Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Hanna-Mari Toivonen

Julkaistu:

04.02.2021

Jaa:

Pelaajan loukkaantuminen vaikuttaa aina joukkueeseen

Pelaajan loukkaantuminen vaikuttaa aina joukkueeseen
Kuva: Unsplash

Pelaajan loukkaantuminen vaikuttaa koko joukkueeseen, jonka sisäiset roolit muuttuvat. Valmentajan osaamista ja sosiaalisia taitoja tarvitaan, jotta loukkaantunut urheilija säilyttää yhteyden joukkueeseen. Tukea tarvitsee myös hänen korvaajansa. Joukkuetoverien on puolestaan saatava tietoa kuntoutumisprosessin etenemisestä.

Van Woezik ja tutkimusryhmä haastattelivat kymmentä kanadalaisyliopistoissa ammatikseen valmentavaa koripallovalmentajaa. Tarkoituksena oli ensinnäkin selvittää, miten loukkaantumiset näyttäytyvät valmentajille joukkueessa. Toisena kohteena oli tutkia, miten valmentajat käsittelevät joukkuetta loukkaantumishetkestä urheilijan paluuseen pelaavaan kokoonpanoon.

Valmentajien mukaan loukkaantuneen pelaajan status ja joukkueen kypsyys vaikuttavat joukkueen reaktioon. Loukkaantumishetkellä valmentajan tulisi pysyä mahdollisimman tyynenä. Loukkaantumisen jälkeen voi olla tarvetta mukauttaa rooleja. Loukkaantunut pelaaja jättää aina tyhjän roolin, joka valmentajan tulee tunnistaa. Jonkun pitää täyttää paikka omien kykyjensä mukaan. Niin loukkaantunut pelaaja kuin hänen korvaajansakin tarvitsevat sosiaalista tukea. Valmentajat pitivät erittäin tärkeänä, että loukkaantunut pelaaja säilyttää yhteyden joukkueeseen myös kuntoutusprosessin aikana.

Loukkaantuneen pelaajan kuntouduttua valmentajien toimintatavat vaihtelevat. He saattavat pyrkiä palauttamaan pelaajan mahdollisimman pian takaisin aiempaan rooliinsa. Valmentajat voivat myös jättää hänet kokoonpanon ulkopuolelle. Päätökseen vaikuttavat esimerkiksi loukkaantumisen kesto, joukkueen menestys, kauden vaihe ja pelaajan paineensietokyky.

Valmentajat nostivat lisäksi esiin avoimuuden merkityksen. Heidän mukaansa on tärkeää, että kommunikointi loukkaantuneen pelaajan, joukkueen ja lääkintähenkilökunnan kanssa on jatkuvaa ja läpinäkyvää koko kuntoutusprosessin ajan, jotta jokainen osapuoli tietää roolinsa, vastuunsa ja tilanteen. Valmentajat myös kertoivat pitävänsä tärkeänä joukkueen merkityksen korostamista yksittäisen pelaajan sijaan.

Yksi valmentaja toi esiin yliopiston järjestämän viikoittaisen loukkaantuneiden urheilijoiden tapaamisen, jossa he saivat toisiltaan vertaistukea. Tässä on tutkimisen ja toteuttamisen arvoinen idea.

Hanna-Mari Toivonen

LÄHDE

Van Woezik, R. A., Benson, A. J., & Bruner, M. W. (2020). Next one up! Exploring how coaches manage team dynamics following injury. The Sport Psychologist, 34, 198-208. DOI: 10.1123/tsp.2019-0148.

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede 1/2021 -lehdessä.