Soveltava liikunta Yleiset

Kirjoittaja:

Vilja Sipilä

Julkaistu:

03.09.2019

Jaa:

Hae Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi

Hae Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi
Kuva: soveltava liikunta, erityisavustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut uuden erityisavustusmuodon vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi.

Avustuksen tavoitteena on edistää vähävaraisten perheiden 7-15 -vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastusta liikuntaseuroissa. Avustuksella edistetään valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyvää strategista tavoitetta liikunnan aktiivisesta ja osallistavasta kansalaistoiminnasta. Yhtenä liikunnan edistämisen painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret.

Avustusta voidaan myöntää kunnalle, jolloin kunta jakaa avustukset harkitsemallaan tavalla edelleen kohdeavustuksena paikallisille liikuntaa järjestäville rekisteröityneille yhdistyksille.

Erityisavustuksen hakuaika vuodelle 2019 on 19.8.2019 - 30.9.2019.
Lue lisää avustuksen hakemisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.