Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Kasper Salin

Julkaistu:

04.02.2021

Jaa:

Liikunnanopetuksen mediakuva rakentuu terveyden edistämisen ympärille

Liikunnanopetuksen mediakuva rakentuu terveyden edistämisen ympärille
Kuva: Shutterstock

Hyndman (2020) kollegoineen selvitti, miten liikunnanopetusta on käsitelty kansainvälisesti mediassa viiden vuoden ajanjaksolla.

Tutkijat analysoivat Google-uutisten (Google News) artikkeleita, jotka oli julkaistu tammikuun 2013 ja maaliskuun 2018 välillä. He hyödynsivät Leximancer-tiedonlouhintaohjelmaa avainkäsitteiden ja teemojen selvittämiseksi.

Kertyneen tiedon analysointi osoitti, että terveysdiskurssi oli keskeinen liikunnanopetuksen mediajulkisuudessa. Teemat keskittyivät käsitteen ”fyysinen” ympärille mukaan lukien aktiivisuus, terveys, lihavuus, ja harjoittelu. Näiden lisäksi liikunnanopetusta säätelevät käsitteet, kuten vaatimukset, raportointi ja laki, esiintyivät varsin usein uutisissa. Eri maiden välillä oli myös eroja. Esimerkiksi Intiassa teemasana ”Sport” oli yleisin, mutta monessa muussa maassa se ei noussut viiden yleisimmän teeman joukkoon. Sen sijaan liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamisen käsittely opetuksen, oppimisen ja ohjelmien kautta puuttui uutisista käytännössä kokonaan.

Mediakuva eri puolilta maailmaa kertoo, että liikunnanopetuksessa ja sen tehtävän käsittämisessä on maailmanlaajuisesti varsin suuria eroja. Joissakin maissa liikunnanopetuksessa näyttää olevan keskeistä urheilun edistäminen. Liikunnan fyysinen puoli nousi laajasti esiin mediassa. Siihen liittyvät terveelliset elämäntavat, lihavuuden ehkäisy ja ajatus ”liikkeestä lääkkeenä” ovat vahvasti esillä mediassa kansainvälisesti. Sen sijaan liikunnanopetuksen muut päämäärät, kuten sosiaaliset ja psyykkiset tavoitteet tai liikunnallisen elämäntavan juurruttaminen, jäivät vähemmälle huomiolle.

Kasper Salin

LÄHDE

Hyndman, B., SueSee, B., McMaster, C., Harvey, S., Jefferson-Buchanan, R., Cruickshank, V., Barnes, M., Pill, S. (2020). Physical education across the international media: a five-year analysis. Sport, Education and Society 25(3), 274–291.

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede 1/2021 -lehdessä.