. Kolmen koulun oppilaat osallistuivat ylimääräiseen 30 minuutin aerobiseen harjoitushetkeen liikunnanopettajien vetäminä. Tämän lisäksi tutkimuksessa oli 26 oppilaan kontrolliryhmä. Molemmilla ryhmillä oli opetussuunnitelman mukainen liikuntatunti (60 min.) kahdesti viikossa.

Koeryhmäläisten aerobisessa kunnon, lihasvoiman ja kouluarvosanojen (englanti, ruotsi, liikunta) havaittiin parantuneen intervention tuloksena. Arvosanat nousivat molemmilla sukupuolilla, mutta fyysisen kunnon muutokset olivat suurempia pojilla kuin tytöillä. Muutokset koskivat kaikkia kolmea interventioryhmää mukaan lukien koulu, jossa oli selvästi enemmän maahanmuuttajataustaisia oppilaita kuin muissa kouluissa.

Tutkimus antaa selviä viitteitä siitä, että koulupäivän aikaisella lisätyllä harjoittelulla voidaan parantaa erityisesti oppilaiden fyysistä kuntoa, mutta myös mahdollisesti kouluarvosanoja. Esimerkiksi pidennetyn välitunnin aikana voidaan hyvin järjestää ylimääräinen aerobisen harjoittelun tuokio.

Kasper Salin
kasper.salin(at)jyu.fi

LÄHDE

Seger, I., Lundvall, S., Eklund, A., Jamshidpey, A., Takats, J., Ståhlman, C., Tidén A., Andersson, E. A. 2022. A Sustainable Swedish School Intervention with Extra Aerobic Exercise—Its Organization and Effects on Physical Fitness and Academic Achievement. Sustainability 14(5), 2822.

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 4/2022.