Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Antti Laine

Julkaistu:

04.02.2021

Jaa:

Itsensämittaamisteknologia muuttaa ryhmäliikuntaohjaamista

Itsensämittaamisteknologia muuttaa ryhmäliikuntaohjaamista
Kuva: Pixabay

Sisäpyöräilystä tuli 1990-luvulla osa kuntokeskusten tuntivalikoimaa, kun markkinoille tuotiin uusia ryhmäliikuntalajeja. Kaisa-Riitta Aho on tutkinut, miten kuntokeskusten konseptoiduilla sisäpyöräilytunneilla käytetty itsensämittaamisteknologia muuttaa ryhmäliikuntaohjaamista. Tutkimus kohdistui Polar-sykkeenseurantajärjestelmää hyödyntäviin Polar Club -sisäpyöräilytunteihin.

Aho on itse aiemmin toiminut sisäpyöräilytuntien ohjaajana ja hän on myös suorittanut sykkeenseurantateknologian käyttöön keskittyvän sisäpyöräilyohjaajakoulutuksen. Tämä on syytä tuoda ilmi taustatietona, sillä itse tutkimus on metodologialtaan fenomenologinen. Se pohjautuu Ahon kahdeksalta sisäpyöräilytunnilta osallistujana keräämään etnografiseen kenttämateriaaliin ja yhden kokeneen ohjaajan haastatteluun.

Analyysin perusteella Polar Club -sykkeenseurantajärjestelmä näyttäytyy suuntautumiskoneistona, joka raamittaa ohjaajien työtä ja suuntaa ymmärrystä sisäpyöräilytunneista. Polar-teknologia ohjaa tuntien kulkua kolmeen suuntaan: kilpailuun, visuaalisuuteen ja kyvykkyyden ihanteeseen. Tutkijan mukaan nämä ovat piilo-opetussuunnitelman kaltaisia julkilausumattomia viestejä, joilla normalisoidaan liikkumistyylejä ja normitetaan vuorovaikutustapoja. Samalla ohjaajat muokkaavat liikkujien käsityksiä hyvinvoinnista ja liikkumisen tavoitteista. 

Aho suhtautuu tällaiseen ryhmäliikuntakulttuurin mukanaan tuomien konseptien ja lajityypillisten konventioiden normalisoivaan valtaan, kuten mittaamiseen perustuviin sisäpyöräilytunteihin, kriittisesti. Hänen mielestään ei ole samantekevää, mitä suuntautumiskoneistoja liikuntakulttuurissa suositaan ja mihin suuntautumisen linjoihin ohjaaja työssään sitoutuu. Artikkelillaan Aho tuo keskusteluun ryhmäliikuntakulttuurin kehitystyössä harvemmin esille nostettavia näkökulmia ja merkityksiä. 

Antti Laine

LÄHDE 

Aho, K-R. 2020. Itsensämittaamisteknologia osana ryhmäliikunnan ohjaamista sisäpyöräilytunneilla. Kulttuurintutkimus 37 (3–4), 3–17. Verkkoartikkeli.

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede 1/2021 -lehdessä.