Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Hanna-Mari Toivonen

Julkaistu:

28.12.2021

Jaa:

Ryhmäyttämiseen kannattaa panostaa

Ryhmäyttämiseen kannattaa panostaa
Kuva: Tomi Vastamäki

Uusien jäsenten integraatioprosessi, jota kutsutaan myös ryhmäyttämiseksi, on keskeinen keino optimaalisen sosiaalisen ympäristön luomisessa nuorten urheilussa. Chamberlain, Hall ja Benson osoittivat, että erityisesti valmentajalähtöisellä ryhmäyttämisellä voitiin vaikuttaa myönteisesti pelaajien sosiaaliseen identiteettiin. Samalla myös joukkueen sosiaalinen- ja tehtäväkiinteys kehittyivät.

Tutkimukseen osallistui 202 kanadalaista jääkiekkoilijaa 15 eri joukkueesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää joukkueiden ryhmäyttämistapojen, pelaajien sosiaalisen identiteetin ja joukkueiden koheesion välisiä suhteita.

Ryhmäyttämistapoja tutkittiin tarkoitukseen kehitetyllä mittarilla, joka validoitiin tutkimuksen yhteydessä. Mittaria täyttäessään pelaajat arvioivat esimerkiksi veteraanipelaajien tehtävään liittyvän tiedon jakamista uusille jäsenille, uusien jäsenten osallistamista sosiaalisiin aktiviteetteihin joukkuetasolla sekä valmentajien uusille pelaajille tarjoamaa yksilöllistä tietoa heidän roolistaan ja vastuistaan. Myös pelaajien sosiaalista identiteettiä ja pelaajien käsityksiä joukkueen kiinteydestä mitattiin itsearviointikyselyillä.

Ryhmäyttämistavoista pelaajien käsityksiä positiivisesta sosiaalisesta identiteetistä ja joukkueen kiinteydestä tukivat erityisesti kokeneempien ja uusien pelaajien välinen tehtävään liittyvän tiedon jakaminen, vuorovaikutus harjoitusten ja pelien ulkopuolella sekä keskustelu rooleista valmentajien kanssa.

Uuden jäsenen liittyminen joukkueeseen on sopiva hetki muokata ja vahvistaa joukkueen identiteettiä, normeja ja kulttuuria. Tutkijat osoittivat uusien jäsenten integraatiotavan vaikuttavan pelaajien sosiaaliseen identiteettiin ja joukkueen kiinteyteen.

Hanna-Mari Toivonen

LÄHDE

Chamberlain, J. J., Hall, C. R., & Benson, A. J. (2021). How team socialization processes relate to youth ice hockey players’ social identity strength and cohesion. Sport, Exercise, and Performance Psychology. DOI: 10.1037/spy0000262.

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 3/2021.