Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Ilkka Heinonen

Julkaistu:

04.02.2021

Jaa:

Istumisen terveyshaitat voi kumota reippaalla 30–40 minuutin liikunnalla

Istumisen terveyshaitat voi kumota reippaalla 30–40 minuutin liikunnalla
Kuva: Antero Aaltonen

Runsas päivittäinen istuminen ei ole hyväksi terveydelle. Monet asiantuntijat antavat ymmärtää, että istumisen terveyshaittoja ei voi kumota liikunnalla. Tämä ei toki pidä paikkaansa, vaikka runsasta yhtäjaksoista istumista kannattaa varmasti myös liikunnanharrastajan välttää. 

Istumisen haittojen kumoamisessa sekä liikunnan teho että määrä ovat tärkeitä. Vaikka kevyt liikkuminenkin saattaa olla hyväksi ja riittävää istumisen vaarojen eliminoimisessa, niin kohtuu- ja reipaskuormitteinen liikunta on tutkitusti yleensä tehokkaampaa. Mitä liikkumisen määrään tulee, niin aikaisemman, kyselyaineistoon pohjautuvan tiedon mukaan, kohtuu- tai reipaskuormitteista liikuntaa pitäisi kertyä reilu tunti päivässä (noin 75 min), jotta istumisen kielteiset terveysvaikutukset saisi kumottua.

Neljässä eri maassa kerättyyn yhdeksään eri kohorttitutkimukseen pohjautuvan tutkimuksen mukaan hieman vähempikin määrä näyttää kuitenkin riittävän. Yhteensä 44 000 ihmisen terveys- ja liikkumistiedot käsittävän aineiston pohjalta saadut tulokset osoittivat nimittäin, että vain 30-40 minuuttia kohtuu- tai reipaskuormitteista liikkumista päivässä riittää istumisen vaarojen kumoamiseen. Rima on siis laskettu entistä alemmas. Toivottavasti pienempi vaatimustaso madaltaa liikuntakynnystä yhä suuremmalle osalle maapallon ihmisistä.

Aikaisemmista tutkimuksista poiketen istumis- ja liikkumiskäyttäytymistä seurattiin objektiivisesti liikemittarilla, eikä kyselyiden avulla. Tutkimustulokset ovat oletettavasti siis entistä tarkempia, eikä liikkumismäärän raja siirtynyt kauemmas vaan liikahti onneksi alaspäin. Mielenkiintoisesti kyseisen tutkimuksen tekijät eivät kehotakaan ihmisiä vain nousemaan ylös seisoskelemaan, vaan harrastamaan reipasta liikuntaa kaksi kertaa enemmän kuin mitä nykyisten suositusten alaraja on. Tämä tarkoittaa siis 300 minuuttia kohtuu- tai reipaskuormitteista liikuntaa viikossa, mikä lienee hyvä ohjenuora kaikille terveysvaikutuksia ajatellen.

Ilkka Heinonen

LÄHDE

Ekelund U, Tarp J, Fagerland MW, Johannessen JS, Hansen BH, Jefferis BJ, Whincup PH, Diaz KM, Hooker S, Howard VJ, Chernofsky A, Larson MG, Spartano N, Vasan RS, Dohrn IM, Hagströmer M, Edwardson C, Yates T, Shiroma EJ, Dempsey P, Wijndaele K, Anderssen SA, Lee IM. Joint associations of accelero-meter measured physical activity and sedentary time with all-cause mortality: a harmonised meta-analysis in more than 44 000 middle-aged and older individuals. Br J Sports Med. 2020 Dec;54(24):1499-1506.

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede 1/2021 -lehdessä.