Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Anna-Liisa Ojala

Julkaistu:

28.12.2021

Jaa:

Ongelmapelaamisella yhteys otteluiden reaaliaikaiseen seuraamiseen

Ongelmapelaamisella yhteys otteluiden reaaliaikaiseen seuraamiseen
Kuva: Markus Spiske / Unsplash

Intensiivisesti urheilua seuraavilla on suurempi todennäköisyys kehittyä peliongelmaisiksi kuin sitä vähemmän intohimoisesti seuraavilla. Kiihkeä uppoutuminen otteluihin ja peliongelmaisuus ovat yhteydessä myös muihin riskikäyttäytymisen muotoihin, kuten alkoholin liikakäyttöön ja huonoihin ruokailutottumuksiin. 

Hibai Lopez-Gonzales, Mark D. Griffiths ja Ana Estévez tutkivat ongelmapelaamisen ja otteluiden aikaisen vedonlyönnin yhteyttä verkkokyselyllä Espanjassa. Noin 650 ihmisen vastausten perusteella he tarkastelivat, kuinka reaaliaikainen pelien seuraaminen vaikutti vedonlyöntiin sekä muuhun mahdolliseen riskikäyttäytymiseen, kuten alkoholinjuontiin ja liialliseen pikaruoan syöntiin. Mittaristoa muodostettaessa hyödynnettiin monia aiemmin kehitettyjä malleja, kuten The motivation scale for sport consumption (MSSC) ja Problem cambling severity index (PGSI). Vastaajista 75 prosenttia oli miehiä.

Ongelmapelaamisella ja sitoutuneella urheilun seuraamisella oli tulosten mukaan vahva yhteys. Lisäksi ongelmapelaamisella ja otteluiden reaaliaikaisella katsomisella oli vahva yhteys muihin riskikäyttäytymisen muotoihin. Tutkijat kuitenkin muistuttivat, ettei tulosten perusteella pystytä nimeämään kausaalisuhdetta.

Tulosten perusteella voi kuitenkin sanoa, että intensiivisesti urheilua seuraavien todennäköisyys olla myös ongelmapelaaja on kasvanut. Tutkimuksen perusteella voi myös kysyä, ovatko sekä urheilun intensiivinen seuraaminen että vedonlyönti mekanismeja, joilla ihmiset pyrkivät pakenemaan muita stressitekijöitä elämässään.

Anna-Liisa Ojala

Lähde

Lopez-Gonzales, Hibai; Griffiths, Mark D. ja Estévez, Ana (2020). In-play betting, sport broadcasts, and gambling severity: a survey study of Spanish sports bettors on the risk of betting on sport while watching it. Comminication & Sport 8(1), 50–71. DOI: 10.1177/2167479518816338.

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 3/2021.