Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Anna-Liisa Ojala

Julkaistu:

20.12.2022

Jaa:

Sosiaalinen toimilupa mahdollistaa kestävän hevosurheilun

Sosiaalinen toimilupa mahdollistaa kestävän hevosurheilun
Kuva: Antero Aaltonen

Kaivosteollisuudesta ja muista luonnonvaroja hyödyntävistä teollisuuden aloista puhuttaessa sosiaalinen toimilupa viittaa lakisääteisiä lupia täydentäviin, osallisten yhteisöjen myöntämiin kirjoittamattomiin lupiin toimia. Käsite soveltuu myös hevosurheiluun.

Janet Douglasin, Roly Owersin ja Madeleine L. H. Campbellin (2022) mukaan sosiaalinen toimilupa on keskeinen tarkasteltaessa hevosurheilua ja muita toimia, joissa eläimiä hyödynnetään ihmisten asettamien päämäärien saavuttamiseksi. Sosiaalinen toimilupa vaikuttaa myös urheilulajien taloudellisiin perusteisiin sponsoreiden, median ja yleisön kiinnostuksen kautta.

Douglas, Owers ja Campbell toteavat, että toistaiseksi hevosurheilun sosiaalinen toimilupa on ollut pääosin vahva liki kaikissa yhteiskunnissa. Tätä oikeutusta ei kuitenkaan pitäisi ottaa itsestäänselvyytenä. Tutkijat huomauttavat, että myös muilla luontoa hyödyntävillä teollisuuden aloilla yhden teollisuuden osa-alueen menettämä sosiaalinen toimilupa on saanut julkisen mielipiteen vastustamaan koko teollisuudenalaa. Kirjoittajat ehdottavatkin toimenpiteitä, joilla hevosurheilun sosiaalista toimilupaa voidaan ylläpitää ja vahvistaa.

Hevosurheilussa sosiaalisen toimiluvan perusteet nojaavat vahvasti näkemyksiin hevosten hyvinvoinnista. Julkisia mielipiteitä hevosten hyvinvoinnista ohjaavat eniten asiat, jotka ovat kaikkien näkyvillä. Sosiaaliseen toimilupaan vaikuttavat muun muassa puhelinten kamerat ja niillä sosiaaliseen mediaan tuotettu kuva-aineisto tilanteista, jotka ennen digiaikaa olisivat jääneet vain pienen piirin tietoisuuteen. Myös median tuottamat kuvat kiertävät eri tavoin sosiaalisen median kanavilla kuin ennen, mikä on osaltaan vaikuttanut esimerkiksi viisiottelun ratsastusosuudesta luopumiseen.

Ruokateollisuudesta tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että yleinen luottamus saavutetaan ensisijaisesti sillä, että ihmiset luottavat teollisuudenalan toimivan kunnollisesti. Oleellista ovat myös yhteiset arvot yksittäisten ihmisten pätevyyden arvioinnin sijaan. Näin ollen hevosurheilun tulisi ennen muuta toimia avoimesti ja viestiä selkeästi arvoistaan. Lisäksi toimialalla toimivien ihmisten turvallisuudesta tulee pitää huolta ja ottaa aktiivinen rooli riskien minimoimisessa ja toimintatapojen parantamisessa. Tutkijat toteavat yksikantaan sosiaalisen toimiluvan olevan hevosurheilun tulevaisuuden kannalta niin keskeinen ja elintärkeä, että sen tiedostamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi on tehtävä aktiivisesti työtä. 

Anna-Liisa Ojala
anna-liisa.ojala(at)jamk.fi

Lähde

Douglas, J., Owers, R. & Campbell, MLH. 2022. Social licence to operate: What can equestrian sports learn from other industries? Animals, 12, 1987. Linkki verkkoartikkeliin.

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 5/2022.