Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Kasper Salin

Julkaistu:

04.02.2021

Jaa:

Liikuntaharrastus edistää koulumenestystä lajista riippumatta

Liikuntaharrastus edistää koulumenestystä lajista riippumatta
Kuva: Antero Aaltonen

Fyysistä aktiivisuutta pidetään hyödyllisenä kognitiivisen toiminnan ja koulumenestyksen parantamiseksi nuorilla.

Ishihara (2020) kollegoineen loi tutkimusasetelman, jonka tarkoituksena oli määrittää erilaisten liikuntamuotojen ja koulumenestyksen välisiä yhteyksiä nuorilla ja arvioida hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnon välillistä vaikutusta.

Tutkimus keskittyi erityisesti monipuolisiin motorisiin taitoihin ja yksilö- ja joukkuelajien eroihin. Yhteensä 463 seitsemäsluokkalaista (227 tyttöä ja 236 poikaa) nuorta osallistui tutkimukseen. Heitä seurattiin yhteensä kahden vuoden ajan. Nuorten osallistuminen liikuntaharrastuksiin, liikuntamuoto, koulumenestys ja fyysinen kunto mitattiin lähtötilanteessa ja kaksi vuotta myöhemmin. Vertailua tehtiin myös yksinkertaista motorista taitoa vaativien lajien (senttimetrit, sekunnit, grammat, =SSG-lajit) ja monipuolista motorista taitoa vaativien lajien välillä (esimerkiksi kamppailulajit, mailapelit, joukkuelajit). 

Mailapelit vaikuttivat suoraan myönteisesti koulumenestykseen seitsemännellä ja yhdeksännellä luokalla. Kamppailulajien harrastaminen näkyi marginaalisena positiivisena yhteytenä koulumenestykseen seitsemännellä luokalla. Osallistuminen maali- ja verkkopeleihin, baseballiin, ja SSG-lajeihin heijastui epäsuorasti fyysisen kunnon kautta koulumenestykseen yhdeksännellä luokalla.

Liikunnan harrastaminen vaikuttaa myönteisesti tulevaan koulumenestykseen. Parempi koulumenestys on havaittavissa liikuntamuodosta riippumatta. Vaikka hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto on välillisenä tekijänä koulumenestyksessä, monimutkaista motorista taitoa vaativat liikuntamuodot olivat myös suoraan yhteydessä kouluaineissa pärjäämiseen menestykseen. Tämän lisäksi osallistuminen moneen liikuntalajiin voi tuottaa lisähyötyjä kouluaineista suoriutumiseen. Sen sijaan liikunnan lopettaminen heikensi koulumenestystä.

Kasper Salin

LÄHDE

Ishihara, T., Nakajima, T., Yamatsu, K., Okita, K., Sagawa, M., Morita, N. (2020). Relationship of participation of specific sports to academic performance in adolescents: A 2-year longitudinal study. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 30(8), 1471–1482. 

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede 1/2021 -lehdessä.