Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Hanna-Mari Toivonen

Julkaistu:

17.04.2023

Jaa:

Puettavat mittarit vähensivät fyysistä aktiivisuutta

Puettavat mittarit vähensivät fyysistä aktiivisuutta
Kuva: Antero Aaltonen

Vuosittain myydään satoja miljoonia puettavia teknologialaitteita, kuten aktiivisuusrannekkeita ja urheilukelloja. Niiden on toivottu lisäävän fyysistä aktiivisuutta.

Steelin tutkimuksessa puettavia aktiivisuusmittareita käyttäneiden henkilöiden fyysinen aktiivisuus kuitenkin väheni merkittävästi suhteessa mittareita käyttämättömiin. Tämän selittää osaksi sisään kääntyneen ulkoisen säätelyn ja puettavien aktiivisuusmittareiden käytön välinen yhteys. Kyse on siitä, että henkilö motivoituu toimimaan välttääkseen häpeän, ahdistuksen tai syyllisyyden tunteen tai säilyttääkseen itsearvostuksen. Motiivina on jonkin sisäisen tunnetilan välttäminen, ei aito halu liikkua.

Tutkimukseen osallistuneista 58 henkilöstä 22 olivat aktiiviliikkujia, jotka olivat hiljattain hankkineet puettavan aktiivisuusmittarin. Ryhmään kuuluneista 22 ei liikkunut aktiivisesti, mutta oli äskettäin alkanut käyttää aktiivisuusmittaria. Loput 14 eivät olleet aktiiviliikkujia, eikä heillä ollut aktiivisuusmittaria. Tutkijat selvittivät, lisäävätkö puettavat aktiivisuusmittarit fyysisen aktiivisuuden määrää, ja paraneeko niitä käyttävien kehon koostumus. Myös erilaisia motivaatioita kartoitettiin. Tutkimuksen alussa ja lopussa osallistujat vastasivat sähköisiin kyselyihin ja osallistuivat kehon koostumusmittauksiin. Puolen vuoden tutkimusjakson aikana he vastasivat sähköisiin kyselyihin kerran kuukaudessa.

Puettavia aktivisuusmittareita käyttäneiden fyysisen aktiivisuuden vähentymisen lisäksi myös kehon koostumus säilyi ennallaan. Steelin mukaan asetettujen tavoitteiden olisikin keskityttävä saavutettujen tulosten, kuten päivittäisen askelmäärän sijaan, fyysisestä aktiivisuudesta saatuun nautintoon ja sen arvostamiseen. Tämä näkökulman muutos on ratkaiseva pyrittäessä lisäämään fyysistä aktiivisuutta puettavia aktiivisuusmittareita käytettäessä.

Hanna-Mari Toivonen
hanna-mari.h-m.toivonen(at)jyu.fi

Lähde

Steel, R. P. 2023. The longitudinal associations between wearable technology, physical activity, and self-determined motivation. International Journal of Sport and Exercise Psychology. https://doi.org/10.1080/1612197X.2023.2180067

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 2/2023.