Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Arto Laukkanen

Julkaistu:

28.12.2021

Jaa:

“Opettaja saa meidät tuntemaan kuin olisimme yhtä perhettä”

“Opettaja saa meidät tuntemaan kuin olisimme yhtä perhettä”
Kuva: Pixabay

Ruotsissa toteutetun haastattelututkimuksen mukaan pakolaistaustaiset 16-18-vuotiaat nuoret kokevat ruotsalaisen liikunnanopetuksen erittäin myönteisenä ja itselleen merkityksellisenä kasvualustana. Liikuntatunnit koetaan myös hyödyllisenä paikkana luoda sosiaalisia suhteita opettajiin ja kanssaopiskelijoihin.

Nuoret kokivat ruotsalaisen liikunnanopetuksen kokonaisuudessaan merkityksellisempänä verrattuna aikaisemman kotimaansa liikunnanopetukseen. Tämä selittyi lyhyen aikavälin (sosiaalinen kanssakäynti, terveyden ja hyvinvoinnin paraneminen) ja pitkän aikavälin (tulevaisuutta varten oppiminen) koetuilla hyödyillä. Puolistrukturoituidut haastattelut perustuivat voimavarakeskeiseen lähestymistapaan ja niihin osallistui kahdessa ruotsalaisessa lukiossa yhteensä 12 pakolaistaustaista opiskelijaa (7 poikaa ja 4 tyttöä). Opiskelijat olivat kotoisin Afganistanista, Syyriasta, Somaliasta, Etiopiasta tai Albaniasta.

Tutkimus herättää lupauksia liikunnanopetuksen mahdollisuuksista tukea integraatiota kaksisuuntaisena prosessina. Liikunnanopetus voi osaltaan auttaa pakolaistaustaisten nuorten pääsemistä sisään maan kulttuurisiin rakenteisiin ja käytänteisiin. Se voi toisaalta vahvistaa pakolaistaustaisten nuorten luottamusta omaan identiteettiinsä ja oikeuksiinsa sekä tuoda heille tunnustusta uuden yhteisön sisällä. Tutkimuksen tekijät ehdottavatkin, että voimavarakeskeisiä lähestymistapoja tulisi hyödyntää liikunnanopetuksessa pakolaistaustaisten nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arto Laukkanen

Lähde

Cseplö, E., Wagnsson, S., Luguetti, C. & Spaaij, R. 2021. ‘The teacher makes us feel like we are a family’: students from refugee backgrounds’ perceptions of physical education in Swedish schools. Physical Education and Sport Pedagogy. DOI:10.1080/17408989.2021.1911980.

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 3/2021.