Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Ilkka Heinonen

Julkaistu:

04.02.2021

Jaa:

Kestävyysharjoittelu vaikuttaa eri tavoin lihassolutyyppeihin

Kestävyysharjoittelu vaikuttaa eri tavoin lihassolutyyppeihin
Kuva: Antero Aaltonen

Lihakset saavat aikaan ja niihin kohdistuu monia terveysvaikutuksia. Lihakset eivät kuitenkaan ole vain yksi ”möntti” kuten niitä tunnustellessa voisi ajatella. Ne koostuvat nimittäin erilaisista lihassäikeistä. Tyypillisimmin nämä jaetaan hitaisiin ja nopeisiin lihassoluihin, jotka nimensä mukaisesti ovat ominaisuuksiltaan taipuvaisia enemmän kestävyyden tai nopeuden suuntaan.

Vaikka itse lihassoluista tiedetään nykyisin jo aika paljon, harjoitusvaikutusten rakentumisesta erityisesti nopeissa tai hitaissa lihaksissa ei ole vielä tiedetty kovinkaan paljoa. Uusi tutkimus tuo kuitenkin lisävalaistusta asiaan. Tulokset perustuvat uusiin menetelmiin, joilla tutkijat pystyivät analysoimaan harjoitusvaikutuksia lihassoluspesifisesti.

Vasteena 4 kertaa viikossa 1 tunnin (75–90 % teholla maksimisykkeestä) pyöräilyharjoitteluun 12 viikon aikana he huomasivat, että liikuntaharjoittelu muutti 237 proteiinin ilmaantumista hitaissa lihaksissa, ja 172 proteiinin ilmaantumista nopeissa lihaksissa. Koska harjoittelu oli kestävyyspainotteista, on luonnollista, että muutoksia tapahtui enemmän hitaissa lihassoluissa.

Tutkittavaksi ja nähtäväksi jääkin, kuinka paljon muutoksia tapahtuu nopeissa lihassoluissa, jos harjoittelu on voittopuolisesti nopeus- tai voimaharjoittelua. Muuttuville proteiineille ainakin on tilaa, sillä kaiken kaikkiaan tutkijat pystyivät tunnistamaan yli 4 000 eri proteiinia lihaksissa.

Ilkka Heinonen

LÄHDE

Deshmukh AS, Steenberg DE, Hostrup M, Birk JB, Larsen JK, Santos A, Kjøbsted R, Hingst JR, Schéele CC, Murgia M, Kiens B, Richter EA, Mann M, Wojtaszewski JFP. Deep muscle-proteomic analysis of freeze-dried human muscle biopsies reveals fiber type-specific adaptations to exercise training. Nat Commun. 2021 Jan 12;12(1):304.

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede 1/2021 -lehdessä.