Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Arto Laukkanen

Julkaistu:

20.12.2022

Jaa:

Vanhemmat määrittävät lasten ulkoliikunnan vapausasteen

Vanhemmat määrittävät lasten ulkoliikunnan vapausasteen
Kuva: Antero Aaltonen

Belgialaisvanhemmat näkivät lastensa ulkoliikunnassa paljon enemmän hyötyjä kuin turvallisuusuhkia.

Belgialais-englantilainen tutkijaryhmä havaitsi, että vanhempien näkemät ulkoliikunnan edut määrittivät suurelta osin heidän 1,5–6-vuotiaille lapsilleen suomiaan ulkoliikkumisen vapauksia. Koetut uhat määrittivät vain vähän ulkoliikunnan vapautta.

Vanhempien tunnistamia lasten ulkoliikunnan yleisimpiä etuja olivat hauskuus, ympäristön tutkiminen, yhteyden muodostuminen luontoon, omien rajojen tunnistaminen ja riskinhallintakyvyn kehittyminen. Ulkoliikunnan yleisimmiksi uhiksi koettiin loukkaantumisriskit, lapsen leikkiminen ylipäänsä yksinään sekä lapsen katoaminen.

Tutkimusta varten kehiteltiin kuvallinen kyselymittari vanhemmille erityisesti lasten riskialttiita ulkoliikuntatilanteita koskevista tilanteista. Lopulliseen mittariin valikoitui huolellisen kehitys- ja validointityön tuloksena kymmenen riskialtista ulkoliikuntatilannetta, kuten kivillä kiipeily, tasapainoilu korkean paikan reunalla, metsässä leikkiminen ja avojaloin juokseminen. Vanhemman oli arvioitava numeerisesti Likert-asteikolla kunkin tilanteen etuja ja vaaroja lapselle, lapsen kykyjä suoriutua tilanteesta, suomaansa liikkumisen vapautta tilanteessa ja lapsen kokemusta tilanteista. Vanhemman piti myös arvioida omia kokemuksiaan tilanteista, kun hän itse oli samanikäinen.

Lasten ulkoliikunnan vapaus vaihtelee merkittävästi tiheään asuttujen kaupunkien ja väljemmin asutettujen alueiden välillä. Vähemmän kuitenkaan ymmärretään sitä, mihin lasten ulkona liikkumisen vapaus ja rajoitteet käyttäytymisen tasolla liittyvät. Jidovtseffin ja kumppanien tutkimus osoittaa, että vanhempien kokemat ulkoliikunnan hyödyt määrittävät suurelta osin lapsille sallittuja vapauksia. Ulkoliikunnan hyötyjen tunnistaminen voi olla yksi keino edistää lasten ulkona liikkumisen mahdollisuuksia.

Arto Laukkanen
arto.i.laukkanen(at)jyu.fi

Lähde

Jidovtseff, B.; Pirard, F.; Martin, A.; McCrorie, P.; Vidal, A.; Pools, E. 2022. Parental Assessment of Benefits and of Dangers Determines Children’s Permission to Play Outdoors. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 11467. Linkki artikkeliin.

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 5/2022.