Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Hanna-Mari Toivonen

Julkaistu:

13.03.2024

Jaa:

Oppilaiden tavoitteet vähenevät urheilulukion aikana

Oppilaiden tavoitteet vähenevät urheilulukion aikana
Kuva: Antero Aaltonen

Suomalaisten urheilulukioiden oppilaiden tulevaisuuden toiveet ja tavoitteet liittyivät voimakkaasti urheiluun – miehillä enemmän kuin naisilla.

Naisilla oli miehiä enemmän koulutukseen ja kaksoisuraan (engl. dual career) eli urheilun ja opiskelun yhdistämiseen liittyviä toiveita ja tavoitteita. Tulevaisuuden hahmottaminen oli miehille vaikeampaa kuin naisille. Opiskelijoilla oli tulevaisuuden toiveita ja tavoitteita merkittävästi vähemmän lukion lopussa sen alkuun verrattuna.

Sääksen tutkimusryhmä selvitti pitkittäistutkimuksessaan Suomen kuuden urheilulukion opiskelijoiden tulevaisuudennäkymiä lukion alkaessa ja päättyessä. He tutkivat myös sukupuolten välisiä eroja. Ensimmäisen vuoden syksynä tutkimukseen vastasi 381 urheilulukiolaista ja kolmannen vuoden keväänä 351 urheilulukiolaista.

Urheilulukiolaisten tavoitteista erottui 11 kategoriaa ja 49 alakategoriaa. Ensimmäisen vuoden syksynä nousivat esiin urheiluun (42,6 %), koulutukseen (23,3 %) ja ammattiin tai työhön (14,2 %) liittyvät tavoitteet. Esille tulivat myös itsensä toteuttamiseen (engl. self-actualization, 9,4 %) ja ihmissuhteisiin (3,1%) yhdistyvät tavoitteet. Yli puolella urheilulukiolaisista oli lukio-opintojen alussa kaksoisuraan liittyviä tavoitteita.

Kolmannen vuoden keväällä urheiluun tavoitteista liittyi jopa viidennes vähemmän kuin ensimmäisen vuoden syksynä. Pääosa niistä liittyi kuitenkin edelleen urheiluun. Ammatin ja työn, itsensä toteuttamisen ja ihmissuhteiden merkitys korostui ensimmäisen vuoden syksyyn nähden. Samaan aikaa kasvoi myös vaikeus määritellä tavoitteita.

Kaksoisuraan liittyvät tavoitteet vähenivät merkittävästi ja vain hieman yli neljänneksellä opiskelijoista oli niitä enää kolmannen vuoden keväänä. Tutkijat yllättyivät siitä, että urheilulukiolaisista suurin osa ei maininnut lainkaan kaksoisuraa.

Tulokset osoittavat urheilulukiolaisten olevan sitoutuneita urheiluun. Urheiluun liittyvien toiveiden ja tavoitteiden laskua selittää mahdollisesti tuleva siirtymä korkeakouluopiskeluun ja tavoitteiden uudelleen rakentuminen aikuistumisen myötä sekä kaksoisuran vaatimusten konkretisoituminen. Osa oppilaista myös lopettaa urheilun lukion aikana. Tulokset tarjoavat pohjaa kehittäessä nuorten urheilijoiden menestystä ja kaksoisuria tukevia strategioita.

Hanna-Mari Toivonen
hanna-mari.h-m.toivonen(at)jyu.fi

Lähde

Sääksi, P., Saarinen, M., Aunola, K., Korpela, M & Ryba, T. V. 2023. The future-oriented hopes and goals of adolescent student-athletes in Finnish sport high schools. International Journal of Sport and Exercise Psychology. https://doi.org/10.1080/1612197X.2023.2255610

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 1/2024.