Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Arto Laukkanen

Julkaistu:

21.06.2022

Jaa:

Liikunnanopettajat ylpeitä suoriutumisestaan koronapandemian aikana

Liikunnanopettajat ylpeitä suoriutumisestaan koronapandemian aikana
Kuva: Jonna Keihäsniemi / Joutsan Seutu

Yhdysvalloissa ala-, keski- ja yläkouluissa toimineiden liikunnanopettajien havaittiin olevan ylpeitä sopeutumisestaan koronaepidemian tuomiin hankaluuksiin.

Liikunnanopetuksen nopea sopeuttaminen etäopetukseksi keväällä 2020 ei tapahtunut kuitenkaan itsestään: opettajat kokivat huomattavia esteitä muutoksen tiellä ja tarvitsivat tässä prosessissa paljon apua.

Poikkileikkaaviksi teemoiksi yhteensä 4 302 liikunnanopettajan verkkokyselyn vastauksista nousivat teknologian hyödyntäminen, oppilaiden osallistaminen sekä oppilaiden tarpeet. Verkkokysely toteutettiin koronaepidemian ensimmäisenä keväänä toukokuussa 2020. Teknologia koettiin suureksi ongelmaksi, sillä moni liikunnanopettaja koki tietonsa ja taitonsa sen hyödyntämisessä riittämättömiksi.

Teknologia nähtiin toisaalta laadukkaan liikunnanopetuksen mahdollistajana, sillä opettajat pystyivät sen avulla olemaan yhteyksissä oppilaidensa kanssa sekä tarjoamaan heille mielekkäitä kokemuksia liikunnanopetuksesta ja liikkumisesta. Oppilaiden osallistaminen koettiin vaikeaksi, sillä opettajat eivät kyenneet valvomaan oppilaiden osallistumista etäyhteyksien päästä. Toisaalta osan oppilaista koettiin aidosti sitoutuvan opetukseen ja nauttivan tarjotuista liikunnanopetussisällöistä. Yhteyden saaminen ja ylläpitäminen osaan oppilaista koettiin olleen erittäin hankalaa etäyhteyksin.

Koronapandemian aikana saadut kokemukset liikunnanopetuksesta auttavat varautumaan mahdollisesti vastaavan kaltaisiin tilanteisiin tulevaisuudessa. Vaikka useimpien toive on ”palata takaisin normaaliin”, niin etäopetuksen ja teknologiavälitteisten opetusstrategioiden kehittäminen vuorovaikutuksen mahdollistaviksi ja yksilölliset tarpeet huomioiviksi on kasvatusalan yksi suurista kysymyksistä. Myös haastatellut liikunnanopettajat olivat aiempaa halukkaampia kehittämään digitaalisia liikunnanopetuksen välineitä ja materiaaleja. Näitä pystyttäisiin hyödyntämään poikkeustilanteiden lisäksi perinteisen kasvokkain tapahtuvan liikunnanopetuksen tukena muun muassa ohjeenannossa.

Arto Laukkanen

LÄHDE

Centeio, E., Mercier, K., Garn, A., Erwin, H., Marttinen, R. & Foley, J. 2021. The Success and Struggles of Physical Education Teachers While Teaching Online During the COVID-19 Pandemic. Journal of Teaching in Physical Education 40(4), 667-673. https://doi.org/10.1123/jtpe.2020-0295

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 3/2022.