Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Elina Hasanen

Julkaistu:

14.04.2023

Jaa:

Viisi kävelyn ja pyöräilyn skenaariota

Viisi kävelyn ja pyöräilyn skenaariota
Kuva: Antero Aaltonen

Kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuuden kasvattaminen kaupungeissa on liikenteen kestävyysmuutoksen oleellinen palanen.

Katariina Kiviluoto tutkijakollegoineen on muodostanut liikennealan asiantuntijoiden näkemysten pohjalta vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat tälle muutokselle vuoteen 2034 mennessä.

Ensimmäisessä skenaariossa kehitys etenee pitkälti entiseen tapaan: kävely ja pyöräily ovat lisääntyneet hiukan, mutta yksityisautoilun valta-asema liikennejärjestelmissä ja päätöksenteossa on säilynyt. Toinen vaihtoehto on nimetty ”bussiliikenteen kuolemaksi”. Siinä kävely ja pyöräily ovat lisääntyneet hieman enemmän, raideliikenne on kasvanut ja asutus tiivistynyt junaratojen varsille.

Kolmas tulevaisuuskuvista maalaa ”pehmeiden kulkutapojen aikakauden”: ihmiset suosivat ilmastoystävällisiä ja terveellisiä elämäntapoja, yksityisautoilu on vähentynyt ja kävelyn, pyöräilyn sekä bussi- ja raideliikenteen asema on kohentunut. Tähän on tarvittu iso poliittisen ilmaston muutos EU:sta lähtien.

Neljännessä skenaariossa pääosaan on noussut julkisen liikenteen käyttö ja sen verkoston laajentaminen. Viides kuva lienee pessimistisin: elämäntavat nojaavat yhä yksityisautoiluun, vain tiiviissä keskustoissa on kunnolliset edellytykset kevyelle liikenteelle ja pyöräilytaidotkin heikkenevät.

Tulevaisuuskuvat osoittavat kestävän liikenteen tavoittelun vaativan perusteellisia yhteiskunnallisia muutoksia. Delfoi-menetelmällä tuotetut skenaariot voivat olla hyödyksi liikennesuunnittelussa ja -politiikassa ja niiden avulla voidaan tunnistaa käytännön keinoja kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi.

Elina Hasanen
elina.hasanen(at)jyu.fi

Lähde

Kiviluoto K., Tapio P., Tuominen A., Lyytimäki J., Ahokas I., Silonsaari J. & Schwanen, T. 2022. Towards sustainable mobility – Transformative scenarios for 2034. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives. Dec 1;16:100690.

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 1/2023.