Tuoreita väitöstutkimuksia

Poimintoja liikunta- ja terveystieteiden sekä liikuntakulttuuriin ja -politiikkaan liittyvistä tuoreista väitöstutkimuksista suomalaisissa yliopistoissa. Mikäli huomaat, että listasta puuttuu jokin tuore väitöstutkimus, niin ilmoitathan väitöksen tiedot sähköpostitse media(at)lts.fi.

Vuoden 2023 väitöstutkimuksia

21.6.2023
TtM Suvi Ravin
liikuntalääketieteen väitöskirja "Low Energy Availability-Related Conditions in Female Athletes: Prevalence Rates and Relationships with Health, Injuries, and the Sports Career" tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa. Lisätietoa yliopiston verkkosivuilta.

17.6.2023
LitM Mikko Huhtiniemen
liikuntapedagogiikan väitöskirja "Students’ Motivational and Affective Experiences in Physical Education and during School-Based Fitness Testing, and the Development of Motor Competence and Health-Related Fitness" tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa. Lisätietoa yliopiston verkkosivuilta.

16.6.2023
TtM Jari Karppisen
liikuntalääketieteen väitöskirja "Menopause, Physical Activity, and Whole-Body Metabolism with an Emphasis on Resting Energy Expenditure, Fat Oxidation, and Serum Metabolome” tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa. Lisätietoa yliopiston verkkosivuilta.

9.6.2023 Vaihdevuodet lisäävät kehon rasvaa, aktiivisuus hidastaa muutosta
FM Hanna-Kaarina Jupin gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja "Associations of the Menopausal Transition with Body Composition: Examining the Influence of Hormonal Changes, Muscle RNA Signaling and Lifestyle Habits" tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa. Lisätietoa yliopiston verkkosivuilta.

9.6.2023 Selkäkipu vaatii hoitoa työkyvyttömyyseläkkeelläkin
LL Hanna Kaijankosken
lääketieteen väitöskirja "Disability pension and use of pain medications in persistent spinal pain syndrome patients treated with spinal cord stimulation" (Työkyvyttömyyseläke ja kipulääkkeiden käyttö selkäleikkauksen jälkeen selkäydinstimulaatiolla hoidetuilla potilailla) tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa. Lisätietoa yliopiston verkkosivuilta.

2.6.2023 Runsas päivittäinen paikallaanoloaika on yhteydessä heikentyneeseen rasva-aineenvaihduntaan
TtM Petra Tjurin
 lääketieteen väitöskirja "Paikallaanolo keski-iässä: Mittausmenetelmän kehittäminen ja yhteys rasva- ja sokeriaineenvaihduntaan" tarkastettiin 2.6.2023 Oulun yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

19.5.2023 Liikunta-alalta valmistuneet tasapainoilevat harrastuneisuuden ja identiteetin sekä vaikeuksien ja alanvaihtopohdintojen ristipaineessa
LitM Kaisa-Mari Jaman
kasvatustieteen väitöskirja "Career-themed life narratives of sports graduates: Intertwinement of careers and nonwork-elements of life" tarkastettiin 19.5.2023 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

19.5.2023 Runsas ruutuaika kouluikäisten niska-hartiakipujen taustalla
TtM Katariina Pirneksen fysioterapian väitöskirja "Neck and shoulder pain in school-aged children with special reference to physical activity, sedentary time, and physical fitness characteristics" tarkastettiin 19.5.2023 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

19.5.2023 Kaatumisten ehkäisytutkimukseen valikoitui muita hyväkuntoisempia naisia
LL Tommi Vilpunahon
kirurgian alaan kuuluva väitöskirja "Methodological aspects of fall prevention" (Kaatumisen ehkäisyn metodologisia näkökulmia) tarkastettiin 19.5.2023 Itä-Suomen yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

12.5.2023 Liikunnan ja saunomisen yhdistäminen kannattaa
LitM Earric Leen
liikuntalääketieteen väitöskirja "Alterations to Cardiovascular Function from Sauna Bathing, and Exercise and Sauna in Populations with Cardiovascular Risk Factors" tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 12.5.2023. Väitöskirjan verkkoversio.

5.5.2023 Liikkuminen ja motoristen taitojen harjoitteleminen tukee päiväkoti-ikäisten kielellisiä ja matemaattisia taitoja
LitM Pinja Jylängin
 kasvatustieteellinen väitöskirja ”Active Early Interventions: Supporting Preschoolers' Cognitive and Academic Skills with Fundamental Motor Skill and Physical Activity Interventions” tarkastettiin Helsingin yliopistossa 5.5.2023. Väitöskirjan verkkoversio.

5.5.2023 Videopelit ovat tehokas keino iäkkäiden kuntoutuksessa
TtM Maarit Janhusen fysioterapian väitöskirja "Exergame-Based Rehabilitation in Older Adults Specifically After Total Knee Replacement" tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa 5.5.2023. Väitöskirjan verkkoversio.

21.4.2023 Jalkapallo on politiikan kieli Italiassa
TM Mira Södermanin
politiikan väitöskirja “’Calcisticamente parlando’: Football language in Matteo Renzi’s political rhetoric” tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 21.4.2023. Väitöskirjan verkkoversio.

21.4.2023 Biomarkkeri liike- ja tuntoaivokuoren häiriöiden kartoittamiseen
Bioanalyytikko (YAMK) Mia Illmanin
liikuntalääketieteen väitöskirja "Beta rhythm modulation in evaluation of cortical sensorimotor function" tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 21.4.2023. Väitöskirjan verkkoversio.

31.3.2023 Teknologia mahdollistaa yksilöllisen sydänkuntoutuksen
TtM Marjo-Riitta Anttilan fysioterapian väitöskirja "Trust-Building and Personalized Life Changes Among Digital Cardiac Rehabilitation Process" tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 31.3.2023. Väitöskirjan verkkoversio.

10.3.2023 Uusi testi erottaa iskiasoireet muista alaselkävaivoista
LL Janne Pesosen
fysiatrian alaan kuuluva väitöskirja "Extending the straight leg raise test for improved clinical evaluation of sciatica. From neuromechanical studies to clinical practice" (Laajennettu suoran jalan nostokoe parempaan iskiasoireen kliiniseen arvioinitiin. Neuromekaanisista tutkimuksista kliiniseen käyttöön) tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 10.3.2023. Väitöskirjan verkkoversio.

3.3.2023 Kuormittuminen voi aiheuttaa omaishoitajalle masennusta – kuntoutus lisää fyysistä elämänlaatua
TtM Kristiina Juntusen
gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja "Omaishoitajien jaksamisen arviointi ja kuntoutuksen vaikutukset jaksamiseen ja elämänlaatuun" tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 3.3.2023. Väitöskirjan verkkoversio.

17.2.2023: Pitkittynyt alaselkäkipu ei vaikuta tasapainoon
Sc (Hons) Jani Mikkosen
kipututkimuksen alaan kuuluva väitöskirja "Postural stability and its relationships with chronic low back pain, central sensitization, and pain-related sleep quality" (Tasapainon hallinnan suhde krooniseen alaselkäkipuun, keskushermoston herkistymiseen ja unen laatuun) tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 17.2.2023. Väitöskirjan verkkoversio.

21.1.2023 Sosiaaliset suhteet määrittävät ulkomaalaistaustaisten naisten liikuntakäyttäytymistä
M.Sc. Eva Rönkön liikunnan yhteiskuntatieteiden väitöskirjan "Mukana ulossuljettuna – etnografinen tutkimus ulkomaalaistaustaisten naisten ohjatusta ryhmäliikunnasta" tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 21.1.2023. Väitöskirjan verkkoversio.

20.1.2023 Toiminnanohjauksen taso voi vaikuttaa kävelykykyyn – apua aivojumpasta ja liikunnasta
TtM Anna Tirkkosen gerontologian ja kansanterveyden väitöskirjan "Cognitive and Physical Functions Among Middle-Aged and Older People: A Special Emphasis on Executive Functions and Walking" tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 20.1.2023. Väitöskirjan verkkoversio.

14.1.2023 Hyvinvoiva liikunnanopettaja kehittää osaamistaan ja vaikuttaa työnsä sisältöön
LitM, KM Henry Lipposen
liikuntapedagogiikan väitöskirjan ”Jaksaminen ei ole iästä kiinni! Ammatissa pitkään työskennelleiden liikunnanopettajien keinoja työhyvinvointiin” tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 14.1.2023. Väitöskirjan verkkoversio.

13.1.2023 Nuori naisurheilija panostaa todennäköisemmin kaksoisuraan – taustalla yhteiskunnan asenteet
LitM Milla Saarisen
psykologian väitöskirja ”Uncovering the vulnerabilities of female student-athletes in the career construction framework” tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 13.1.2023. Väitöskirjan verkkoversio.

Vuoden 2022 väitöstutkimuksia

16.12.2022 Liikunnanilo yhdistettynä terveyshyötyjen tavoitteluun lisää liikuntaa parhaiten
TtM Virpi Kuvaja-Köllnerin terveystaloustieteen väitöskirja ”Economic aspects of physical activity promotion” tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 16.12.2022. Väitöskirjan verkkoversio.

15.12.2022 Digitaalisen valmentajan käyttö voi vaikuttaa positiivisesti liikuntamotivaatioon ja liikunnalliseen minäpystyvyyteen
KTM Eeva Kettusen tietojärjestelmätieteen väitöskirja "Can my personal trainer be digital? – Experiences of digital coaching supporting physical activity and exercise" tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 15.12.2022. Väitöskirjan verkkoversio.

10.12.2022 Treenin ja palautumisen mittaamisesta saa hyötyä harjoitteluun – oman kehon kuuntelua unohtamatta
LitM Olli-Pekka Nuuttilan valmennus- ja testausopin väitöskirja "Monitoring recovery and training responses from different types of endurance exercises and training protocols in recreational runners – implications for individual training prescription" tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 10.12.2022. Väitöskirjan verkkoversio.

9.12.2022 Pitkäkestoinen kuntoutus kohentaa ikääntyneen toimintakykyä ja elämänlaatua
TtM Sara Suikkasen fysioterapian väitöskirja "Home-Based Physical Exercise Among Older Adults with Signs of Frailty – Emphasis on Days Lived at Home, Utilization of Social and Health Care Services, Quality of Life, Physical Functioning, and Severity of Frailty" tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 9.12.2022. Väitöskirjan verkkoversio.

2.12.2022 Levähdystauot ja muut kävelyä helpottavat muokkaukset voivat auttaa iäkkäitä ihmisiä ylläpitämään ulkona liikkumista
TtM Heidi Lepän gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja "Walking Modifications as Facilitators for Mobility in Old Age" tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 2.12.2022. Väitöskirjan verkkoversio.

4.11.2022 Matalatehoinenkin liikkuminen auttaa ylläpitämään tervettä kehonkoostumusta ja kävelykykyä ikääntyessä
TtM Tiina Savikankaan
gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja "Physical activity among community-dwelling older adults: Relationships with body composition and physical capacity, and the effects of physical and cognitive training, multimorbidity patterns, and executive functions" tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 4.11.2022. Väitöskirjan verkkoversio.

4.11.2022 Motorisilla perustaidoilla yhteys kahdeksanvuotiaiden lasten kehonkoostumukseen
LitM Sari Sloten
liikuntapedagogiikan väitöskirja "Fundamental movement skills, cardiorespiratory and muscular fitness in association with adiposity in eight-year-old children" tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 4.11.2022. Väitöskirjan verkkoversio.

4.11.2022 Liikkuvaa matikkaa
KM Sirpa Sneckin kasvatustieteen väitöskirja "Moving Maths: effects and experiences of physical activity integrated into primary school mathematics lessons" tarkastettiin Oulun yliopistossa 4.11.2022. Väitöskirjan verkkoversio.

21.10.2022 Liikunnallinen aktiivisuus voi edistää masennuspotilaiden terveyttä
TtM Ilkka Raatikaisen fysioterapian väitöskirja "Associations between physical activity, mental and somatic morbidity, and health care utilization in depressed patients" tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 21.10.2022. Väitöskirjan verkkoversio.

14.10.2022 Jo kevytkin liikkuminen tuo iäkkäille merkittäviä terveyshyötyjä
TtM Miia Länsitie liikuntalääketieteen väitöskirja "Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteydet iäkkäiden henkilöiden sokeriaineenvaihduntaan sekä sydän- ja verisuonisairauksien ja kuoleman riskeihin: väestöpohjainen Oulu45-kohorttitutkimus" tarkastettiin Oulun yliopistossa 14.10.2022. Väitöskirjan verkkoversio.

23.9.2022 Kansallispuistoista haetaan moninaisia elämyksiä ja sosiaalista vuorovaikutusta
KTM, FM Esko Sorakunnaksen
matkailumarkkinoinnin ja -johtamisen alaan kuuluva väitöskirja ”The Consumer Value of Nature-based Tourism: An Examination of National Park Visitors” tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 23.9.2022. Väitöskirjan verkkoversio.

23.8.2022 E-urheilussa mahdollisuus monimuotoiseen maskuliinisuuteen – naiset pysyvät marginaalissa
FM Maria Ruotsalaisen
nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirja ”Overwatch esports and the (re)configurations of gender and nationality " tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 23.8.2022. Väitöskirjan verkkoversio.

19.8.2022 Huippu-urheiluun liittyvät kulttuuriset olettamukset ohjaavat urheilulukiolaisten urasuunnittelua
LitM Aku Nikanderin
psykologian väitöskirja "Adolescent student-athletes' dual career adaptability: The role of individual and environmental factors" tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 19.8.2022. Väitöskirjan verkkoversio.

12.8.2022 Sepelvaltimotautipotilaiden sydän- ja verisuonivasteet liikuttaessa kylmässä ympäristössä
TtM Rasmus Valtosen
lääketieteen väitöskirja ”Cardiovascular responses to cold and exercise in patients with coronary artery disease” tarkastettiin Oulun yliopistossa 12.8.2022. Väitöskirjan verkkoversio.

2.7.2022 Aktivoiva alkuverryttely ehkäisee liikuntavammoja lasten jalkapallossa
LL Matias Hilskan liikuntalääketieteen alaan kuuluva väitöskirja "Prevention of Lower Extremity Injuries in Children’s Football" tarkastettiin Tampereen yliopistossa 2.7.2022. Väitöskirjan verkkoversio.

3.6.2022 Toistuvat painonpudotusyritykset eivät takaa parasta lopputulosta
MSc Faranak Halalin
 ravitsemustieteen väitöskirja "Weight management and its behavioral, psychological, and metabolic features among Finnish adults: with special reference to weight loss history" tarkastettiin 3.6.2022 Itä-Suomen yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

28.5.2022 Liikunnalliset kotitehtävät tukevat yläkouluikäisten vapaa-ajan liikkumista
KM Mari Kääpän liikuntapedagogiikan väitöskirjan "Understanding and Promoting Physical Activity among Finnish Adolescent Girls ­ The Role of Active Physical Education Homework” tarkastettiin 28.5.2022 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

27.5.2022 Valmentajan luomalla autonomiaa tukevalla ilmapiirillä on positiivinen vaikutus huippu-urheilijan toiminnallisiin tunnetiloihin
LitM Saara Haapasen liikuntapsykologian väitöskirjan "Cross-cultural study of social environmental and individual antecedents of psychobiosocial states in high-level Finnish and North American athletes" tarkastettiin 27.5.2022 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

20.5.2022 Fyysinen aktiivisuus parantaa keski-ikäisten naisten hyvinvointia vaihdevuosien aikana
M.Sc. Dmitriy Bondarevin gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja "Role of physical activity in the links between menopausal status, physical performance and mental well-being" tarkastettiin 20.5.2022 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

13.5.2022 Paikallaanolon vähentämisen vaikutukset koko kehon ja luurankolihasten insuliiniherkkyyteen
TTM Tanja Sjörosin kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen väitöskirja "The effects of reducing sedentary behaviour on whole-body and skeletal muscle insulin sensitivity" tarkastettiin 13.5.2022 Turun yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

6.5.2022 Liikuntatutkimusta solumaljalla – supistuvien lihassolujen tutkimus antoi uutta tietoa liikunnan vaikutuksista
LitM Juulia Lautaojan liikuntafysiologian väitöskirja "Muscle Metabolism and Intercellular Crosstalk - Effects of in Vitro Exercise and Changes in Muscle Size" tarkastettiin 6.5.2022 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

8.4.2022 Lihasaktivaation ja liikkeen mittauksia analysoimalla voidaan arvioida Parkinsonin taudin oireita
FM Verneri Ruonalan sovelletun fysiikan alaan kuuluva väitöskirja "Surface electromyography and kinematic measurements in Parkinson's disease: Analysis methods for differential diagnosis and quantification of treatment" (Elektromyografia ja liikemittaukset Parkinsonin taudissa: Analyysimenetelmiä erotusdiagnostiikkaan ja hoidon arviointiin) tarkastettiin 8.4.2022 Itä-Suomen yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

2.4.2022 Eri pelipaikoilla pelaaminen monipuolistaa jalkapalloilijan taktista käyttäytymistä
LitL, KM Timo Laakson liikuntapedagogiikan väitöskirja "From individual to collective tactical behaviour in youth football: Effects of players roles and field location" tarkastettiin 2.4.2022 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

18.3.2022 Liikunnanopettajan tarjoama tuki lisää oppilaan kiinnostusta koululiikuntaa ja vapaa-ajan liikkumista kohtaan
PsM, YTM Juho Poletin liikuntapsykologian väitöskirja "Testing and extending predictions of the trans-contextual model for leisure-time physical activity in middle school students" tarkastettiin 18.3.2022 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

4.3.2022 Uudet terveystiedon lukutaidot - miten toimimme terveystiedon kanssa erilaisissa verkkoympäristöissämme?
FM Anna-Maija Multasin informaatiotutkimuksen väitöskirja "New health information literacies : a nexus analytical study" tarkastettiin 4.3.2022 Oulun yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

12.2.2022 Koulukokemukset ovat yhteydessä koulumenestykseen, terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen
TtM Ilona Markkasen terveyskasvatuksen väitöskirja "Students’ perceptions of the quality of school life, health, and health behaviours in Finnish comprehensive school" tarkastettiin 12.2.2022 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

14.1.2022 Tehtäväkohtainen voimaharjoittelu kehittää sotilaan toimintakykyä tehokkaimmin varusmiespalveluksen aikana
LitM Tommi Ojasen valmennus- ja testausopin väitöskirja "Effect of prolonged military field training and different physical training programmes on physiological responses and physical performance in soldiers" tarkastettiin 14.1.2022 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

14.1.2022 Move!-mittaukset kertovat nuorten toimintakyvystä ja terveydentilasta
LitM Laura Joensuun
liikuntalääketieteen väitöskirja "Longitudinal study on physical fitness characteristics in adolescents with special reference to the determinants of change and associations with perceived health" tarkastettiin 14.1.2022 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

Vuoden 2021 väitöstutkimuksia

10.12.2021 Vaihtoehtoisten terveydenhoitokäytäntöjen 1900-luvun alun suosio perustui yksilöllisen terveydenhoidon lisäksi moraaliarvoihin ja pyrkimykseen kohti yhteiskunnallista uudistusta
FM Suvi Rytyn historian väitöskirja ”Ruumiista reformiin. Suomalaiset elämänuudistajat, luonnonmukainen ruumiinmuokkaus ja modernisaation ongelma, 1910 - 1932” tarkastettiin 10.12.2021 Turun yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

10.12.2021 Liikunta voi tukea muidenkin terveellisten elintapojen omaksumista
LitM Irinja Lounassalon liikuntapedagogiikan väitöskirja "Distinct life-course leisure-time physical activity trajectories and related health behaviors: The Cardiovascular Risk in Young Finns Study" tarkastettiin 10.12.2021 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

12.11.2021 Tutkimus valottaa liikunnan hyötyjä ikääntymisen haittojen ja Alzheimerin taudin ehkäisyssä
Master of Science Irina Belayan
 molekulaarisen lääketieteen väitöskirja "Exercise-induced cellular and molecular alterations in aging and Alzheimer’s disease" (Liikunnan aiheuttamat solu- ja molekyylimuutokset ikääntymisessä ja Alzheimerin taudissa) tarkastettiin 12.11.2021 Itä-Suomen yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

30.10.2021 Sotilaille kertyi yllättävän vähän fyysistä kuormitusta kriisinhallintatehtävissä – kuntoa pidettävä yllä muilla tavoin
Liikunnanohjaaja (YAMK) Kai Pihlaisen valmennus- ja testausopin väitöskirja "Effects of combined strength and endurance training on body composition and physical fitness in soldiers during a 6-month crisis management operation" tarkastettiin 30.10.2021 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

29.10.2021 Vammojen ehkäisyn pitäisi kuulua nuorten koripallon ja salibandyn pelaajien päivittäiseen harjoitteluun
LL Jussi Hietamon
liikuntalääketieteen ja ortopedian alaan kuuluva väitöskirja "Epidemiology and Risk Factors of Acute Knee and Ankle Injury in Youth Team-sports Athletes" tarkastettiin 29.10.2021 Tampereen yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

29.10.2021 Heikko uni ja väsyminen arjen toiminnoissa voivat heikentää iäkkäiden ihmisten mahdollisuuksia liikkua
TtM Lotta Palmbergin gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja "Associations of sleep characteristics and fatigue with activity patterns and unmet physical activity need in old age" tarkastettiin 29.10.2021 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

22.10.2021 Hyvä fyysinen toimintakyky auttaa iäkkäitä ihmisiä selviytymään vastoinkäymisistä
TtM Kaisa Koivusen gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja "Resilience in old age: physical performance and psychosocial factors in changing sociohistorical contexts and as resources in adversities" tarkastettiin 22.10.2021 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

8.10.2021 Terveystarkastuksilla kiinni nuoren urheilijan terveysongelmiin
LL Kerttu Toivon
liikuntalääketieteen erikoisalaan kuuluva väitöskirja "Periodic Health Examinations in Young Athletes: The Finnish Health Promoting Sports Club (FHPSC) Study" tarkastettiin 8.10.2021 Tampereen yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

8.10.2021 Lapsuuden olosuhteet vaikuttavat myöhempään painonkehitykseen
TtM, ETM Jatta Salmelan
kansanterveystieteen väitöskirja "Socioeconomic circumstances from childhood to adulthood and body mass index trajectories - A Finnish occupational cohort study" tarkastettiin 8.10.2021 Helsingin yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

25.9.2021 Diabetes on vahvasti yhteydessä heikentyneeseen fyysiseen suorituskykyyn
LL Max Åströmin lääketieteen väitöskirja "Physical performance in older adults: Association with glucose regulation and telomere length" tarkastettiin 25.9.2021 Helsingin yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

17.9.2021 Fyysinen aktiivisuus sekä vapaa-ajalla että työmatkalla yhteydessä alentuneeseen SAV-riskiin
LL Ilari Rautalin lääketieteen väitöskirja "Lifestyle-related risk factors for aneurysmal subarachnoid hemorrhage and its mortality - emphasis on the adverse effects of physical inactivity, obesity and smoking" tarkastettiin 17.9.2021 Helsingin yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

18.6.2021 Hyvä toimintakyky ja lihasten kunto ylläpitävät luustoa ja mahdollistavat tehokkaan luuliikunnan myös vanhetessa
LitM Tuuli Suomisen gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja "Adaptive Responses of Aging Bone to Physical Exercise: Masters Athletes and Patients with Hip Fracture as a Research Model" tarkastettiin 18.6.2021 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

18.6.2021 Lapset tietävät olevansa hyviä liikkujia, mutta motorisissa taidoissa on alueellisia eroja Suomen sisällä
LitM Donna Niemistön liikuntapedagogiikan väitöskirja "Skilled Kids Around Finland: Motor Competence and Perceived Motor Competence of Children in Childcare and Associated Socioecological Factors" tarkastettiin 18.6.2021 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

17.6.2021 Verkkoviestintä tukee liikuntaharrastusta mutta lisää kaupallisuutta
LitM Veera Ehrlénin
journalistiikan väitöskirja "Communal Pulse across Media: Digital Networked Communication and Communality in Recreational Sport Cultures" tarkastettiin 17.6.2021 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

11.6.2021 Kaupunki- ja liikennesuunnittelu vaikuttavat väestön fyysiseen aktiivisuuteen
LitM, KTM Mikko Kärmeniemen
kansanterveystieteen väitöskirja "The built environment as a determinant of physical activity. Longitudinal associations between neighborhood characteristics, urban planning processes, and physical activity (Rakennettu ympäristö ja väestön fyysinen aktiivisuus. Asuinympäristön piirteiden ja kaupunkisuunnittelun yhteys fyysisen aktiivisuuden muutokseen)" tarkastettiin 11.6.2021 Oulun yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

11.6.2021 Kävelymahdollisuudet ja luontoympäristöt kannustavat iäkkäitä ihmisiä liikkumaan
DI Kirsi Keskisen gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja "Features of the physical environment, walking difficulty, and physical activity in old age" tarkastettiin 11.6.2021 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

4.6.2021 Selkäkipuinen jää usein tyhjän päälle – merkitykselliset kohtaamiset tärkeitä hoidossa
TtM Riikka Holopaisen fysioterapian väitöskirjan "Exploring the meaning of the biopsychosocial approach in the management of musculoskeletal conditions. Patients’ and physiotherapists’ perspective" tarkastettiin 4.6.2021 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

1.6.2021 Mielenterveyden edistämisen ammattilainen tarvitsee vahvoja yhteistoimintataitoja
LitM, MA Nina Tammisen
terveyskasvatuksen väitöskirja "Mental health promotion competencies in the health sector" tarkastettiin 1.6.2021 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

21.5.2021 Lisää terveyshyötyjä lapsille musiikkia ja liikuntaa yhdistämällä
FM, TtM Pipsa Tuomisen
 liikuntalääketieteen väitöskirja "Music-based Exercise Activities for Children: Effects on Sedentary Behavior, Physical Activity, Intervention Implementation, and Enjoyment" tarkastettiin 21.5.2021 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

14.5.2021 Eläköityminen lisää paikallaanoloa
TtM Kristin Suorsan
kansanterveystieteen väitöskirja ”Sedentary time across the transition to retirement and after an activity tracker intervention” tarkastettiin 14.5.2021 Turun yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

30.4.2021 Aikuisten yhteistoiminta vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien lasten osallisuutta
TtM Anu Kinnusen 
erityispedagogiikan väitöskirja "Löytöretkellä osallisuuteen - Substantiivinen teoria kouluikäisen erityistä tukea tarvitsevan lapsen osallisuuden mahdollistavasta yhteistoiminnasta" tarkastettiin 30.4.2021 Itä-Suomen yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

16.4.2021 Ranteessa pidettävä aktiivisuusmittari ja pelinkaltainen mobiilipalvelu aktivoivat vähän liikkuvia nuoria miehiä
TtM, toimintaterapeutti Anna-Maiju Leinosen
lääketieteen tekniikan ja kansanterveystieteen väitöskirja "Technology for promoting physical activity in young men" tarkastettiin 16.4.2021 Oulun yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

16.4.2021 Vasta yhdeksän pisteen muutos WHO:n toimintakykymittarin kokonaispistemäärässä kertoo todellisesta toimintakyvyn muutoksesta
TtM Niina Katajapuun
fysioterapian väitöskirja "Evaluating the Measurement Properties of 12-item World Health Organization Disability Assessments Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) Amongst People With Chronic Musculoskeletal Pain" tarkastettiin 16.4.2021 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

26.3.2021 Jääkiekko nousi Suomen uudeksi kansallislajiksi 1900-luvun yhteiskunnan suurten muutosten saatossa
FM Kimmo Isotalon
historian väitöskirja "Luonnonjäiltä areenoille ja kansallislajiksi. Suomalainen jääkiekkoilu liikunta- ja urheilukulttuuristen sekä yhteiskunnallisten muutosten ilmentäjänä" tarkastettiin 26.3.2021 Itä-Suomen yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

19.3.2021 Miehet tavoittelevat joustavaa ja hyvinvoinnin huomioivaa työntekijyyttä
FM Henri Hyvösen
 sukupuolentutkimuksen väitöskirja "Men, Work, and Care of the Self - Hybrid Masculinities in Finnish Working Life" (Miehet, työ ja itsestä huolehtiminen: Hybridimaskuliinisuudet suomalaisessa työelämässä) tarkastettiin 19.3.2021 Helsingin yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

5.3.2021 Liikunnallinen elämäntapa voi suojata tyypin 2 diabeteksen ja valtimotautien riskitekijöiltä jo lapsuudessa
TtM Juuso Väistön
fysiologian alaan kuuluva väitöskirja "Physical activity, sedentary behavior, physical fitness and cardiometabolic risk in a population sample of primary school-aged children - the Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) study" tarkastettiin 5.3.2021 Itä-Suomen yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

29.1.2021 Kaverisuhteet ja sosiaalinen asema koulussa määrittävät nuorten liikkumista
LitM Katja Rajalan
liikunnan yhteiskuntatieteiden väitöskirja ”Hierarkiat yläkoulun kaveriporukoissa – Nuoren kokema sosiaalinen asema ja liikkuminen” tarkastettiin 29.1.2021 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

15.1.2021 Terveysvalmennus vaikuttaa myönteisesti tyypin 2 diabetesta ja sepelvaltimotautia sairastavien terveyteen ja elämänlaatuun
TtM Erja Mustosen
terveyshallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja ”Telephone-based health coaching for chronic disease patients: evaluation of short- and long-term effectiveness of health benefits and costs” tarkastettiin 15.1.2021 Itä-Suomen yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

15.1.2021 Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen voi piillä ylipainon taustalla
TtM Marjukka Nurkkalan
kansanterveystieteen väitöskirja "Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen, paino ja fyysinen aktiivisuus. Nuoret miehet ja ylipainoiset työikäiset" tarkastettiin 15.1.2021 Oulun yliopistossa. Väitöskirjan verkkovesio.

Vuoden 2020 väitöstutkimuksia

18.12.2020 Lihasmassan ylläpidosta mahdollisesti lisäaikaa sairauden hoidolle
LitM Tuuli Nissisen
liikuntafysiologian väitöskirja "Molecular and physiological effects of muscle wasting and its treatment by blocking myostatin and activins" tarkastettiin 18.12.2020 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

11.12.2020 Sovellettu pilatestyyppinen harjoittelu vähentää tehokkaasti naishoitajien selkäkipuja
THM Annika Taulaniemen 
kokeellisen fysiatrian alaan kuuluva väitöskirja "Neuromuscular Exercise for Low Back Pain – Efficacy among female healthcare workers in biospychosocial framework" tarkastettiin 11.12.2020 Tampereen yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

11.12.2020 Sisukkuus pitää ikäihmiset aktiivisina
TtM Sini Siltasen
gerontologian ja kansanterveyden väitöskirjan "Psychological Resources as Modifiers of the Association Between Mobility Decline and Activity in Old Age" tarkastettiin 11.12.2020 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

4.12.2020 Liikuntaharjoittelu, energiavaje ja parempi kehonkoostumus ovat yhteydessä suotuisampaan riskitekijöiden tasoon myös normaalipainoisilla
ETM, LK, Heikki Sarinin 
lääketieteen väitöskirja "Body composition, exercise training, and energy availability as determinants of immune system and cardio metabolic signatures" tarkastettiin 4.12.2020 Helsingin yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

12.11.2020 Voimaharjoittelu lisää solumateriaalin kierrätyskapasiteettia lihaksessa
LitM Jaakko Hentilän
liikuntafysiologian väitöskirja "Muscle physiology and proteostasis – Effects of changes in muscle size and exercise" tarkastettiin 12.11.2020 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

30.10.2020 Osalla verenpainelääkkeistä yhteys akillesjännevammoihin
LL Timo Nyyssösen
lääketieteen väitöskirja "Achilles tendon rupture" (Akillesjänteen repeämä), tarkastettiin 30.10.2020 Itä-Suomen yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

16.10.2020 Urheilujoukkueiden pelaajilla ristiriitaisia käsityksiä joukkueen tavoitteesta
KM Kim Forsblomin
liikuntapsykologian väitöskirja ”Kilpailukauden aikaiset kollektiiviset tavoitteet ja tavoitteenasettelu naisten SM tason palloilujoukkueissa” tarkastettiin 16.10.2020 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

9.10.2020 Ryhmäkuntoutus edistää MS-tautia sairastavien aktiivisuutta
TtM Maarit Karhulan
fysioterapian väitöskirja "Participation of people with multiple sclerosis in everyday life" tarkastettiin 9.10.2020 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

25.9.2020 Tekonivelleikkauksen hoitoketjussa tunnistettiin uusia riskitekijöitä
LK Sami Sakun
lääketieteen väitöskirja "Deviations in Fast Track Total Joint Arthroplasty" (Poikkeamat (polven ja lonkan) tekonivelkirurgian hoitoprosessissa) tarkastettiin 25.9.2020 Helsingin yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

18.9.2020 Uusia suosituksia ikääntyneiden aikuisten kuntoutukseen
KM THM Aila Pikkaraisen
aikuiskasvatustieteen väitöskirja "Ikääntyneiden aikuisten toimijuus kuntoutuksessa" tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 18.9.2020. Väitöskirjan verkkoversio.

11.9.2020 Loukkaantumiseen päättynyt urheilu-ura lisää riskiä alkoholin liikakäyttöön
TtM Marleena Rossin
fysioterapian väitöskirja "Back Pain in Youth – Occurrence and Risk Factors" takastettiin Jyväskylän yliopistossa 11.9.2020. Väitöskirjan verkkoversio.

4.9.2020 Selkäkivut häiritsevät nuorten urheilun harrastamista
TtM Titta Kontron
liikuntalääketieteen väitöskirja "Relationships between Physical Activity, Smoking, Alcohol Use, and Health among Finnish Male Former Elite Athletes" tarkastettiin 4.9.2020 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

4.9.2020 Selkäleikkauksen jälkeisen kuntoutuksen tulisi olla räätälöityä
TtM Outi Ilveksen
fysioterapian väitöskirja "Effectiveness of progressive, therapeutic home-exercise after lumbar fusion surgery. A randomized controlled trial." tarkastettiin 4.9.2020 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

28.8.2020 Neuropsykiatriset oireet nostavat muistisairaiden kaatumisen riskiä
LL Hanna-Maria
Roitton
lääketieteen väitöskirja "Relationship of neuropsychiatric symptoms with falls, psychotropic drug use and quality of life among people with dementia" tarkastettiin 28.8.2020 Helsingin yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

28.8.2020 Usean lajin harrastaminen voi auttaa ylläpitämään liikunta-aktiivisuutta
LL Sara Kaartisen
 
lääketieteen väitöskirja "Diversity of sport activities, leisure-time physical activity, and spinal pain: A Finnish Twin Study" tarkastettiin 28.8.2020 Helsingin yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

21.8.2020 Wellness-ajattelu vaikuttaa hyvinvoinnin edistämiseen
YTM Veera Koskisen
sosiologian väitöskirjan ”Building skills for lifelong wellness: An empirical study on the wellness-oriented lifestyle” tarkastettiin 21.8.2020 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

16.6.2020 Omakohtaiset oivallukset lisäävät nuorten liikkumista
VTM Katri Kostamon
väitöskirja
"Hyöty liikuntaan kannustavana, arkiliikunta hyötyjä tuovana - Keskiasteen opiskelijoiden tulkintoja liikkumisensa lisääntymisestä" tarkastettiin16.6.2020 Helsingin yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

29.5.2020 Sopiva kuulolaite tukee ikääntyneiden liikkumista ja elämänlaatua
TtM, PsM Hannele Polun
gerontologian ja kansanterveyden väitöskirjan "Associations of hearing difficulties, life-space mobility, quality of life and depressive symptoms among older adults" tarkastettiin 29.5.2020 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

27.5.2020 Nuorten terveyden lukutaitoa voidaan nyt mitata
LitL Olli Paakkarin
terveyskasvatuksen väitöskirjan "Developing an instrument for measuring health literacy among school-aged children" tarkastettiin 27.5.2020 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

8.5.2020 Epäterveelliset elintavat ja psykososiaaliset ongelmat altistavat tuki- ja liikuntaelinkivuille ja kasvattavat työelämästä syrjäytymisriskiä
LL Eveliina Heikkalan
lääketieteen väitöskirja ”Co-occurrence of unhealthy behaviours and psychosocial problems among adolescents, with special reference to low back and multisite musculoskeletal pains during adolescence and labour market exclusion in early adulthood” tarkastettiin 8.5.2020 Oulun yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

13.3.2020 Vanhempien malli tukee fyysisesti aktiivisen elämäntavan kehittymistä
LitM Tanja Matarman
lastentautiopin väitöskirja ”Associations between motor skills, physical activity, and sedentary behavior – Early childhood in focus” tarkastettiin 13.3.2020 Turun yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

28.2.2020 Fysioterapeuttisen potilasohjauksen mallista hyötyä potilaalle ja fysioterapeutille
TtM Anna-Maija Jäppisen
fysioterapian väitöskirja “Patient education in physiotherapy in total hip arthroplasty-patients’ and physiotherapists’ conceptions” tarkastettiin 28.2.2020 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

14.2.2020 Liikuntapelit voisivat tukea vanhusten fyysistä ja toiminnallista terveyttä
MSc Aung Pyaen
väitöskirja ”The Use of Digital Games to Enhance the Physical Exercise Activity of the Elderly: A Case of Finland” tarkastettiin 14.2.2020 Turun yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

7.2.2020 Nuoret urheilijat tarvitsevat lisää ravitsemustietoutta
ETM Maria Heikkilän
väitöskirja "Nutrition knowledge and skills among young endurance athletes" tarkastettiin 7.2.2020 Helsingin yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

31.1.2020 Hyvä fyysinen kunto voi tukea kognitiivisen toimintakyvyn säilymistä
TtM Heikki Pentikäisen
liikuntalääketieteen väitöskirja "Cardiorespiratory fitness, muscle strength, brain volumes and cognition in aging men and women: A population-based study" tarkastettiin 31.1.2020 Itä-Suomen yliopistossa.

20.1.2020 Monikanavainen mittaus tarpeen tutkittaessa aktiivisuutta lihaksen eri osissa
M.Sc. András Hegyin
biomekaniikan väitöskirjan "Within- and between-muscle hamstring electromyography activity in various exercises and at different running speeds" tarkastettiin 20.1.2020 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

17.1.2020 Kunnan liikuntapalveluiden kehittämisessä kaivataan aitoa asiakasymmärrystä: ”Vähän liikkuvaa ei tavoiteta jumppatunnilta”
LtM Paula Harmokivi-Salorannan
tuotantotalouden väitöskirja "Käyttäjät liikuntapalvelujen kehittäjinä -käyttäjälähtöisessä palveluinnovaatioprosessissa käyttäjien tuottama tieto tutkimuksen kohteena" (User as the developers of sport services - a study of the knowledge provided by users in a user-driven service innovation) tarkastettiin 17.1.2020 Lappeenrannan–Lahden teknillisessä yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

17.1.2020 Kaupunkiympäristön ja -liikkumisen rytmisyyden tarkastelu lisää urbaanien prosessien ymmärrystä
HM Jani Tartian
yhdyskuntasuunnittelun alaan kuuluva väitöskirja "The Temporality and Rhythmicity of Lived Street Space" tarkastettiin 17.1.2020 Tampereen yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

11.1.2020 Luonnossa liikkumisesta helpotusta stressiin
FM Tytti Pasasen p
sykologian alaan kuuluva väitöskirja "Everyday physical activity in natural settings and well-being: Direct connections and psychological mediators" tarkastettiin 11.1.2020 Tampereen yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

Vuoden 2019 väitöstutkimuksia

13.12.2019 Paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat hyötyvät yksilöllisestä terveysvalmennuksesta
TtM Kirsi Kivelän
hoitotieteen väitöskirja "Terveysvalmennuksen vaikuttavuus paljon terveyspalveluita käyttäville asiakkaille perusterveydenhuollossa" tarkastettiin 13.12.2019 Oulun yliopistossa. Väitöskirja on luettavissa verkkoversiona.

5.12.2019 Vähän liikkuvat nuoret liikkeelle pelin avulla
LtM Riitta Pykyn
liikuntalääketieteen väitöskirja "Physical activity and sedentary behaviour in young men: the determinants and effectiveness of a tailored, mobile, gamified intervention" tarkastettiin 5.12.2019 Oulun yliopistossa. Väitöskirja on luettavissa verkkoversiona.

29.11.2019 Liikunta vaikuttaa tuntoaistin ja kivun käsittelyyn aivokuorella
TtM Pekka Hautasaaren
liikuntalääketieteen väitöskirja "Exercise effects on early cortical somatosensory and nociceptive processing in the human brain" tarkastettiin 29.11.2019 Jyväskylän ylipistossa. Väitöskirja on luettavissa verkkoversiona.

22.11.2019
FM Tapani Hautamäen
Suomen historian alaan kuuluva väitöskirja ”Menestyksen ja romahduksen tie. Suomalainen urheilujohtaminen 1960-luvulta vuoteen 2018” tarkastettiin 22.11.2019 Itä-Suomen yliopistossa.

8.11.2019
LL Paula Iso-Markun
väitöskirja "Relationships between physical activity, dementia mortality, and cognition in Finnish twins" (Liikunnan, muistisairauskuolleisuuden ja kognition väliset yhteydet suomalaisilla kaksosilla) tarkastettiin 8.11.2019 Helsingin yliopistossa.

4.10.2019
TtM Marja Hultin
hoitotieteen alan väitöskirja "Work ability and health of unemployed persons: focusing on promoting factors" tarkastettiin 4.10.2019 Itä-Suomen yliopistossa.

4.10.2019
LitL Terhi Huovisen
liikuntapedagogiikan väitöskirja "Oppilaiden osallistumista ja fyysistä aktiivisuutta edistävä liikunnanopetus perusopetuksen heterogeenisessa oppilasryhmässä" tarkastettiin 4.10.2019 Jyväskylän yliopistossa.

27.9.2019
J.D., MBA Mark Doddsin
markkinoinnin väitöskirja "The impact of Corruption on Sport Sponsorship" tarkastettiin 27.9.2019 Jyväskylän yliopistossa.

23.8.2019
KTM Harry Köhlerin
väitöskirja "Hoitava viestintä - Lääkärin vaikuttava viestintä potilaskohtaamisessa" (Healing communication. Effective communication by physicians at patient encounters) tarkastettiin 23.8.2019 Helsingin yliopistossa.

16.8.2019
TtM Sinikka Lotvosen
väitöskirja "Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden fyysinen toimintakyky, sen muutos ja toimintakykyyn yhteydessä olevat tekijät ensimmäisen asumisvuoden aikana" tarkastettiin 16.8.2019 Oulun yliopistossa.

9.8.2019
TtL Aija Töytärin
fysioterapian väitöskirja "Näkökulmia ammattikorkeakouluopettajan oppimiseen ja osaamishaasteisiin" tarkastettiin 9.8.2019 Helsingin yliopistossa (Arppeanum-auditorio, Snellmaninkatu 3, Helsinki).

22.7.2019
M.Sc. Valeria Rosson
biomekaniikan väitöskirja "Biomechanics in Paralympic Cross-Country sit skiing; Evidence-based tests for classification” tarkastettiin 22.7.2019 Italiassa (Politecnico di Torino).

29.6.2019
LitM Olli Ohtosen
biomekaniikan väitöskirja "Biomechanics in cross-country skiing skating technique; measurement techniques of force production and ski properties" (Jyväskylän yliopisto) tarkastettiin 29.6.2019 Sokos Hotel Vuokatissa.

8.6.2019
KTM Petra Sippolan
talousoikeuden alaan kuuluva väitöskirja ”Tavaramerkki liikuntapalvelun tuotteistamisessa – kun jumppa ei ole enää pelkkää jumppaa” tarkastettiin 8.6.2019 Seinäjoella. Sippola on tehnyt väitöstutkimuksensa Vaasan yliopistoon.

31.5.2019
MD Piryanka Motianin
kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen alan väitöskirja ”Exercise training-induced effects on brown and white adipose tissue metabolism in humans: positron emission tomography studies in health and insulin resistance” tarkastettiin 31.5.2019 Turun yliopistossa.

24.5.2019
TtM Tuomas Honkasen
biomekaniikan väitöskirja “Fighter Pilots’ Physical Performance and Spinal-injury Induced Flight Duty Limitations” tarkastettiin 24.5.2019 Jyväskylän yliopistossa.

17.5.2019
FM Tiina E. Laatikaisen
maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan alan väitöskirja "Terveyttä ja aktiivista ikääntymistä tukevat ympäristöt" tarkastettiin 17.5.2019 Aalto-yliopistossa.

5.4.2019
TtL Merja Kurunsaaren
fysioterapian väitöskirja "Perspectives on physiotherapy students’ professional competence development during their education" tarkastettiin 5.4.2019 Jyväskylän yliopistossa.

26.3.2019
LitM Maria Küüsmaa-Schildtin
valmennus- ja testausopin väitöskirja "Combined Strength and Endurance Training: Effects of Time and Order of the Training on Adaptations in Neuromuscular and Cardiorespiratory Performance, Muscle Hypertrophy, Serum Hormone Concentrations and Wellbeing" tarkastettiin 26.3.2019 Jyväskylän yliopistossa.

8.3.2019
TtM Tiia Kekäläisen
gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja "Leisure activities and well-being in midlife and older age: with special reference to physical activity and resistance training" tarkastettiin 8.3.2019 Jyväskylän yliopistossa.

22.2.2019
LitM Eileen McEvoyn
liikuntapedagogiikan väitöskirja "Professional Journeys and Research Lives of Physical Education Teacher Educators" tarkastettiin 22.2.2019 Jyväskylän yliopistossa.

25.1.2019
FM Jukka Ahose
n
väitöskirja "Kolme kriisiä ja kansalliset rahapelit - Yhteiskunnallisten murroskausien vaikutus suomalaisen rahapelijärjestelmän muotoutumiseen" tarkastettiin 25.1.2019 Helsingin yliopistossa.

12.1.2019
Väitös: Suomalainen liikuntavalistus tarvitsee rohkeutta ja monipuolisuutta
FM Maria Rantalan
Suomen historian väitöskirja ”Ylös, ulos ja lenkille! Suomalaiset kuntoliikuntajärjestöt ja liikuntakampanjajulisteet vuosina 1941–2010” tarkastettiin 12.1.2019 Turun yliopistossa.

11.1.2019
LitM David Kotthausin
liikunnan yhteiskuntatieteiden väitöskirja "Economic, social and stakeholder-related analysis in sport facility management" tarkastettiin 11.1.2019 Jyväskylän yliopistossa.

Vuoden 2018 väitöstutkimuksia

23.11.2018
TtM Tanja Moilasen
hoitotieteen alan väitöskirja "Ethical basis of adolescents’ health choices: focus on rights, duties and responsibilities" tarkastettiin 23.11.2018 Itä-Suomen yliopistossa.

23.11.2018 Runsas paikallaanolo on riski sydämelle liikunnasta huolimatta
LK Ville Vasankarin
väitöskirja "Sedentary behaviour, physical activity, and risk of coronary artery disease and diabetes mellitus (Paikallaanolo, fyysinen aktiivisuus sekä riski sairastua sepelvaltimotautiin ja diabetekseen)" tarkastettiin 23.11.2018 Itä-Suomen yliopistossa.

16.11.2018 Liikunta auttaa polven nivelrikko-oireisiin
TtM Matti Munukan
fysioterapian väitöskirja "Exercise as stimulus for cartilage health in knee osteoarthritis" tarkastettiin 16.11.2018 Jyväskylän yliopistossa.

2.11.2018 Vyötärölihavuudella ja sosiodemografisilla taustatekijöillä yhteys metaboliseen oireyhtymään
TtM Hanna Kuninkaanniemen
terveyskasvatuksen väitöskirja "Brief interventions in counselling for nutrition and the prevalence of metabolic syndrome in primary care adult patient" tarkastettiin 2.11.2018 Jyväskylän yliopistossa.

2.11.2018 Opettajille uusi verkkopohjainen työkalu motoriikan oppimisvaikeuden tunnistamiseen
LitM Piritta Asunnan
liikuntapedagogiikan väitöskirja “Motorisen oppimisen vaikeuden tunnistaminen ja tukeminen kouluympäristössä” tarkastettiin 2.11.2018 Jyväskylän yliopistossa.

2.11.2018 Polkupyörä-, mopo- ja moottoripyörätapaturmia jää tilastoimatta – vaikeuttaa seurantaa ja ehkäisyä
Diplomi-insinööri Noora Airaksisen
väitöskirja ”Polkupyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden tapaturmat: vammojen vakavuus ja tapaturmien tilastointi” tarkastettiin 2.11.2018 Itä-Suomen yliopistossa.

26.10.2018 Ammatillisessa koulutuksessa oppijan lähtökohdat ja aikaisempi elämänkokemus tulisi huomioida voimavarana
TtM Hilkka Korven
fysioterapian väitöskirja "Changing landscape in professional development - Narrative research from the physiotherapy students' perspective" tarkastettiin 26.10.2018 Jyväskylän yliopistossa.

26.10.2018 Teknologiset apuvälineet parantavat muistisairaan arkea oikein käytettynä
FM Merja Riikosen
gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja "Muistisairaan ihmisen kokemukset teknologiasta osana arkea - turvaa vai tunkeilevuutta" tarkastettiin 26.10.2018 Jyväskylän yliopistossa.

20.10.2018 Nuori aikuisikä on lihomisen kannalta kriittistä aikaa
TtM Ulla Kärkkäisen
lääketieteen väitöskirja "Weight-related ideals, behaviors and long-term health in young adulthood (Painoon liittyvät ihanteet, käyttäytymiset ja pitkän aikavälin terveys nuorilla aikuisilla)" tarkastettiin 20.10.2018 Helsingin yliopistossa.

19.10.2018 Aivojen tiedonkäsittelytoiminnoilla on merkitystä liikkumiskyvylle koko ihmisen eliniän ajan
TtM Taina Poranen-Clarkin
gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja "Relationship between cognitive performance and mobility over the life course" tarkastettiin 19.10.2018 Jyväskylän yliopistossa.

12.9.2018 Silmänliikkeitä voidaan käyttää niin tarkkaavaisuuden kuin univajeen ja väsymyksen tutkimiseen
FL Kati Petterssonin
väitöskirja "Saccadic eye movements estimate prolonged time awake" tarkastettiin 12.9.2018 Helsingin yliopistossa.

24.8.2018 Fyysinen aktiivisuus ja syöpäilmaantuvuus
LL Jorma Sormusen
epidemiologian alan väitöskirja “Physical Activity and Incidence of Cancer with Special Emphasis on Colorectal and Prostate Cancers in Men (Fyysinen aktiivisuus ja syöpäilmaantuvuus, erityisesti kolorektaali- ja eturauhassyöpä miehillä)” tarkastettiin 24.8.2018 Tampereen yliopistossa.

10.8.2018 Muistisairaat hyötyvät säännöllisestä liikunnasta
LL Hannareeta Öhmanin
väitöskirja ”Effect of exercise on cognition, physical functioning, fall rate, and neuropsychiatric symptoms in people with dementia” tarkastettiin 10.8.2018 Helsingin yliopistossa.

7.8.2018 Tanssiliiketerapia hoitaa masennusta muuttamalla kehonkuvaa myönteisemmäksi
PsM Päivi Pylvänäisen
psykologian väitöskirja "Dance movement therapy in the treatment of depression: change in body image and mood - a clinical practice based study" tarkastettiin 7.8.2018 Jyväskylän yliopistossa.

9.7.2018 Kilpailutilanne heikentää ampumaurheilijoiden ammuntatekniikkaa
LitM Simo Ihalaisen
biomekaniikan väitöskirja “Technical determinants of competitive rifle shooting performance” tarkastettiin 9.7.2018 Jyväskylän yliopistossa.

29.6.2019 Liikuntatottumukset näkyvät vyötäröllä kolmekymppisenä
TtM Mirva Rottensteinerin
liikuntalääketieteen väitöskirja "Leisure-time physical activity habits and abdominal adiposity in young adulthood - Twin cohort and co-twin control studies” tarkastettiin 29.6.2018 Jyväskylän yliopistossa.

16.6.2018 Liikunnan intensiteetti säätelee endorfiinien vapautumista ja liikunnan aikaansaamia tuntemuksia
FM Tiina Saanijoen
väitöskirja ”Neurobiology of physical exercise: Perspectives on psychophysiological effects and opioidergic neurotransmission” tarkastettiin 16.6.2018 Turun yliopistossa.

15.6.2018 Jo kahden viikon liikuntaharjoittelu saa aikaan muutoksia aivojen ja rasvakudoksen aineenvaihdunnassa
LiTM, FM Sanna Honkalan
väitöskirja “Adipose tissue and brain metabolic adaptations to sprint interval training and moderate-intensity continuous training; studies in healthy and insulin resistant subjects” tarkastettiin 15.6.2018 Turun yliopistossa.

13.6.2018 Oppimistavoitteet ja tuki ehkäisevät urheilulukiolaisen uupumista
LitM Matilda Sorkkilan
väitöskirja ”Development of sport and school burnout among Finnish student-athletes across the first year of upper secondary school: Different methodological perspectives” tarkastettiin 13.6.2018 Jyväskylän yliopistossa.

9.6.2018 Liikunta ja hyvä kunto edistävät ylipainoisen henkilön ääreishermoston terveyttä
Ttm, KTM Henri Isojärven
väitöskirja ”Sokeriaineenvaihdunnan, fyysisen aktiivisuuden ja kunnon yhteys ylipainoisten henkilöiden ääreishermoston toimintaan (Association of glucose metabolism, physical activity and fitness with peripheral nervous system function in overweight people)” tarkastettiin 9.6.2018 Oulun yliopistossa.

8.6.2018 Kilpa-alppihiihtäjien sääri- ja polvimurtumat ovat lisääntyneet
LL Antti Stenroosin
väitöskirja "Alpine sports injuries in Finland: A retrospective analysis of skiing and snowboarding injuries” tarkastettiin 8.6.2018 Helsingin yliopistossa.

8.6.2018 Työperäinen altistus keski-iässä ennustaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä liikunta- ja toimintarajoitteisuutta vanhuudessa
MSc Prakash K.C.:n
väitöskirja ”Midlife work exposures and musculoskeletal diseases, mobility limitations and disability in old age: A 28-year follow up of Finnish municipal employees (Työperäinen altistus keski-iässä ennustaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä liikunta- ja toimintarajoitteisuutta vanhuudessa)” tarkastettiin 8.6.2018 Tampereen yliopistossa.

2.6.2018 Raskaus vähentää liikunta-aktiivisuutta
TtM Elina Engbergin
väitöskirja "Physical activity, pregnancy and mental well-being: focusing on women at risk for gestational diabetes (Liikunta, raskaus ja henkinen hyvinvointi: tarkastelussa raskausdiabeteksen riskiryhmä)" tarkastettiin 2.6.2018 Helsingin yliopistossa.

25.5.2018 Liikunta tärkeää keskosena syntyneille
LL Marjaana Tikanmäen
väitöskirja ”Ennenaikaisen syntymän ja raskaudenaikaisten tekijöiden yhteys fyysiseen aktiivisuuteen ja kuntoon nuoruusiässä ja nuorena aikuisena (Preterm birth and parental and pregnancy related factors in association with physical activity and fitness in adolescence and young adulthood)” tarkastettiin 25.5.2018 Oulun yliopistossa.

18.5.2018 Naiset saavat liikuntajohtajina pienempää palkkaa kuin miehet
LitM Päivi Aalto-Nevalaisen
väitöskirja ”Vertaileva tutkimus nais- ja miesjohtajien uramenestyksestä liikunta-alalla” tarkastettiin 18.5.2018 Jyväskylän yliopistossa.

17.5.2018 Lasten ja nuorten liikuntavammat
TtM Anu Räisäsen
väitöskirja ”Adolescent sports injuries: Frontal plane knee control as an injury risk factor and a screening tool (Lasten ja nuorten liikuntavammat: frontaalitason polven hallinta liikuntavammojen riskitekijänä ja seulontamenetelmänä)” tarkastettiin 17.5.2018 Tampereen yliopistossa.

13.5.2018 Naisjudokat luovat itse kovan jätkän kertomusta
LitM Anna Kavouran
väitöskirja ”'Successful and feminine athlete' and 'natural-born fighter': A discursive exploration of female judoka’s identities in Greece and Finland” tarkastettiin 13.5.2018 Jyväskylän yliopistossa.

6.4.2018 Syöpää sairastavat lapset liikkuvat liian vähän – väittelijä selvitti aktivoivien videopelien vaikuttavuutta liikunnan lisäämisessä
TtM Lotta Hamarin
väitöskirja ”Assessment and Promotion of Physical Activity in Children – with Special Reference to Children Diagnosed with Cancer” tarkastettiin Turun yliopistossa 6.4.2018. Väitöksen alana on hoitotiede.

20.4.2018 Uusissa liikuntalajeissa korostetaan yhdenvertaisuutta
YTM Anni Rannikon
väitöskirja “Kamppailua kunnioituksesta. Vaihtoehtoliikunnan alakulttuurien moraaliset järjestykset” tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 20.4.2018. Väitöksen alana on sosiologia.

21.4.2018 Kasvispainotteinen ruokavalio parantaa fyysistä suorituskykyä
LitM Enni-Maria Hietavalan
väitöskirja ”Dietary acid load and acid-base balance in exercise and health from adolescence to late adulthood” tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa 21.4.2018. Väitöksen alana on liikuntafysiologia.

16.2.2018 Verenkierron mikroRNAt viestivät terveydentilasta ja suorituskyvystä
FM Reeta Kankaan
gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja ”Aging and microRNA messaging: Associations with systemic estrogen levels and physical performance” tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 16.2.2018.

19.1.2018 Liikunta ja kestävyyskunto vaikuttavat suotuisasti valtimoiden venyvyyteen ja pienentävät rasvamaksan riskiä
LL Kristiina Pälven
väitöskirja ”Physical activity, cardiorespiratory fitness and cardiovascular health” tarkastettiin Turun yliopistossa 19.1.2018. Väitöksen alana on kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede.

26.1.2018
KTM Jaana Karin
taloustieteen väitöskirja ”Lifelong physical activity and long-term labor market outcomes” tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 26.1.2018.

27.1.2018
LitM Mihaly Szerovayn
liikunnan yhteiskuntatieteiden väitöskirja ”Global and local interactions in football: Comparing the development paths of Finland and Hungary” tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 27.1.2018.