Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Eero Haapala

Julkaistu:

19.09.2023

Jaa:

Liika ruutuaika heikentää nuorten mielenterveyttä

Liika ruutuaika heikentää nuorten mielenterveyttä
Kuva: Unsplash

Nuoret elävät näyttöjen täyttämässä maailmassa ja hyödyntävät jatkuvasti useita erilaisia ruutuja ja niiden sisältöjä. Nuoruus on myös altista aikaa mielenterveyden ongelmille ja noin 14 prosentilla nuorista on mielenterveyden haasteita. Tuoreen järjestelmällisen katsauksen mukaan liiallinen ruutuaika voi lisätä nuorten mielenterveysongelmia.

Santos ja kumppanit analysoivat 50 tutkimusta, jotka käsittelivät ruutujen käytön ja mielenterveyden yhteyksiä. Tulosten perusteella ruutujen käyttö liittyi masennusoireisiin, ahdistukseen, alhaiseen itsetuntoon ja heikentyneeseen mielenhyvinvointiin.

Ruutujen käytön kokonaisajan lisäksi ruutuajan ja mielenterveyden välisiin yhteyksiin vaikuttavat käytetty laite, sisältö, käyttötarkoitus ja mahdolliset muut tekijät. Esimerkiksi runsas television katsominen tai tietokoneen käyttö on yhdistetty ahdistus- ja masennusoireisiin. Toisaalta tietokonetta yleisiin asioihin käyttävien itsetunto on parempi kuin paljon pelaavien. Osassa tutkimuksissa pelaamisen ja masennusoireiden välillä yhteyttä ei ole havaittu. Pelaaminen saattaa olla sosiaalista toimintaa ja siten myös tukea mielenterveyttä.

Runsas puhelimen ja sosiaalisen median käyttö näyttäisi lisäävän masennusoireita erityisesti tytöillä. Pitkäksi venyvä ruutuaika saattaa myös heikentää unen laatua ja vähentää sen määrää sekä niukentaa liikuntaa. Tämä voi kokonaisuudessaan vaikuttaa kielteisesti mielenterveyteen.

Liiallinen ruutuaika voi lisätä nuorten mielenterveyden ongelmia, vaikka ruuduista on monia hyötyjä. Ruutuajan keston hallinnan lisäksi sen haittoja voi mahdollisesti vähentää kiinnittämällä huomiota käyttötapoihin ja sisältöön sekä keskittymällä muihin mielenterveyttä tukeviin toimintoihin, kuten uneen ja liikkumiseen.

Eero Haapala
eero.a.haapala(at)jyu.fi

Lähde

Santos RMS, Mendes CG & Bressani GYS, ym. The associations between screen time and mental health in adolescents: a systematic review. BMC Psychology 2023; 127.

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 4/2023.