Blogi

Kirjoittaja:

Johanna Turunen, Helsingin kaupunki

Julkaistu:

19.10.2020

Jaa:

Helsinki haluaa kehittää soveltavan liikunnan palveluita

Helsinki haluaa kehittää soveltavan liikunnan palveluita
Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Maarit Hohteri

Helsingin kaupunki on yksi Erityisliikunnanohjaaja – kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta -hankkeen kumppaneista. Miltä Helsingin kaupungin soveltavan liikunnan tarjonta näyttää juuri nyt? Minkälaisia tavoitteita kehityskumppanuuteen liittyy?

Osallistumme innosta puhkuen Liikuntatieteellisen Seuran uuteen kehittämishankkeeseen. On mahtavaa päästä tekemään yhteistyötä kahdeksan muun kunnan kanssa. Pääsemme keskustelemaan, kertomaan omista palveluistamme ja kehittämään niitä yhdessä. Ja voimme auttaa toisiamme mahdollisissa pulmatilanteissa. Uusia ideoita, ajatuksia, tukea ja varsinkin kontakteja tarvitaan aina.

Helsingin liikuntapalveluista kehityskumppanuushankkeeseen hyppäsivät mukaan liikunnansuunnittelija sekä vastaava liikunnanohjaaja (soveltava liikunta). Jälkimmäinen pesti on uusi ja siinä aloitti työntekijä elokuussa 2020. Uuden työn myötä kaupungilla on mahdollisuus laajentaa ja kehittää soveltavan liikunnan tarjontaa.

Liikutimme vuonna 2019 noin 25 000 soveltavan liikunnan asiakasta tunneilla, tapahtumissa ja yhteistyökursseilla. Määrä on hyvä, vaikka aina toiveena on, että asiakasmäärä olisi kasvava ja tarjonta vielä kattavampaa.

Helsingissä soveltavan liikunnan tarjonta on monipuolista

Kuvittele rentouttava pulahdus terapia-altaaseen Kampin liikuntakeskuksessa vilkkaan kaupunkikeskustan syleilyssä. Tai mieti, miten hyvä fiilis on osallistua osaavan ohjaajan vetämälle kuntosalitunnille Itäkeskuksen kuntosalilla helppojen liikenneyhteyksien päässä, suuressa ja ilmavassa liikuntatilassa. Tuntiemme kirjo ja toimipisteidemme määrä Helsingissä on laaja. Toimimme Pohjois-, Itä- ja Länsi-Helsingissä kaupungin liikuntapalveluiden tiloissa.

Soveltavan liikunnan osalta tarjoamme kuntalaisille viikoittain esimerkiksi vesijumppaa, ryhmäliikuntaa, kuntosalitunteja, uimakouluja, vesiseikkailua ja iltapäivätoimintaa. Suurin osa soveltavan liikunnan vesijumpistamme pidetään terapia-altaissa, joissa vesi on normaaleja uimahallialtaita lämpimämpää. Kuntosalitunneillamme ohjaaja vetää alku- ja loppuverryttelyt sekä auttaa liikkeiden ja laitteiden kanssa. Näitä tunteja järjestämme Oulunkylässä, Kontulassa ja Pirkkolassa. Ryhmäliikuntatunteja järjestämme Kampissa ja Itäkeskuksessa.

Soveltavan liikunnan kohderyhmiämme ovat aivohalvaantuneet, neurologisesti oireilevat, kehitysvammaiset ja kuulovammaiset ihmiset sekä soveltavan liikunnan asiakkaat laajemmin. Soveltavaa liikuntaa tarjotaan henkilöille, joilla on esimerkiksi jokin vamma tai pitkäaikaissairaus, joka haittaa liikkumista niin, että se edellyttää liikunnanohjaukselta soveltamista ja erityisosaamista.

Järjestämme kaiken ikäisille liikuntakursseja myös yhteistyössä seurojen ja järjestön kanssa. Vuonna 2019 järjestimme 87 kurssia 15 kumppanin kanssa. Tarjolla oli muun muassa keilausta, pyörätuolitanssia, luistelua ja joogaa. Helsinkiläisille vammaisille ja pitkäaikaissairaille voimme myöntää lisäksi tietyin kriteerein erityisuimakortin omaehtoiseen uintiin.

Soveltavan liikunnan toimintaa myös lapsille ja nuorille

Lapset voivat tutustua vedessä olemiseen ja liikkumiseen lauantaisin Kampissa. Vesiliikunta ja -seikkailu tunneilla ohjaaja opettaa, auttaa ja tukee osallistujia. Pirkkolan uimahallissa järjestetään puolestaan uimakouluja erityislapsille ja kuulovammaisille. TemppuTaito-ryhmissä 5–6-vuotiaat lapset pääsevät kehittämään motorisia-, kehonhallinta- sekä ryhmätaitojaan.

Liikuntapalvelut järjestävät myös avointa EasySport-harrastetoimintaa alakoululaisille. EasySportissa on monipuolinen ja laaja lajitarjonta ympäri Helsinkiä. Maksuttomille tunneille voi tulla mukaan ilmoittautumatta. Erityistä tukea tarvitsevia oppilaita voidaan ottaa mukaan osaan EasySport-ryhmistä. Liikuntapalveluilla on lisäksi EasySport-erityiset -toimintaa, jota järjestetään kehitysvammaisten ja autisminkirjon koululaisten iltapäivätoiminta-aikana koulun tiloissa tai sitä lähellä sijaitsevissa toimintatiloissa yhteistyössä koulujen ja seurojen kanssa.

Näiden lisäksi järjestämme EasySportStartti-kursseja yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä koulujen kanssa. Kurssit on suunnattu ylipainoisille lapsille ja heidän perheilleen.

Aina voi kehittyä ja oppia uutta 

Järjestämme kuntalaisille jo paljon hyväksi havaittua toimintaa, mutta voimme aina kehittyä. Kehityskumppanuushankkeeseen osallistumalla haluamme jatkossa tarjota enemmän liikuntaneuvontaa soveltavan liikunnan asiakkaille sekä lisätä nuorille suunnattua toimintaa. Lisäksi haluamme jakaa kokemuksia ja auttaa muita kehityskumppanikuntia. Mahtavaa, jos voimme saada muilta uusia ideoita ja asiakasvirtaa myös omaan toimintaamme.

Koska haluamme kasvattaa ohjattujen tuntiemme osallistujamäärää, tulemme hankkeen aikana tekemään asiakaskyselyn, lisäämään mainontaamme, kampanjoimaan sekä esittelemään toimintaamme erilaisissa tilaisuuksissa.

Tavoitteita on paljon, mutta uskon, että kolmen vuoden aikana pääsemme hyvin maaliin! 

Johanna Turunen
vastaava liikunnanohjaaja, soveltava liikunta
Helsingin kaupunki

Tutustu Helsingin liikuntapalveluihin:

Erityisliikunnanohjaaja - kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta -hanke on Liikuntatieteellisen Seuran kesällä 2020 käynnistämä valtakunnallinen kuntien erityisliikunnanohjaajien työnkuvaa kehittävä hanke, jonka tavoitteena on vastata kuntien kehittyneeseen tarpeeseen tarjota kaikille avointa liikuntaa.