Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Annu Kaivosaari

Julkaistu:

24.06.2024

Jaa:

Koululiikunta voi tukea lastensuojelutyötä

Koululiikunta voi tukea lastensuojelutyötä
Kuva: Jouko Kokkonen

Koulun liikuntakasvatus ja koulun tarjoama muu urheilutoiminta voi tukea lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sitoutumista koulunkäyntiin.

Erityisen tärkeäksi sekä henkilökohtaisen kasvun että koulunkäyntiin sitoutumisen suhteen osoittautui koulun urheilutoiminnan synnyttämä yhteenkuuluvuuden kokemus, jota lastensuojelun eri tukitoimia saavien lasten ja nuorten voi olla vaikea muutoin saavuttaa.

Sandford kumppaneineen toteutti tutkimuksensa osana ”Right to Be Active” (R2BA) -hanketta. Tutkimus toteutettiin osallistavana kohderyhmähaastatteluna kuudella alueella Englannissa. Haastatteluihin osallistui yhteensä 63 lastensuojelun piirissä eritasoista tukea saanutta 8–21-vuotiaita lasta ja nuorta. Tutkimukseen haastateltiin lisäksi neljää 23–32-vuotiasta lapsuudessaan lastensuojelullista tukea saanutta aikuista.

Koululiikunnan kautta lastensuojelun piirissä oleva lapsi tai nuori voi tunnistaa omat mahdollisuutensa urheilussa. Tämän ansiosta hän voi ohjautua mukaan urheiluseuratoimintaan, jonne hänellä ei muuten ole välttämättä luontevaa väylää.

Tulokset korostivat myös koulun liikunnanopettajien ja urheilutoimintaan ohjaavien valmentajien esikuvallista roolia niin urheiluun kuin myös koulunkäyntiin sitoutumiseen kannustajina. Opettajien ja valmentajien olisikin hyvä tiedostaa koulun liikunnan ja koulu-urheilun mahdollisuudet. Tältä pohjalta voidaan luoda olosuhteita, joissa eri tavoin tuetut lapset ja nuoret pääsevät kokemaan osallisuutta ja pätevyyttä turvallisessa ympäristössä.

Annu Kaivosaari

annu.kaivosaari@uef.fi

Lähde

Sandford, R., Quarmby, T. & Hooper, O. 2024. Theorising the potential of physical education and school sport to support the educational engagement, transitions and outcomes of care-experienced young people. British Educational Research Journal, 50, 580–598. https://doi.org/10.1002/berj.3907. https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/berj.3907

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 3/2024