Tuoreita väitöstutkimuksia

Poimintoja liikunta- ja terveystieteiden sekä liikuntakulttuuriin ja -politiikkaan liittyvistä tuoreista väitöstutkimuksista suomalaisissa yliopistoissa. Mikäli huomaat, että listasta puuttuu jokin tuore väitöstutkimus, niin ilmoitathan väitöksen tiedot sähköpostitse media(at)lts.fi.

Vuoden 2019 väitöstutkimuksia

4.10.2019
LitL Terhi Huovisen liikuntapedagogiikan väitöskirjan "Oppilaiden osallistumista ja fyysistä aktiivisuutta edistävä liikunnanopetus perusopetuksen heterogeenisessa oppilasryhmässä" tarkastustilaisuus pidetään 4.10.2019 klo 12 Jyväskylän yliopistossa (Seminaarinmaki , L303).

23.8.2019
KTM Harry Köhlerin
väitöskirjan "Hoitava viestintä - Lääkärin vaikuttava viestintä potilaskohtaamisessa" (Healing communication. Effective communication by physicians at patient encounters) tarkastustilaisuus pidetään 23.8.2019 kello 12 Helsingin yliopistossa (Metsätalo, sali 1, Unioninkatu 40).

16.8.2019
TtM Sinikka Lotvosen väitöskirjan "Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden fyysinen toimintakyky, sen muutos ja toimintakykyyn yhteydessä olevat tekijät ensimmäisen asumisvuoden aikana" tarkastustilaisuus pidetään 16.8.2019 klo 12 Oulun yliopistossa (Leena Palotie sali 101A, Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus, Aapistie 5 A, Oulu).

9.8.2019
TtL Aija Töytärin
fysioterapian väitöskirjan "Näkökulmia ammattikorkeakouluopettajan oppimiseen ja osaamishaasteisiin" tarkastustilaisuus pidetään 9.8.2019 klo 12 Helsingin yliopistossa (Arppeanum-auditorio, Snellmaninkatu 3, Helsinki).

22.7.2019
M.Sc. Valeria Rosson
biomekaniikan väitöskirjan "Biomechanics in Paralympic Cross-Country sit skiing; Evidence-based tests for classification” tarkastettiin 22.7.2019 klo 12 Italiassa (Politecnico di Torino).

29.6.2019
LitM Olli Ohtosen
biomekaniikan väitöskirjan "Biomechanics in cross-country skiing skating technique; measurement techniques of force production and ski properties" (Jyväskylän yliopisto) tarkastettiin 29.6.2019 klo 12 Sokos Hotel Vuokatissa (Kidekuja 2, Snowpolis, 88610 Vuokatti).

8.6.2019
KTM Petra Sippolan
talousoikeuden alaan kuuluva väitöstutkimus ”Tavaramerkki liikuntapalvelun tuotteistamisessa – kun jumppa ei ole enää pelkkää jumppaa” tarkastettiin 8.6.2019 klo 12 Seinäjoella (Frami F, SeAMK, Sininen auditorio F110, Kampusranta 11, Seinäjoki). Sippola on tehnyt väitöstutkimuksensa Vaasan yliopistoon.

31.5.2019
MD Piryanka Motianin
kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen alan väitöskirja ”Exercise training-induced effects on brown and white adipose tissue metabolism in humans: positron emission tomography studies in health and insulin resistance” tarkastettiin Turun yliopistossa 31.5.2019 klo 12 (Tyks, T-sairaala, Risto Lahesmaa -luentosali, Hämeentie 11, Turku).

24.5.2019
TtM Tuomas Honkasen
biomekaniikan väitöskirjan “Fighter Pilots’ Physical Performance and Spinal-injury Induced Flight Duty Limitations” tarkastustilaisuus pidettiin 24.5.2019 klo 12.00 Jyväskylän yliopistossa (Seminaarinmäki, S212).

17.5.2019
FM Tiina E. Laatikaisen
maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan alan väitöskirjan "Terveyttä ja aktiivista ikääntymistä tukevat ympäristöt" tarkastettiin 17.5.2019 klo 12.00 Aalto-yliopistossa (Kandidaattikeskus, luentosali A1).

5.4.2019
TtL Merja Kurunsaaren
fysioterapian väitöskirja "Perspectives on physiotherapy students’ professional competence development during their education" tarkastettiin 5.4.2019 Jyväskylän yliopistossa.

26.3.2019
LitM Maria Küüsmaa-Schildtin
valmennus- ja testausopin väitöskirja "Combined Strength and Endurance Training: Effects of Time and Order of the Training on Adaptations in Neuromuscular and Cardiorespiratory Performance, Muscle Hypertrophy, Serum Hormone Concentrations and Wellbeing" tarkastettiin 26.3.2019 Jyväskylän yliopistossa.

8.3.2019
TtM Tiia Kekäläisen
gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja "Leisure activities and well-being in midlife and older age: with special reference to physical activity and resistance training" tarkastettiin 8.3.2019 Jyväskylän yliopistossa.

22.2.2019
LitM Eileen McEvoyn
liikuntapedagogiikan väitöskirja "Professional Journeys and Research Lives of Physical Education Teacher Educators" tarkastettiin 22.2.2019 Jyväskylän yliopistossa.

25.1.2019
FM Jukka Ahose
n väitöskirja "Kolme kriisiä ja kansalliset rahapelit - Yhteiskunnallisten murroskausien vaikutus suomalaisen rahapelijärjestelmän muotoutumiseen" tarkastettiin 25.1.2019 Helsingin yliopistossa.

12.1.2019
Väitös: Suomalainen liikuntavalistus tarvitsee rohkeutta ja monipuolisuutta
FM Maria Rantalan
Suomen historian väitöskirja ”Ylös, ulos ja lenkille! Suomalaiset kuntoliikuntajärjestöt ja liikuntakampanjajulisteet vuosina 1941–2010” tarkastettiin 12.1.2019 Turun yliopistossa.

11.1.2019
LitM David Kotthausin
liikunnan yhteiskuntatieteiden väitöskirja "Economic, social and stakeholder-related analysis in sport facility management" tarkastettiin 11.1.2019 Jyväskylän yliopistossa.

Vuoden 2018 väitöstutkimuksia

23.11.2018
TtM Tanja Moilasen
hoitotieteen alan väitöskirja "Ethical basis of adolescents’ health choices: focus on rights, duties and responsibilities" tarkastettiin 23.11.2018 Itä-Suomen yliopistossa.

23.11.2018
Väitös: Runsas paikallaanolo on riski sydämelle liikunnasta huolimatta
LK Ville Vasankarin
väitöskirja "Sedentary behaviour, physical activity, and risk of coronary artery disease and diabetes mellitus (Paikallaanolo, fyysinen aktiivisuus sekä riski sairastua sepelvaltimotautiin ja diabetekseen)" tarkastettiin 23.11.2018 Itä-Suomen yliopistossa.

16.11.2018
Väitös: Liikunta auttaa polven nivelrikko-oireisiin
TtM Matti Munukan
fysioterapian väitöskirja "Exercise as stimulus for cartilage health in knee osteoarthritis" tarkastettiin 16.11.2018 Jyväskylän yliopistossa.

2.11.2018
Väitös: Vyötärölihavuudella ja sosiodemografisilla taustatekijöillä yhteys metaboliseen oireyhtymään
TtM Hanna Kuninkaanniemen
terveyskasvatuksen väitöskirja "Brief interventions in counselling for nutrition and the prevalence of metabolic syndrome in primary care adult patient" tarkastettiin 2.11.2018 Jyväskylän yliopistossa.

2.11.2018
Väitös:Opettajille uusi verkkopohjainen työkalu motoriikan oppimisvaikeuden tunnistamiseen
LitM Piritta Asunnan
liikuntapedagogiikan väitöskirja “Motorisen oppimisen vaikeuden tunnistaminen ja tukeminen kouluympäristössä” tarkastettiin 2.11.2018 Jyväskylän yliopistossa.

2.11.2018
Väitös: Polkupyörä-, mopo- ja moottoripyörätapaturmia jää tilastoimatta – vaikeuttaa seurantaa ja ehkäisyä
Diplomi-insinööri Noora Airaksisen
väitöskirja ”Polkupyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden tapaturmat: vammojen vakavuus ja tapaturmien tilastointi” tarkastettiin 2.11.2018 Itä-Suomen yliopistossa.

26.10.2018
Väitös: Ammatillisessa koulutuksessa oppijan lähtökohdat ja aikaisempi elämänkokemus tulisi huomioida voimavarana
TtM Hilkka Korven
fysioterapian väitöskirja "Changing landscape in professional development - Narrative research from the physiotherapy students' perspective" tarkastettiin 26.10.2018 Jyväskylän yliopistossa.

26.10.2018
Väitös:Teknologiset apuvälineet parantavat muistisairaan arkea oikein käytettynä
FM Merja Riikosen
gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja "Muistisairaan ihmisen kokemukset teknologiasta osana arkea - turvaa vai tunkeilevuutta" tarkastettiin 26.10.2018 Jyväskylän yliopistossa.

20.10.2018
Väitös: Nuori aikuisikä on lihomisen kannalta kriittistä aikaa
TtM Ulla Kärkkäisen
lääketieteen väitöskirja "Weight-related ideals, behaviors and long-term health in young adulthood (Painoon liittyvät ihanteet, käyttäytymiset ja pitkän aikavälin terveys nuorilla aikuisilla)" tarkastettiin 20.10.2018 Helsingin yliopistossa.

19.10.2018
Väitös: Aivojen tiedonkäsittelytoiminnoilla on merkitystä liikkumiskyvylle koko ihmisen eliniän ajan
TtM Taina Poranen-Clarkin
gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja "Relationship between cognitive performance and mobility over the life course" tarkastettiin 19.10.2018 Jyväskylän yliopistossa.

12.9.2018
Väitös: Silmänliikkeitä voidaan käyttää niin tarkkaavaisuuden kuin univajeen ja väsymyksen tutkimiseen
FL Kati Petterssonin
väitöskirja "Saccadic eye movements estimate prolonged time awake" tarkastettiin 12.9.2018 Helsingin yliopistossa.

24.8.2018
Väitös: Fyysinen aktiivisuus ja syöpäilmaantuvuus
LL Jorma Sormusen
epidemiologian alan väitöskirja “Physical Activity and Incidence of Cancer with Special Emphasis on Colorectal and Prostate Cancers in Men (Fyysinen aktiivisuus ja syöpäilmaantuvuus, erityisesti kolorektaali- ja eturauhassyöpä miehillä)” tarkastettiin 24.8.2018 Tampereen yliopistossa.

10.8.2018
Väitös: Muistisairaat hyötyvät säännöllisestä liikunnasta
LL Hannareeta Öhmanin
väitöskirja ”Effect of exercise on cognition, physical functioning, fall rate, and neuropsychiatric symptoms in people with dementia” tarkastettiin 10.8.2018 Helsingin yliopistossa.

7.8.2018
Väitös: Tanssiliiketerapia hoitaa masennusta muuttamalla kehonkuvaa myönteisemmäksi
PsM Päivi Pylvänäisen
psykologian väitöskirja "Dance movement therapy in the treatment of depression: change in body image and mood - a clinical practice based study" tarkastettiin 7.8.2018 Jyväskylän yliopistossa.

9.7.2018
Väitös: Kilpailutilanne heikentää ampumaurheilijoiden ammuntatekniikkaa
LitM Simo Ihalaisen
biomekaniikan väitöskirja “Technical determinants of competitive rifle shooting performance” tarkastettiin 9.7.2018 Jyväskylän yliopistossa.

29.6.2019
Väitös: Liikuntatottumukset näkyvät vyötäröllä kolmekymppisenä
TtM Mirva Rottensteinerin
liikuntalääketieteen väitöskirja "Leisure-time physical activity habits and abdominal adiposity in young adulthood - Twin cohort and co-twin control studies” tarkastettiin 29.6.2018 Jyväskylän yliopistossa.

16.6.2018
Väitös: Liikunnan intensiteetti säätelee endorfiinien vapautumista ja liikunnan aikaansaamia tuntemuksia
FM Tiina Saanijoen
väitöskirja ”Neurobiology of physical exercise: Perspectives on psychophysiological effects and opioidergic neurotransmission” tarkastettiin 16.6.2018 Turun yliopistossa.

15.6.2018
Väitös: Jo kahden viikon liikuntaharjoittelu saa aikaan muutoksia aivojen ja rasvakudoksen aineenvaihdunnassa
LiTM, FM Sanna Honkalan
väitöskirja “Adipose tissue and brain metabolic adaptations to sprint interval training and moderate-intensity continuous training; studies in healthy and insulin resistant subjects” tarkastettiin 15.6.2018 Turun yliopistossa.

13.6.2018
Väitös: Oppimistavoitteet ja tuki ehkäisevät urheilulukiolaisen uupumista
LitM Matilda Sorkkilan
väitöskirja ”Development of sport and school burnout among Finnish student-athletes across the first year of upper secondary school: Different methodological perspectives” tarkastettiin 13.6.2018 Jyväskylän yliopistossa.

9.6.2018
Väitös: Liikunta ja hyvä kunto edistävät ylipainoisen henkilön ääreishermoston terveyttä
Ttm, KTM Henri Isojärven
väitöskirja ”Sokeriaineenvaihdunnan, fyysisen aktiivisuuden ja kunnon yhteys ylipainoisten henkilöiden ääreishermoston toimintaan (Association of glucose metabolism, physical activity and fitness with peripheral nervous system function in overweight people)” tarkastettiin 9.6.2018 Oulun yliopistossa.

8.6.2018
Väitös: Kilpa-alppihiihtäjien sääri- ja polvimurtumat ovat lisääntyneet
LL Antti Stenroosin
väitöskirja "Alpine sports injuries in Finland: A retrospective analysis of skiing and snowboarding injuries” tarkastettiin 8.6.2018 Helsingin yliopistossa.

8.6.2018
Väitös: Työperäinen altistus keski-iässä ennustaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä liikunta- ja toimintarajoitteisuutta vanhuudessa
MSc Prakash K.C.:n
väitöskirja ”Midlife work exposures and musculoskeletal diseases, mobility limitations and disability in old age: A 28-year follow up of Finnish municipal employees (Työperäinen altistus keski-iässä ennustaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä liikunta- ja toimintarajoitteisuutta vanhuudessa)” tarkastettiin 8.6.2018 Tampereen yliopistossa.

2.6.2018
Väitös: Raskaus vähentää liikunta-aktiivisuutta
TtM Elina Engbergin väitöskirja
"Physical activity, pregnancy and mental well-being: focusing on women at risk for gestational diabetes (Liikunta, raskaus ja henkinen hyvinvointi: tarkastelussa raskausdiabeteksen riskiryhmä)" tarkastettiin 2.6.2018 Helsingin yliopistossa.

25.5.2018
Väitös: Liikunta tärkeää keskosena syntyneille
LL Marjaana Tikanmäen
väitöskirja ”Ennenaikaisen syntymän ja raskaudenaikaisten tekijöiden yhteys fyysiseen aktiivisuuteen ja kuntoon nuoruusiässä ja nuorena aikuisena (Preterm birth and parental and pregnancy related factors in association with physical activity and fitness in adolescence and young adulthood)” tarkastettiin 25.5.2018 Oulun yliopistossa.

18.5.2018
Väitös: Naiset saavat liikuntajohtajina pienempää palkkaa kuin miehet
LitM Päivi Aalto-Nevalaisen
väitöskirja ”Vertaileva tutkimus nais- ja miesjohtajien uramenestyksestä liikunta-alalla” tarkastettiin 18.5.2018 Jyväskylän yliopistossa.

17.5.2018
Väitös: Lasten ja nuorten liikuntavammat
TtM Anu Räisäsen
väitöskirja ”Adolescent sports injuries: Frontal plane knee control as an injury risk factor and a screening tool (Lasten ja nuorten liikuntavammat: frontaalitason polven hallinta liikuntavammojen riskitekijänä ja seulontamenetelmänä)” tarkastettiin 17.5.2018 Tampereen yliopistossa.

13.5.2018
Väitös: Naisjudokat luovat itse kovan jätkän kertomusta
LitM Anna Kavouran
väitöskirja ”'Successful and feminine athlete' and 'natural-born fighter': A discursive exploration of female judoka’s identities in Greece and Finland” tarkastettiin 13.5.2018 Jyväskylän yliopistossa.

6.4.2018
Väitös: Syöpää sairastavat lapset liikkuvat liian vähän – väittelijä selvitti aktivoivien videopelien vaikuttavuutta liikunnan lisäämisessä
TtM Lotta Hamarin
väitöskirja ”Assessment and Promotion of Physical Activity in Children – with Special Reference to Children Diagnosed with Cancer” tarkastettiin Turun yliopistossa 6.4.2018. Väitöksen alana on hoitotiede.

20.4.2018
Väitös: Uusissa liikuntalajeissa korostetaan yhdenvertaisuutta
YTM Anni Rannikon
väitöskirja “Kamppailua kunnioituksesta. Vaihtoehtoliikunnan alakulttuurien moraaliset järjestykset” tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 20.4.2018. Väitöksen alana on sosiologia.

21.4.2018
Väitös: Kasvispainotteinen ruokavalio parantaa fyysistä suorituskykyä
LitM Enni-Maria Hietavalan
väitöskirja ”Dietary acid load and acid-base balance in exercise and health from adolescence to late adulthood” tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa 21.4.2018. Väitöksen alana on liikuntafysiologia.

16.2.2018
Väitös: Verenkierron mikroRNAt viestivät terveydentilasta ja suorituskyvystä
FM Reeta Kankaan
gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja ”Aging and microRNA messaging: Associations with systemic estrogen levels and physical performance” tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 16.2.2018.

19.1.2018
Väitös: Liikunta ja kestävyyskunto vaikuttavat suotuisasti valtimoiden venyvyyteen ja pienentävät rasvamaksan riskiä
LL Kristiina Pälven
väitöskirja ”Physical activity, cardiorespiratory fitness and cardiovascular health” tarkastettiin Turun yliopistossa 19.1.2018. Väitöksen alana on kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede.

26.1.2018
KTM Jaana Karin
taloustieteen väitöskirja ”Lifelong physical activity and long-term labor market outcomes” tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 26.1.2018.

27.1.2018
LitM Mihaly Szerovayn
liikunnan yhteiskuntatieteiden väitöskirja ”Global and local interactions in football: Comparing the development paths of Finland and Hungary” tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 27.1.2018.
 

Avaruusaiheinen kuvituskuva.