Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Arto Laukkanen

Julkaistu:

28.12.2021

Jaa:

Pyöräilytaito on perustavanlaatuinen liikkumistaito

Pyöräilytaito on perustavanlaatuinen liikkumistaito
Kuva: Antero Aaltonen

Irlantilainen tutkimusryhmä osoitti, että potkupyörällä ajo on varhaiskasvatusikäisillä lapsilla itsenäinen taito perinteisesti perustaidoiksi katsottujen tasapaino-, liikkumis- (esimerkiksi juokseminen ja hyppääminen) ja välineenkäsittelytaitojen (esimerkiksi pallon heittäminen) ohella. Tulos perustuu 97:n 4‒5-vuotiaan lapsen potkupyöräilytaitojen sekä tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitojen mittaamiseen. Taitokategorioiden selvittämiseksi tutkijat käyttivät faktorianalyysiä.

Tutkimus liittyy keskusteluun siitä, kuuluisiko perinteisten liikkumisen perustaitojen lisäksi liikuntakasvatuksessa opettaa liikunnallisen elämäntavan ylläpitämisen kannalta perustavanlaatuisiksi katsottavia liikkumistaitoja. Pyöräilyn osaamisen on ehdotettu olevan yksi näistä taidoista.

Liikunnalliseen elämäntapaan kasvattaminen on yksi liikuntakasvatuksen ydintavoitteista. Haasteena on kuitenkin se, että liikunnanopetuksessa opitut taidot siirtyvät tutkitusti rajallisesti lasten ja nuorten vapaa-ajan aktiviteetteihin. Tuore tutkimus tukee ajatusta siitä, että pyöräilytaidon opettaminen voisi kuulua yhdeksi liikuntakasvatuksen tavoitteeksi perinteisesti ajateltujen liikkumisen perustaitojen rinnalla. Perustavanlaatuiseksi liikkumistaidoksi on ehdotettu pyöräilyn lisäksi esimerkiksi myös kehonpainoharjoittelua. Aihepiirin tutkimus on vasta aluillaan.

Arto Laukkanen

Lähde

Kavanagh, J.A., Issartel, J. & Moran, K. 2020. Quantifying cycling as a foundational movement skill in early childhood. Journal of Science and Medicine in Sport 23 (2), 171‒175.

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 3/2021.