Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Hanna-Mari Toivonen

Julkaistu:

03.07.2023

Jaa:

Kestävä kehitys tulisi huomioida myös liikunta- ja urheilupsykologiassa

Kestävä kehitys tulisi huomioida myös liikunta- ja urheilupsykologiassa
Kuva: Unsplash

Klaperski-van der Walin mukaan liikunta- ja urheilupsykologian ammattilaisten eettiseen vastuuseen kuuluu kestävä kehitys. Sen periaatteiden noudattaminen mahdollistaa terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaisen kehittämisen niin arjessa kuin huippu-urheilussa.

Klaperski-van der Walin mukaan kestävällä kehityksellä saavutetaan oikeudenmukaisuus sukupolvien sisällä ja välillä sekä tasapaino sosiokulttuuristen, ympäristöllisten ja taloudellisten intressien välillä. Hän havainnollistaa kestävää fyysistä aktiivisuutta juoksuesimerkillä. Säännöllisen juoksuharjoittelun aloittamisella on taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia, joita ei välttämättä tiedosteta. Juoksukenkien tuotannossa käytetään enemmän tai vähemmän uusiutuvia materiaaleja ja niiden valmistukseen liittyy eettisiä näkökohtia. Kenkien kuljetus kauppaan tai postitse rasittaa ympäristöä.

Harjoittelun aloittamiseen saattaa myös johtaa terveellisemmän ruokavalion omaksumiseen. Liikuntapaikalle siirtymistapa heijastuu hiilidioksidipäästöihin. Ryhmässä juokseminen voi tukea keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä. Toisaalta ryhmän ulkopuolelle jääminen heikentää terveyttä ja hyvinvointia. Luonnossa juokseminen saattaa lisätä tietoisuutta ympäristöasioista.

Klaperski-van der Walin mukaan on tärkeää tiedostaa kestävän kehityksen yhteys omaan työhön ja tehdä sen pohjalta kestäviä eettisiä ratkaisuja. Yksilön terveyden lisäksi tulisi huomioida myös planetaarinen terveys ja kannustaa kestävään fyysiseen aktiivisuuteen.

Kestävyys huippu-urheilussa viittaa urheilijoiden pitkänaikavälin terveyteen ja hyvinvointiin. Lisäksi huippu-urheilun vaikutus tämän päivän ja tulevien sukupolvien sosiaalisiin, ympäristöllisiin ja taloudellisiin tarpeisiin tulisi huomioida. Huippu-urheilu on hyvin markkinavetoista ja luonteeltaan melko kestämätöntä. Koko systeemi kaipaisi radikaalia muutosta tullakseen kestäväksi.

Keinoja parantaa tilannetta ovat urheilijoiden kuunteleminen, toimiva dialogi urheilijoiden ja valmentajien välillä sekä kehityksen ja suorituksen säännöllinen reflektointi. Myös kokonaisvaltainen pitkän ajan tavoitteenasettelu sekä terveyden ja hyvinvoinnin priorisointi lisäävät huippu-urheilun kestävyyttä.

Hanna-Mari Toivonen
hanna-mari.h-m.toivonen(at)jyu.fi

Lähde

Klaperski-van der Wal, S. 2022. Sport and exercise psychology and the UN’s sustainable development goals: Reflections and suggestions. Asian Journal of Sport and Exercise Psychology, 2, 175-181. https://doi.org/10.1016/j.ajsep.2022.06.004

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 3/2023.