Blogi

Kirjoittaja:

Katri Lilja, asiantuntija, Nuori mieli urheilussa -hanke, MIELI ry

Julkaistu:

25.09.2022

Jaa:

Nuori mieli urheilussa -sisällöt ovat pidettyjä valmentajien keskuudessa

Nuori mieli urheilussa -sisällöt ovat pidettyjä valmentajien keskuudessa
Kuva: Piirtäjä Heidi Lintula

Verkkokurssit sisältävät konkreettisia toimintatapoja valmennettavien mielen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Urheiluympäristöt tarjoavat parhaimmillaan erinomaiset puitteet lasten ja nuorten kasvulle ja kehitykselle. Turvallisessa toimintaympäristössä nuori urheilija tulee hyväksytyksi omana itsenään, voi näyttää tunteitaan, ilmaisee ajatuksiaan sekä saa epäonnistua, oppia virheistä ja yrittää uudelleen.

Nuori mieli urheilussa -aineistot sisältävät käytännönläheisiä toimintatapoja lasten ja nuorten valmentajille. Toimintatapoja käyttäen valmentajat voivat tukea valmennettavien mielen hyvinvointia, luoden mm. turvallisen toimintaympäristön.

Nuori mieli urheilussa -verkkokurssien sisällöt on suunniteltu helposti haltuun otettavaan muotoon. Niistä on myös tullut hyvää palautetta. Sisällöt koetaan tarpeellisiksi lasten ja nuorten valmennustoiminnassa.

Verkkokursseista on tykätty

Nuori mieli urheilussa -verkkokursseja on kaksi: noin 30 minuutin kurssi kaikille valmentajille, etenkin aloitteleville valmentajille. Kolmen tunnin mittainen syventävä verkkokurssi on kokeneemmille valmentajille ja kurssi opastaa viemään mielen hyvinvoinnin toimintatavat osaksi kausiohjelmaa. Verkkokurssin lopussa valmentaja voi pyytää todistuksen. Verkkokurssit avattiin toukokuussa ja 4 kuukauden aikana on todistuksia lähetetty lähes 150.

Palaute verkkokursseista on ollut hyvää. Seuraavassa on muutamia lyhyemmän verkkokurssin palautteita:

”Oli hieno huomata, kun tärkeät asiat on laitettu yksiin kansiin ja sieltä oli mukava priorisoida tärkeimmät asiat nuorten mielen hyvinvointiin urheilussa.”

”Erittäin tärkeitä asioita kaikille joukkueessa toimiville. Useampi lapsi ja nuori saataisiin pidettyä harrastuksessa mukana pidempään, kun huomioitaisiin lapset ja nuoret kokonaisvaltaisesti.”

”Valmennuksessani tulee muuttumaan se, kuinka saan nuorille näkyväksi heidän oman kehityksensä urheilijana sekä ihmisenä, myös onnistumiset haluan saada heille näkyväksi.”

”Verkkokurssin asiat eivät ole ydinfysiikkaa tai mitenkään vaikeita toteuttaa, mutta ehdottomasti tärkeitä muistutuksia miten tärkeitä asioita ottaa mukaan toimintaan.”

Palautetta syventävän verkkokurssin käyneiltä valmentajilta:

”Pidin kovasti. Hyvin jäsennellyt kokonaisuudet ja hyvät ladattavat tiedostot.”

”Ennen kurssin aloittamista mietin, että mitä varten pitää olla vielä yksi kurssi psyykkisten asioiden koulutukseen valmentajille. Käytyäni läpi Nuori mieli urheilussa -kurssin olen kuitenkin vakuuttunut, että kurssi on tarpeellinen. Valmentajille on tarjottava mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan nuorten parissa toimiessaan ja koulutusten saatavuus eri lähteistä kattaa tätä tarvetta todella mainiosti. Eri tahojen koulutukset eivät ole ristiriidassa keskenään. Ilmaiset matalan kynnyksen koulutukset ovat mitä parhain tapa saada mahdollisimman moni valmentaja miettimään omaa toimintaansa. Koen eri koulutusten tukevan omaa oppimistani.”

”Tulen jakamaan tätä tietoa ja kurssia eteenpäin ja toivon, että se saa mahdollisimman paljon lukijoita ja kopinottajia.”

Piirroskuva eri lajien valmentajista. Piirtäjä on Heidi Lintula

Nuori mieli urheilussa -sisällöt viedään osaksi valmentajien koulutusta

Lyhyempi verkkokurssi keskittyy Hyvän harjoituksen tunnusmerkkeihin, joiden toteutumista valmentaja voi seurata myös tarkistuslistan avulla. Pidemmällä verkkokurssilla tulee toimintatapojen valikoimaan valmentajan keskustelunavaukset ja nuorten pohdintatehtävät. Näiden lisäksi voi valmentaja kannustaa vanhempia tukemaan lasten ja nuorten mielen hyvinvointia vanhemmille suunnattua materiaalia käyttäen.

Useat lajiliitot ovat parhaillaan kehittämässä tai uudistamassa valmentajakoulutuksiaan. Nuori mieli urheilussa -sisältöjen koetaan täydentävän olemassa olevia koulutusaineistoja. Mielen hyvinvointia edistäviä toimintatapoja tullaan sisällyttämään hyvin monen lajiliiton osaamisohjelmiin ja koulutuksiin.

Valmennuksen ammattitutkintoa ja valmentajan erityisammattitutkintoa järjestävien urheiluopistojen opettajat ovat myös todenneet Nuori mieli urheilussa -sisältöjen sopivan osaksi koulutusta.

Kiitos valmentaja

Valmentajalla on merkityksellinen rooli lasten ja nuorten elämässä. Kiitos valmentajat sitoutumisesta ja arvokkaasta työstä!

 

Katri Lilja
asiantuntija
Nuori mieli urheilussa -hanke, MIELI ry

Mielen hyvinvoinnin ulottuvuudet urheilussa

Kokonaisvaltainen valmennus huomioi mielen hyvinvoinnin. Nuori mieli urheilussa -sisällöt pohjautuvat positiivisen psykologian PERMA-teoriaan. Mielen hyvinvoinnin ulottuvuudet urheilussa ovat

  • turvallinen toimintaympäristö,
  • ihmissuhteet ja vuorovaikutus,
  • aikaansaaminen,
  • läsnäolo ja uppoutuminen,
  • myönteisyys,
  • merkityksellisyys.

Ota verkkokurssien sisällöt haltuun.

Kuva: Mieli ry tarjoaa hyödyllisiä verkkokursseja mielen hyvinvointitaitoihin urheiluvalmennuksessa.

Kuva: Mieli ry tarjoaa hyödyllisiä verkkokursseja mielen hyvinvointitaitoihin urheiluvalmennuksessa.

Tekstissä mukana olevan piirroskuvan on piirtänyt Heidi Lintula.