Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Nelli Lyyra

Julkaistu:

24.06.2024

Jaa:

Some-turvataidot suojaavat uhkaavilta tilanteilta digiympäristössä

Some-turvataidot suojaavat uhkaavilta tilanteilta digiympäristössä
Kuva: Pixabay

Monet reaalimaailman uhkaavat ilmiöt, kuten kiusaaminen ja häirintä, näkyvät myös sosiaalisessa mediassa.

Sosiaalisen median turvataidot antavat nuorelle keinoja toimia, jos hän kohtaa uhkaavia tilanteita tai sisältöä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi hyvät some-turvataidot voivat ennaltaehkäistä joutumasta haitallisiin tilanteisiin.

Suomalaiseen Delfoi-tutkimukseen osallistui 22 sosiaalisen median ja kasvatusalan asiantuntijaa. Kolmen kyselykierroksen aikana tunnistettiin keskeiset sosiaalisen median turvataidot ja arvioitiin erilaisten turvataitojen tärkeyttä.

Ensisijaisen tärkeää on, että lapsi tai nuori tunnistaa uhkaavan tilanteen ja uskaltaa ottaa luotettavaan aikuiseen yhteyttä kohdatessaan esimerkiksi kiusaamista tai seksuaalista häirintää. Valmiit toimintamallit ja luottamuksellisuus madaltavat kynnystä ilmoittaa asiattomasta käytöksestä aikuiselle. Toinen tärkeä turvataito on lapsen ja nuoren oma vastuullinen ja muita loukkaamaton somekäyttäytyminen.

Kolmannen kokonaisuuden muodostavat tekniset taidot esimerkiksi oman yksityisyyden suojaamiseksi ja tietous verkkoympäristössä laittomasta toiminnasta. Neljänneksi tarvitaan kriittistä ajattelua, joka ulottuu sisällön luotettavuuden arvioinnista uusien verkkotuttavuuksien kriittiseen tarkasteluun. Myös omien julkaisujen tarkka harkinta voi suojata liian sensitiivisen materiaalin jakamiselta.

Lapset ja nuoret viettävät suuren osan vapaa-ajastaan digitaalisessa ympäristössä – EU-raportin mukaan jopa 7,5 tuntia päivässä. Jokainen sosiaalista mediaa aktiivisesti käyttävä lapsi tai nuori kohtaa vääjäämättä haitallista materiaalia tai joutuu asiattoman käytöksen kohteeksi. Digitaalista ympäristöä on vaikea valvoa, mikä korostaa lapsen ja nuoren omien sosiaalisen median turvataitojen merkitystä.

Nelli Lyyra

nelli.lyyra@jyu.fi

Lähde

Lahti, H., Kulmala, M., Lyyra, N., Mietola, V., & Paakkari, L. 2024. Problematic situations related to social media use and competencies to prevent them: results of a Delphi study. Scientific reports, 14(1), 5275. https://doi.org/10.1038/s41598-024-55578-5. https://www.nature.com/articles/s41598-024-55578-5

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 3/2024